UTVRĐENA POVREDA ČLANA PET EVROPSKE KONVENCIJE

Asanović dobio Crnu Goru pred Strazburom

Protiv podnosioca predstavke, koji je po profesiji advokat, pokrenuta je istraga zbog sumnje da je počinio krivično djelo utaja poreza i doprinosa

21669 pregleda 67 reakcija 11 komentar(a)
Evropski sud za ljudska prava u Strazburu, Foto: Shutterstock
Evropski sud za ljudska prava u Strazburu, Foto: Shutterstock

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu donio je presudu u predmetu Asanović protiv Crne Gore i utvrdio povredu člana 5 stav 1 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

"U vezi sa predmetnim lišenjem slobode, podnosilac predstavke je podnio pritužbe Savjetu za građansku kontrolu rada policije kao i Zaštitniku ljudskih prava i sloboda. I Savjet i Zaštitnik su utvrdili da je postupanje policije u konkretnom slučaju bilo suprotno propisima, te da je podnosilac predstavke nezakonito lišen slobode. S druge strane, Ustavni sud Crne Gore je donio odluku od 11. jula 2018.godine kojom je odbio ustavnu žalbu, navodeći da nije bilo povrede prava na slobodu i sigurnost iz člana 5 Konvencije," navodi se u saopštenju kancelarije.

Protiv podnosioca predstavke, koji je po profesiji advokat, pokrenuta je istraga zbog sumnje da je počinio krivično djelo utaja poreza i doprinosa.

Državni tužilac je tada telefonskim putem dao obavezujući usmeni nalog policijskom službeniku da od podnosioca predstavke prikupi obavještenje u svojstvu građanina. Podnosilac predstavke nije pronađen na adresi stanovanja, niti je mogao biti kontaktiran putem telefona jer je bio ugašen.

Nakon što je policijski službenik obavijestio tužioca o navedenom, dobio je usmeni nalog da pronađe i liši slobode podnosioca predstavke, s obzirom na to da su "postojali osnovi sumnje da je podnosilac predstavke pobjegao, jer je isti bio upoznat da je od Poreske uprave prijavljen policiji".

Istog dana podnosilac predstavke se naknadno odazvao na telefonski poziv i obavijestio policijskog službenika da će biti ispred zgrade Osnovnog suda u Podgorici.

Tom prilikom mu je od strane policijskog službenika uručen poziv za “odmah” radi prikupljanja obavještenja od strane građanina. Podnosilac predstavke je prevezen policijskim vozilom civilnih tablica do stanice policije gdje je nakon davanja iskaza lišen slobode. Zapisnik o saslušanju i službenu zabilješku potpisao je bez primjedbe. Nakon toga, sproveden je kod nadležnog tužioca gdje je saslušan u svojstvu osumnjičenog i gdje mu je uručena krivična prijava sa pratećom dokumentacijom. Nakon saslušanja podnosilac predstavke je pušten da se brani sa slobode.

Protiv podnosioca predstavke u toku je krivični postupak zbog predmetnog krivičnog djela.

Podnosilac predstavke se žalio na povredu člana 5 Konvencije (pravo na slobodu i sigurnost) zbog nezakonitog lišenja slobode i povredu člana 13 Konvencije zbog nedostatka djelotvornog pravnog lijeka.

"Evropski sud je našao da lišavanje slobode podnosioca predstavke nije bilo u skladu sa članovima 259 i 264 ZKP-a i članom 23 Zakona o advokaturi, pa je prema tome bilo nezakonito. Zbog svega navedenog, Evropski sud je utvrdio povredu člana 5 stav 1 Konvencije, pri čemu je odbacio pritužbe o povredi člana 13 Konvencije. Podnosilac predstavke nije tražio pravično zadovoljenje, niti je Evropski sud našao opravdanim da ga dosudi", navodi se u saopštenju.