RESULTAT MEĐURESORNOG DOGOVORA

Obezbijeđen prostor za Nacionalni centar za autizam

Generalna direktorka Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i unaprjeđenje ljudskih resursa u zdravstvu, prof. dr Vesna Miranović, kazala je da je na taj način ispunjena zakonska obaveza zadata Ministarstvu zdravlja od strane Skupštine Crne Gore
110 pregleda 2 komentar(a)
Vesna Miranović, Foto: Screenshot (Youtube)
Vesna Miranović, Foto: Screenshot (Youtube)
Ažurirano: 30.11.2017. 18:19h

Nacionalni centar za autizam, koji je funkcionalni dio Kliničkog centra Crne Gore, dobio je prostor za sprovođenje predviđenih aktivnosti. Rješavanje prostornog problema je rezultat međuresornog dogovora Ministarstva rada i socijalnog staranja i Ministarstva zdravlja, na osnovu kojeg je Kliničkom centru Crne Gore ustupljen na trajno korištenje prostor površine 410 kvadratnih metara, koji se nalazi u istoj zgradi u kojoj je i novoformirani Rehabcentar.

Generalna direktorka Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i unaprjeđenje ljudskih resursa u zdravstvu, prof. dr Vesna Miranović, nakon sjednice Vlade je saopštila da je na taj način ispunjena zakonska obaveza zadata Ministarstvu zdravlja od strane Skupštine Crne Gore koja je na svom redovnom zasijedanju održanom 17. juna 2016. godine donijela Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti u kome je u članu 16a definisana obaveza formiranja Nacionalnog centra za autizam kao visokospecijalizovane, multidisciplinarne, edukativne javne ustanove koja vrši djelatnosti obrazovanja, naučno-istraživačkog rada, zdravstvene zaštite i drugih djelatnosti.

“Uz prostor, Kliničkom centru je ustupljena i kompletna najsavremenija oprema koja će služiti za ranu dijagnostiku i ranu intervenciju djece sa poremećajima iz autističnog spektra, medicinsku rehabilitaciju djece sa usporenim psihomotornim razvojem, kao i pružanja usluga iz oblasti adolescentne psihijatrije. Takođe, zaposleni u Nacionalnom centru za autizam imaju obavezu da pružaju sve vrste medicinskih usluga korisnicima servisa Rehab centra. Naš naredni zadatak je da obezbjedimo da sistem pružanja zdravstvenih servisa za ovaj do krajnjih granica osjetljiv dio dječije populacije bude potpun i kontinuiran prateći sve njihove potrebe kroz period odrastanja. Stoga uskoro slijedi usvajanje Strategije i akcionog plana za trajno rješavanje problema djece sa poremećajima iz autističnog spektra koji do detalja definiše potrebe za kadrom u svakom crnogorskom gradu. Sistematičan pristup u rješavanju ovog problema dovešće do toga da sva djeca koja imaju poremećaje iz autističnog spektra, djeca kod koje postoji narušen psihomotorni razvoj, dobiju šansu da ostvare maksimum sopstvenih mogućnosti što će značajno uticati na smanjenje korištenja socijalnih servisa i biti na zadovoljstvo i korist njihovih roditelja i šire društvene zajednice”, zaključila je Miranović.

Preporučujemo za Vas