Rasuti cement ne može da se pretovara tamo gdje se skladišti pšenica

Ne dozvoliti ekološku bombu u Baru

“Nakon analize Elaborata i primjedbi upućenih Agenciji za zaštitu životne sredine, jako smo zabrinuti za niz elemenata koji ukazuju na potencijalno ogromne propuste u ekološkom i zakonskom smislu"

8978 pregleda 11 komentar(a)
Objekat u Luci Bar, Foto: Prisma
Objekat u Luci Bar, Foto: Prisma

Institut za evropske integracije i međunarodnu saradnju i grupa građana iz Bara uputila je urgentni zahtjev nadležnim državnim organima zbog mogućih posljedica u odlučivanju o Elaboratu o procjeni uticaja na životnu sredinu objekta skladišta za rasute terete u Luci Bar.

“Nakon analize Elaborata i primjedbi upućenih Agenciji za zaštitu životne sredine, jako smo zabrinuti za niz elemenata koji ukazuju na potencijalno ogromne propuste u ekološkom i zakonskom smislu. U javnosti su već postojale ozbiljne optužbe da je Luka Bar dozvolila da se izgradi terminal gdje se vrši pretovar rasutog materijala, prije svega cementa, bez odgovarajućih urbanističko-tehničkih uslova, s obzirom na to da su oni dati za “komadnu robu, a Agencija prihvatila u decembru 2020. elaborat koji predviđa skladištenje i prometovanje na paletama i džambo vrećama”, navodi se u njihovom saopštenju.

Kažu da im nije jasno kako je mogao da bude izgrađen terminal na postojećem mjestu i kako su dobijeni UTU.

“Ne treba biti nikakav stručnjak pa biti frapiran da je izgrađen tik uz objekte za skladištenje pšenice. Dakle, samo je jedan logičan zaključak: ne odgovara namjeni i na pogrešnom je mjestu. Prema svoj dokumentaciji u koju smo imali uvid a uzimajući i odgovore prozvanih nijesmo ubijeđeni u istinitost podataka na osnovu kojih se objekat radio i kako se radilo. Posebno nas brine da se sada traži saglasnost na elaborat već izgrađenog objekta, iako zakon striktno propisuje da se ne može namjena objekta mijenjati elaboratom, niti rješenjem Agencije. Pored pozivanja na komadnu robu, niz je vrlo sumnjivih drugih elemenata, ugrubo nabrojano od nepominjanja trakaste konstrukcije, preko načina pominjanja trakastih transportera, nepostojanja rezultata statičke analize za konstrukciju, mjera u slučaju popuštanja konstrukcije i mogućeg incidenta rasipanja tereta u velikim količinama. Ukoliko bi se desio incident, a s obzirom na utvrđenu činjenicu za jake vjetrove koji 90 dana duvaju u Baru, kakav je onda uticaj direktno na ljude (iritaciju očiju, iritaciju kože, respiratornih organa…)”, navodi se u saopštenju.

Iz Institua i grupe građana navode da bi, ako bi došlo do incidenta, a “znajući da se sa glavne crpne stanice Volujica nalazi podmorski ispust od skoro 400 metara dužine, znači da bi rasuti teret, inače alkalna materija, otišao pravo u more”.

“Šta bi se tek desilo sa PH vrijednostima, s obzirom na to da je u pitanju potencijalno prosipanje hidroksina koji sadrži cement. Imali bismo da nabrajamo još niz neuvrštenih, a zakonom obaveznih pitanja o kanalu u kojem bi se materijal morao osušiti, o obavezama vezano za filtere za otprašivanje, vibrotresnim filter vrećama itd., itd”, navodi se u obraćanju državnim organima.

Preporučujemo za Vas