agencija za elektronske medije

Finansijska pomoć emiterima

Javni i komercijalni emiteri će biti oslobođeni obaveze plaćanja druge kvartalne rate naknade za emitovanje za 2021. godionu; komercijalni i javni TV emiteri koji emituju programske sadržaje u okviru projekta „Uči doma“ će biti oslobođeni obaveze plaćanja prve i druge kvartalne rate naknade za emitovanje za 2021.

4087 pregleda 2 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Savjet Agencije za elektronske medije je, u cilju obezbjeđenja podrške kontinuitetu rada u situaciji izazvanoj pojavom i širenjem koronavirusa, na predlog direktora Agencije, na 266. sjednici donio Odluku o davanju saglasnosti da se obaveze emitera za 2021. godinu umanje za oko 100.000 eura.

Javni i komercijalni emiteri će biti oslobođeni obaveze plaćanja druge kvartalne rate naknade za emitovanje za 2021. godinu.

Komercijalni i javni TV emiteri koji emituju programske sadržaje u okviru projekta „Uči doma“ će biti oslobođeni obaveze plaćanja prve i druge kvartalne rate naknade za emitovanje za 2021. godinu.

Iz Agencije je saopšteno da je Savjet prilikom donošenja odluke uzeo u obzir uticaj do sada sprovedenih mjera i efekte ove odluke na poslovanje komercijalnih i javnih emitera i Agencije u 2021. godini. "Pri tome, pokušao je da uskladi potrebu za pružanjem pomoći, sa jedne strane, i obavezu racionalnog planiranja i namjenskog trošenja sredstava kojima raspolaže Agencija."

Napominju da će Agencija za elektronske medije, saglasno Zakonu o kontroli državne pomoći i Privremenom okviru za mjere državne pomoći u svrhu podrške privredi zbog Kovida-19, Agenciji za zaštitu konkurencije podnijeti Prijavu za državnu pomoć.

"Nakon dobijanja pozitivne ocjene Agencije za zaštitu konkurencije da je usvojena mjera u skladu sa pravilima ržavne pomoći, emiteri će biti u prilici da Agenciji za elektronske medije podnesu zahtjev za realizaciju pomoći."

Podsjećaju da je Savjet Agencije, tokom 2020. godine, sproveo prvi set mjera pomoći emiterima tako što su im umanjene obaveze za 178.379,65 eura, tako što su svi komercijalni i javni emiteri oslobođeni od plaćanja dvije kvartalne rate naknade za emitovanje za 2020. godinu (druge i četvrte); emiteri koji emituju programske sadržaje u okviru projekta „Uči doma“ oslobođeni od plaćanja cjelokupne godišnje naknade za 2020. godinu.

Navedenim mjerama tokom 2020. i 2021. godine, Agencija je iz tekućeg poslovanja izdvojila sredstva u iznosu od oko 278.379,65 eura, zaključuje se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas