Loše stanje u gradskoj kasi Tivta u prvom kvartalu ove godine

Para bilo samo za plate i dio dugova

Opština je u prva tri mjeseca isplatila i skoro kompletan za 2021. godinu planiran iznos na ime otplate duga, za šta je utrošeno nešto preko 553 hiljade eura, te još skoro 413 hiljada eura na ime “otplate obaveza iz prethodnog perioda“

8359 pregleda 5 komentar(a)
Zgrada Opštine Tivat, Foto: Opština
Zgrada Opštine Tivat, Foto: Opština

Za prva tri mjeseca ove godine, Opština Tivat prihodovala je ukupno 3.988.033 eura, što je 23,53 odsto za cijelu 2021. u gradskoj kasi očekivanih 16.945.000 eura.

To se navodi u Informaciji o ostvarenim prihodima i rashodima Opštine u peridu od 1. januara do 31. marta ove godine, koja će se naći pred odbornicima na sjednici lokalnog parlamenta u srijedu.

Najveći dio ostvarenih prihoda u prvom kvartalu, odnosno iznos od oko 2,27 miliona eura, odnosi se na sredstva prenijeta iz prošle godine, ali je u suštini taj podatak fiktivan jer se u njih ubraja i skoro dva miliona eura koliko Opština ima na svom računu u stečajem pogođenoj Atlas banci, a koje je bivša lokalna vlast gradonačelnika Siniše Kusovca (DPS) tamo “zaboravila“ i nije ih na vrijeme sklonila iz banke za koju je bila javna tajna da će otići u stečaj.

Ipak, administracija aktuelnog gradonačelnika Željka Komnenovića (NP), uspjela je da iz prošle u budžet za ovu godinu prenese skoro 14 odsto više neutrošenog novca nego što je to bilo prvobitno planirano, jer je prenijeto i skoro 300 hilja eura “realnih“ para. Kada se odbije novac koji Opština samo na papiru još ima u Atlas banci, iako ga je praktično izgubila, dolazi se do podatka da su realni prihodi lokalne uprave Tivta u prvom kvartalu 2021. iznosili tek nešto malo više od dva miliona eura.

Da stanje sa prilivom svježeg novca u gradsku kasu nije nimalo ružičasto, pokazuje podatak da je na ime poreza Opština za prva tri mjeseca ove godine prihodovala nepunih 870 hiljada eura, što je 11.44 odsto od ukupno za cijelu 2021. godinu očekivanog prihoda od 7,6 miliona eura po tom osnovu. Od taksi je naplaćeno tek 14.826 eura, a od naknada 182.588 eura.

Procenat realizacije planiranih prihoda za cijelu 2021. godinu od taksi, za prva tri mjeseca iznosi tek 5,59 odsto, dok je taj procenat, kada su naknade u pitanju, tek neznatno bolji i iznosi 7,73 odsto.

Što se rashoda tiče, lokalna uprava je u prvom kvartalu potrošila 1.854.424 eura, što je nepunih 11 odsto od ukupnih za 2021. planiranih izdataka u iznosu od 16,94 miliona eura. Od toga je najviše novca - ukupno oko 565 hiljada eura potrošeno na plate i ostala lična primanja aktuelne lokalne administracije, odnosno nekoliko desetina njenih radnika koji su međuvremenu proglašeni viškom ili bivših funkcionera, a prema kojima Opština ima zakonsku obavezu da im isplaćuje zarade u roku od godinu dana poslije smjene, odnosno proglašenja za tehnološki višak.

Opština je u prva tri mjeseca isplatila i skoro kompletan za 2021. godinu planiran iznos na ime otplate duga, za šta je utrošeno nešto preko 553 hiljade eura, te još skoro 413 hiljada eura na ime “otplate obaveza iz prethodnog perioda“.

Sve to su dugovi koje je aktuelnoj tivatskoj vlasti ostavila bivša DPS-SD-HGI uprava grada iza koje je ostalo ukupno skoro pet miliona eura dugova i neplaćenih obaveza i prazna gradska kasa.

To se sve sada odražava na drastično smanjenu mogućnost Opštine da izdavaja novac za gradnju nove komunalne infrastrukture i javnih objekata. Lokalna uprava je tek krajem marta dobila dugo čekano zeleno svjetlo Vlade da uzme dugoročni kredit od tri miliona eura kod CKB-a koji bi trebalo da poboljša likvidnost budžeta i bude u najvećoj mjeri usmjeren na isplatu davno nastalih obaveza za obeštećenje mještana Krtola za milionski vrijednu privatnu zemlju koju im je prije nekoliko godina bivša lokalna DPS-om pedvođena vlast, uzurpirala na Klačini radi gradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Koliko je Tivat u lošem finansijskom stanju nakon smjene vlasti, pokazuju i podaci da je nova gradska uprava u prva tri mjeseca ove godine uspjela da isplati samo 36,25 hiljada eura transfera institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru, od ukupno za 2021. godinu planiranog izdatka od skoro 795 hiljada eura po tom osnovu.

Od 1,2 miliona planiranih “ostalih dotacija“ za 2021. koje se u najvećoj mjeri odnose na finansiranje rada lokalnih preduzeća, Opština je u prvom kvartalu isplatila samo 53,75 hiljada eura Radio Tivtu, dok kapitalnih izdataka gotovo da nije bilo jer je za tri mjeseca potrošeno samo nešto preko 79 hiljada eura po tom osnovu, od čega se skoro 59 hiljada odnosi na plaćanje već odavno ekspropriisane privatne svojine.

Loše finansijsko stanje nametnulo je i dodatnu potrebu za štednjom i redukcijom svih troškova lokalne uprave, pa je tako administracija gradonačelnika Komnenovića u prva tri mjeseca ove godine potrošila ukupno samo 82,5 eura na službena putovanja, troškova reprezentacije uopšte nije ni bilo, dok su rashodi za gorivo iznosili samo 1.278 eura.

Preporučujemo za Vas