Odluka javnog preduzeća

Morsko dobro raskinulo dugogodišnji ugovor sa Vektra Bokom

Mikijelj je istakao da će shodno zakonskim okvirima, a u saradnji sa lokalnom samoupravom grada Herceg Novi, predložiti da dva kupališta koja su predmet raskinutog ugovora budu ustupljena građanima na korišćenje

26897 pregleda 1443 reakcija 30 komentar(a)
Vektrin hotel "Plaža", Foto: Slavica Kosić
Vektrin hotel "Plaža", Foto: Slavica Kosić

Upravni odbor Javnog preduzeća Morsko dobro, kojim predsjedava Blažo Rađenović, saglasan je da Javno preduzeće pokrene postupak o jednostranom raskidu Ugovora sa društvom “Vektra Boka“ A.D Herceg Novi. To je “Vijestima” potvrđeno u ovom javnom preduzeću.

Na jučerašnjoj sjednici Upravnog odbora donijeta je odluka o jednostranom raskidu ugovora sa firmom „Vektra Boka“ A.D Herceg Novi, zbog neizmirenih obaveza iz prethodnog perioda i ustupanje na korišćenje kupališta.

Naime, riječ je o Ugovoru koji je sklopljen između JP Morsko dobro i „Vektra Boka“ A. D Herceg Novi od 1. avgusta 2008. godine na period od 20 godina odnosno do 1. avgusta 2028. godine, a godišnja naknada utvrđena je u iznosu od 37. 904 eura.

Ugovorom su korisniku ustupljene četiri plaže i to: kupalište ispred hotela "Plaža", kupalište ispred hotela „Tamaris“, kupalište ispred hotela „Igalo“ i kupalište Žanjic.

“Upravni odbor je saglasan da se sprovede postupak ustupanja na korišćenje djelova morskog dobra koji su bili predmet raskinutog ugovora na period od 31.12.2021 godine do 31.12.2023. godine, u skladu sa Odlukom o davanju u zakup na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata”, rečeno je u ovom Javnom preduzeću.

Direktor JP Morsko dobro Mladen Mikijelj je istakao da će shodno zakonskim okvirima, a u saradnji sa lokalnom samoupravom grada Herceg Novi, predložiti da dva kupališta koja su predmet raskinutog ugovora budu ustupljena građanima na korišćenje, a preostala dva budu ustupljena nakon sprovedenog javnog poziva.

“Prioritet novog rukovodstva za upravljanje morskim dobrom je uspostavljanje dobre saradnje sa lokalnim samoupravama i donošenje zajedničkih odluka, povećanjem broja kontrolora u svim primorskim opštinama, kako bi se smanjio broj zloupotreba od strane zakupaca”, rečeno je u javnom preduzeću.

Preporučujemo za Vas