Nastavljaju se preganjanja državnih organa i vlasnika hidrograđevinskih plovila u Boki

Država ne da lokaciju, ali redovno kažnjava

Ekološka inspektorka Slavena Vuković kotorskoj kompaniji je stoga prije mjesec dana naložila da pribavi odluku nadležnog organa o potrebi izrade elaborata za sidrenje plovnih objekata na lokaciji Brda. Na spornoj lokaciji ona je tokom inspekcijskog pregleda, zatekla pet “Brivovih” plovila na kojima stalno dežura neko od članova posade

6401 pregleda 5 komentar(a)
Dio “Brivovih” plovila usidrenih u uvali Solila, Foto: Siniša Luković
Dio “Brivovih” plovila usidrenih u uvali Solila, Foto: Siniša Luković

Inspekcija sigurnosti plovidbe koja djeluje u sastavu Ministarstva kapitalnih investicija (MKI) izdala je dva prekršajna naloga za novčano kažnjavanje kompanije “Briv Construction” iz Kotora i odgovornog lica u toj firmii Vojislava Bujkovića zbog nepropisnog sidrenja jednog od plovila iz flote te hidrograđevinske kompanije - remorkera “Krsto“ na Obali Đuraševića kod Tivta.

Inspektor sigurnosti plovidbe Željko Lompar konstatovao je da je “Krsto“ koji je već par mjeseci usidren na pedesetak metara udaljenosti od mjesnog pristaništa - mula Bazdanj na Obali Đuraševića, ukotvljen protivno odredbama Zakona o sigurnosti plovidbe koje ne dozvoljavaju sidrenje brodova na zabranjem mjestima, odnosno van djelova akvatorijuma koji su zvanično proglašeni za sidrišta. Zbog toga je Lompar “Briv Constructionu” napisao kaznu u iznosu od 1.500 eura, a Bujkoviću od 200 eura.

“Briv Construction” već nekoliko mjeseci na sidru drži još nekoliko svojih tehničkih plovnih objekata i u obližnjoj uvali Solila, u blizini tivatskog naselja Brdišta, ali ni to nije po volji mještanima koji su zbog toga tražili intervenciju i Ekološke inspekciju. Iako “Briv Construction” tu ne izvodi nikakve radove, već usidrene u akvatorijumu koji je van uobičajenog plovnog puta drži nekoliko svojih brodova čiji broj varira, zavisno od potrebe za njihovim radnim angažovanjem, inspekcija je konstatovala da kotorska kompanija mora sprovesti proceduru odlučivanja o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu. To je, imajući u vidu činjenicu da je ovo tema koja se prvenstveno tiče Zakona o sigurnosti plovidbe jer sidrenje brodova nije nikakva izgradnja privremenog ili stalnog objekta na moru, potpuni nonsens. Ipak, inspektorka nije uvažila stav kotorske kompanije da usidreni brod na moru nije i ne može biti građevinski objekat ili aktivnost za koje treba raditi elaborat.

Ekološka inspektorka Slavena Vuković kotorskoj kompaniji je stoga prije mjesec dana naložila da pribavi odluku nadležnog organa o potrebi izrade elaborata za sidrenje plovnih objekata na lokaciji Brda. Na spornoj lokaciji ona je tokom inspekcijskog pregleda, zatekla pet “Brivovih” plovila na kojima stalno dežura neko od članova posade.

Motivisan ovakvim postupcima dviju inspekcija, “Briv Construction” se obratio menadžmentu JP Morsko dobro, tražeći da dozvoli kotorskoj kompaniji da dio svojih plovila usidri na drugoj lokaciji - zapadno od ostrva Sveti Marko. Taj akvatorijum već je planovima Morskog dobra određen za sidrište koje ljeti većinom koriste jahte i manja plovila za sport i rekreaciju, pa stoga nema nikakve formalno-pravne prepreke da se tu usidre i brodovi drugog tipa, uključujući i hidrograđevinska plovila. U dopisu upućenom direktoru Morskog dobra Mladenu Mikijelju, u koji su “Vijesti“ imale uvid, izvršni direktor “Briv Constructiona” Vladimir Mračević traži da im to JP potvrdi lokaciju za sidrenje.

“Na predloženoj lokaciji za sidrenje plovni objekti bi u najvećoj mjeri bili zaštićeni od elementarnih nepogoda, bilo kakve pomorske nezgode i ni na koji način ne bi ugrozili sigurnost plovidbe. Za vrijeme boravka plovnih objekata na sidrištu, vršila bi se stalna straža u skladu sa propisima o sigurnosti i bezbjednosti pomorske plovidbe, na način koji propisuje resorno ministarstvo“, piše u dopisu, uz podsjećanje da je novo rukovodstvo Morskog dobra na nedavnom sastanku koji je održan u MKI u Podgorici dobio obećanje da će u najskorije vrijeme odrediti lokaciju za te namjene na našoj obali.

Iz “Briva” su podsjetili da uprkos brojnim njihovim i obraćanjima drugih vlasnika ovakvih brodova, država već preko 20 godina ne rješava taj problem i ne određuje lokaciju koju su brodovlasnici spremni uzeti u koncesiju ili urediti za svoje potrebe u privatno-javnom partnerstvu. Naglašavaju i da su svi operateri luka od nacionalnog i lokalnog značaja kojima je država dala da koriste ili grade te luke, odbili da na vez pod komercijalnim uslovima, primaju njihova plovila. S. L.

Preporučujemo za Vas