iz unicef saopšteno:

"CG mora smanjiti siromaštvo djece i osigurati da imaju pristup kvalitetnom obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti..."

Iz UNICEF-a su kazali da su analizom prepoznate ključne slabosti i prednosti trenutnog sistema socijalne zaštite i predložena lista potencijalnih reformi kako bi se sistem poboljšao

4082 pregleda 2 komentar(a)
Foto: UNICEF Crna Gora
Foto: UNICEF Crna Gora

Crna Gora mora smanjiti siromaštvo djece i osigurati da sva djeca imaju pristup kvalitetnom obrazovanju, zdravstvenoj i zaštiti od svih oblika nasilja, da bi svako dijete ostvarilo svoj potencijal i prava, saopšteno je iz UNICEF-a.

Navodi se da je ključni korak ka postizanju tog cilja reforma sistema socijalne zaštite, kako bi se bolja podrška pružila najugroženijim porodicama širom zemlje.

„To znači da pored novčane pomoći treba obezbijediti niz servisa podrške kroz koje će se osnažiti porodice“, kazali su iz UNICEF-a.

Navodi se da je, upravo iz tog razloga, UNICEF, u konsultaciji s različitim zainteresovanim stranama, podržao dvogodišnju analizu sistema socijalne zaštite u Crnoj Gori na osnovu međunarodno poznate metodologije „CODI“

„Kao rezultat te analize, danas je Upravnom odboru, kojeg predvodi ministar finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić, predstavljena mapa puta mogućih reformi“, kaže se u saopštenju.

Iz UNICEF-a su kazali da su analizom prepoznate ključne slabosti i prednosti trenutnog sistema socijalne zaštite i predložena lista potencijalnih reformi kako bi se sistem poboljšao.

„UNICEF će podržati Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da odabere prioritetne reforme za djecu i porodice, sprovede njihovu analizu troškova i koristi, kao i da se o njima direktno konsultuje s porodicama i lokalnim zajednicama“, kaže se u saopštenju.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huan Santander rekao je da je uloga te organizacije da štiti i promoviše prava djeteta i da time direktno doprinosi inkluzivnom, održivom razvoju Crne Gore.

„Ulaganja u ljudski kapital i uključivanje svih u razvoj zemlje osnova su svake zdrave ekonomije. Efektivan i efikasan sistem socijalne zaštite neophodan je uslov za pravičan razvoj“, naveo je Santander.

Iz UNICEF-a su kazali da analiza prepoznaje potrebu za povećanjem broja socijalnih radnika i za fokusiranjem njihovog rada na direktnu komunikaciju s ljudima na terenu.

Ona, kako se navodi, ukazuje i na potrebu integrisanja svih informacija iz domena socijalne zaštite na lokalnom i nacionalnom nivou i uspostavljanja jedne digitalne baze podataka svih korisnika.

„Ističe se i potreba poboljšanja saradnje između sektora zdravstva, obrazovanja, socijalne i dječje zaštite na svim nivoima i boljeg regulisanja odgovornosti za pitanja socijalne zaštite između lokalnog i nacionalnog nivoa“, dodaje se u saopštenju.

Iz UNICEF-a su naveli da se preporučuje povećanje finansijske vrijednosti socijalnih davanja ugroženim porodicama, kao i poboljšanje sistema monitoringa i evaluacije koji treba da uključuje mišljenja korisnika o njihovim potrebama.

„Analiza ističe potrebu da finansijske procjene budu uvijek osnov za donošenje odluka o uvođenju novih usluga socijalne zaštite, ukidanju ili reformi postojećih“, kaže se u saopštenju.

Preporučuje se, kako su naveli iz UNICEF-a, i mnogo sveobuhvatnija podrška određenim ugroženim grupama poput Roma, Egipćana i djece sa smetnjama u razvoju kako bi uspjele da prebrode izazove s kojima se svakodnevno suočavaju.

Santander je kazao da je to tek početak.

On je rekao da je UNICEF spreman da pruži podršku Vladi i drugim partnerima u sprovođenju prioritetnih reformi i analize njihovih troškova i koristi.

„Kao i da podrži direktne konsultacije s porodicama koje su neophodne da bi se identifikovale najefektivnije reforme za smanjenje siromaštva u crnogornskom kontekstu”, dodao je Santander.

Dvogodišnju analizu je, uz podršku UNICEF-a, sproveo Institut za istraživanje ekonomskih politika (EPRI) i CEED Consulting.

„EPRI je prethodno pružio podršku brojnim zemljama širom svijeta da ojačaju svoje sisteme socijalne zaštite“, dodaje se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas