dobio obavještenje o prestanku radnog odnosa

Istog dana vraćen na posao, pa poslat kući

Iz “Čistoće” ne odgovaraju na osnovu čega su rasporedili Hota na radno mjesto koje je već popunjeno

19430 pregleda 30 reakcija 14 komentar(a)
Iz “Čistoće” ne odgovaraju na pitanja (ilustracija), Foto: SAVO PRELEVIC
Iz “Čistoće” ne odgovaraju na pitanja (ilustracija), Foto: SAVO PRELEVIC

Istog dana kad je po presudi suda vraćen na posao, Denis Hot je od poslovaca, podgoričke “Čistoće”, dobio obavještenje o prestanku radnog odnosa, uz obrazloženje da je radno mjesto na koje je raspoređen - popunjeno.

Sud je pravosnažnu presudu u njegovom slučaju donio prvog marta, Hot je istog dana pošao na posao, ali je tada vraćen sa kapije. Isto je doživio i nekoliko dana kasnije, nakon što je od “Čistoće”, u tada već prekoračenom roku za dobrovoljno izvršenje presude, dobio ugovor o radu. U međuvremenu mu je ponuđen aneks ugovora i, na njegov zahtjev, na posao je trebalo da dođe 11. maja, što je i učinio. Međutim, istog dana, uručeno mu je obavještenje da ne postoji dalja potreba za njegovim radnim angažmanom. Poslodavac ga je resporedio na radno mjesto za koje sistematizacija predviđa jednog zaposlenog. Na tom radnom mjestu već je angažovan Mihailo Popović.

Iz “Čistoće” nisu odgovorili “Vijestima” na osnovu čega je poslodavac prethodno rasporedio Hota na radno mjesto samostalni referent eksploatacije vozila i mehanizacije, s obzirom na to da je znao da je radno mjesto popunjeno. Uz obavještenje o prestanku potrebe za radom, Denisu Hotu uručeno je i rješenje o godišnjem odmoru.

Prema Zakonu o radu, na koji se poziva i “Čistoća” u obavještenju koje potpisuje izvršni direktor Andrija Čađenović, poslodavac je dužan da o potrebi za prestankom radnog odnosa “pisano obavijesti te zaposlene i sindikat kod poslodavca, najkasnije pet dana prije donošenja odluke o prestanku radnog odnosa”. Hot, međutim, nije dobio i odluku o prestanku radnog odnosa.

U obavještenju koje su uručili Hotu, iz “Čistoće” su se pozvali na Pravilnik o sistematizciji radnih mjesta iz 2019, prema kojem za radno mjesto na koje je vraćen, pa mu je uručen otkaz, predviđen je jedan izvršilac.

“Kako su na navedeno radno mjesto raspoređena dva izvršioca na neodređeno vrijeme, time je došlo do potrebe utvrđivanja zaposlenog za čijim radom je prestala potreba”, piše u obavještenju.

Dodaje se da je Popović na radno mjesto samostalni referent raspoređen od 1. februara 2018, te da je on u “Čistoći” od jula 2011, na neodređeno vrijeme.

U vrijeme kad je zaposlen, izvršna direktorica “Čistoće” bila je njegova supruga Daca Popović, koja je od februara 2019. izvršna direktorica podgoričkog “Zelenila”.

Denis Hot u “Čistoći” je od 20. februara 2018, od kada je taj poslodavac sa njim zaključio više ugovora na određeno vrijeme - dva na po tri mjeseca, jedan ugovor na 12 mjeseci i tri ugovora po mjesec. Po isteku posljednjeg od 18. oktobra 2019. “Čistoća” je donijela rješenje o prestanku radnog odnosa. Prema svim ugovorima, Hot je bio zaposlen kao rukovodilac u službi za eksploataciju mehanizacije i vozila. To radno mjesto prepoznato je Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, pa je i sud ranije, donoseći presudu, naveo da iz toga “proizilazi da je tuženi, kao poslodavac, imao trajnu potrebu za ovakvim zaposlenjem”.

Osnovni sud u Podgorici donio je nedavno pravosnažnu presudu u korist Hota, prema kojoj je preduzeće “Čistoća” u obavezi da njegov ugovor o radu na određeno transformiše u ugovor na neodređeno vrijeme, te da Hota rasporedi na radno mjesto u skladu sa njegovom stručnom spremom i sposobnostima. Istovremeno, “Čistoća” je u obavezi da u roku od osam dana od dana pravosnažnosti presude, Hotu nadoknati sudske troškove, u iznosu od 625 eura.

Iz “Čistoće” su “Vijestima” tada odgovorili da će “ovo Društvo po presudi postupiti u zakonskom roku”.

Hot je 12. maja inspekciji rada podnio inicijativu za inspekcijski nadzor u “Čistoći”. Zbog nepoštovanja odluke suda, Hot je 23. marta, Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici podnio krivičnu prijavu, a 13. maja, nakon što je na dan vraćanja na posao obaviješten da nema potrebe za njegovim angažmanom, dopunio prijavu.

“Način na koji sam ostao bez posla je veoma ‘elegantno’ rješenje za koje se odlučio g. Čađenović, jer potreba za mojim radom je prestala prije nego je i nastala”, navodi on u izjavi.

Dodaje i da, kada bi postupanje poput onog izvršnog direktora “Čistoće” bilo zakonito, “onda se nijedan zaposleni suštinski nikad ne bi vratio na posao”.

“Poslodavcu bi bio cilj da što prije izgubi spor sa zaposlenim i primijeni metod Andrije Čađenovića”, navodi Hot.

Glavni grad platio je nedavno više hiljada eura nakon što je Miodrag Đukanović, zaposlen u Službi zaštite i spasavanja, podnio protiv tadašnjeg komandira, sada izvršnog direktora “Čistoće”, prijavu za zlostavljanje na radu. Đukanović je četiri godine proveo na sudovima, dokazujući da je kao vatrogasac-spasilac, vođa grupe, bio žrtva mobinga bivšeg komandira Andrije Čađenovića. Pravosnažnom presudom u korist Đukanovića, Čađenović je proglašen za mobera.

Protiv Čađenovića i drugih lica ranije je podnijeto više prijava zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj. Menadžment “Čistoće” odbacio je takve tvrdnje.

Članovi Odbora direktora kršili zakon

Na osnovu inicijative Denisa Hota, Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je nedavno da je član Odbora direktora podgoričke “Čistoće” Veselin Mijović prekršio Zakon o sprečavanju korupcije jer, između ostalog, nije prijavio više hiljada eura prihoda.

Takođe na Hotovu inicijativu, Agencija je prethodno utvrdila da su zakon prekršili i drugi članovi Odbora direktora tog gradskog preduzeća - Đuro Šaban, Isen Gaši i Miodrag Kostić.