prvi čovjek budve traži sastanak sa mitrovićem

Carević: Nije dobro jednostrano zabraniti gradnju u Budvi i Bečićima

Carević je u dopisu resornom ministru predočio mišljenje Komisije za praćenje planske dokumentacije na teritoriji Opštine Budva koja navodi razloge da uvođenje zabrane gradnje nije dobro sa loklanu upravu, a predloženo je formiranje ekspretskog tima kako bi se pronašlo održivo rješenje

13322 pregleda 134 reakcija 39 komentar(a)
Carević, Foto: Opština Budva
Carević, Foto: Opština Budva

Gradonačelnik Budve Marko Carević zatražio je hitan sastanak sa ministrom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ratkom Mitrovićem, kako bi mu predočio stav Opštine, koja smatra da nije dobro uvoditi moratorijum na gradnju na područu Budve i Bečića do izrade Prostornog urbanističkog plana.

Naime, prvi čovjek Budve, kako je „Vijestima“ potvrđeno, juče je uputio dopis resornom ministru i predložio da se već sjutra u njegovom kabinetu održi sastanak. Carević je u dopisu resornom ministru predočio mišljenje Komisije za praćenje planske dokumentacije na teritoriji Opštine Budva koja navodi razloge da uvođenje zabrane gradnje nije dobro sa loklanu upravu, a predloženo je formiranje ekspretskog tima kako bi se pronašlo održivo rješenje.

“O zabrani gradnje smo upoznati kroz Nacrt odluke o izradi Prostorno-urbanističkog plana Opštine Budva u članu 4, a potom i preko medija. Smatramo da nikako nije dobro jednostrano donošenje odluke o zabrani gradnje u cijelom obuhvatu DUP-a “Budva – Centar” izmjene i dopune i DUP-a “Bečići”. S obzirom da se radi o odluci sa dalekosežnim posledicama po buduće funkcionisanje Opštine Budva, smatramo da je odluku ispravno donijeti jedino uz konsultacije sa predstavnicima Opštine. U ovom trenutku predmetni član 4 nacrta odluke bi bio izuzetno štetan po Opštinu Budva uzimajući u obzir da je program investicionih aktivnosti i program uređenja prostora direktno vezan sa naplatom naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i on shodno budžetu Opštine Budva za 2021. iznosi 5.5 miliona eura , što predstavlja ukupno 15,3 odsto godišnjeg budžeta opštine”, navodi se u dopisu

Carević navodi da je neophodno je hitno sazvati sastanak u najkraćem mogućem roku na temu odluke o izradi PUP-a Opštine Budva, pogotovu u dijelu člana 4 koji se odnosi na preciziranu zabranu gradnje.

“Predlažemo hitno formiranje ekspertskog tima koji će raditi na analizi stepena realizacije u dijelu predmetnih DUP-ova, ranjivosti prostornog obuhvata i preporuka i obavezujućeg mišljenja o budućem tretmanu područja kao i svih ostalih planskih dokumenata detaljne razrade na teritoriji opštine.Smatramo da je ekspertski tim u konsultaciji sa predstavnicima Ministarstva i Opštine Budva najpozvaniji da konstatuje stanje i predloži aktivnosti pa i eventualnu zabranu gradnje ali po principu argumentovane analize blokovske realizacije u odnosu na važeće planske dokumente višeg i nižeg reda.Pripremanje smjenica za izradu programskog zadatka je u toku u Opštini Budva. Za odgovarajući materijal koji suštinski tretira cjelokupnu teritoriju opštine neophodno je produženje roka dostavljanja smjernica na 30 dana a u cilju kreiranja kvalitetnog programskog zadatka.Odluka o zabrani gradnje nije tema koja mora biti sprovedena kroz Odluku o izradi PUP-a već može i trebala bi da uslijediti kao poseban akt u toku izrade PUP-a a na osnovu precizne analize kako bi suštinski prevazišli problem koji su važeći planski dokumenti posledično ostavili na prostor Opštine Budva”, istakao je Carević i dodao da je zato potrebno organizovati hitan sastanak predstavnika Ministarstva i Opštine Budva kako bi formirali ekspretski tim i pronašli održivo rješenje.

“Smatramo da odvijanje ovakvih procesa mimo Opštine Budva nije dobra praksa jer smo mišljenja da je centralizacija vlasti relikt prethodnog režima I loša praksa koju ne treba nastavljati”, istakao je Carević.

Carević je dostavio i predlog smjernica za izradu Programskog zadatka za izradi PUP-a Opštine Budva, koje je prethodno do loklane uprave zatražilo resorno ministarstvo,

“Napominjemo da smo, polazeći od činjenice da je nedonošenje i nepostojanje Prostorno urbanističkog plana Opštine Budva, kao osnovnog razvojnog dokumenta, kao i izrada lokalnih planskih dokumenata (u skladu sa smjernicama iz PUP-a), jedan od osnovnih razloga nedostatka planskog razvoja određenih lokaliteta unutar urbanih naselja zbog čega je Opština Budva u prethodnom periodu, više puta inicirala izradu PUP-a Opštine, te nas raduje što je izrada istog uvrštena u prioritete rada Ministarstva. Naglašavamo da je u cilju sprovođenja postupka izrade i donošenja planskog dokumenta, saglasno odredbama Zakona o planiranju i izgradnji objekata, Opština Budva je spremna da pruži svu potrebnu, stručnu i logističku podršku u izradi, kako Programskog zadatka, tako i u preduzimanju ostalih ključnih aktivnosti u donošenju ovog planskog dokumenta”, zaključio je Carević.

Preporučujemo za Vas