Nečastan otpust iz VCG ako se utvrdi postojanje bezbjednosne smetnje

Veze sa kriminalcima zatvaraju vrata Vojske

“Prethodni propisi iz oblasti odbrane i bezbjednosti nisu sadržali pravni osnov za propisivanje bezbjednosnih smetnji, s obzirom da nijesu bile postavljene kao uslov za karijerno napredovanje u službi u VCG”, kazali iz Ministarstva odbrane

22085 pregleda 7 komentar(a)
Foto: Miloš Rudović
Foto: Miloš Rudović

Neovlašćena saradnja sa vojnim strukturama drugih država, podržavanje organizacija koje ugrožavaju suverenitet i teritorijalni integritet Crne Gore, ali veze sa članovima organizovanih kriminalnih grupa samo su neke od bezbjednosnih smetnji za prijem lica u Ministarstvo odbrane (MO) i Vojsku Crne Gore (VCG).

To je, između ostalog, propisano Pravilnikom o bezbjednim prijetnjama koji potpisuje ministarka odbrane Olivera Injac.

“Prethodni propisi iz oblasti odbrane i bezjednosti nisu sadržali pravni osnov za propisivanje bezbjednosnih smetnji, s obzirom da nijesu bile postavljene kao uslov za karijerno napredovanje u službi u VCG”, kazali su “Vijestima” iz Ministarstva odbrane.

Zakonom o Vojsci Crne Gore propisan je da, na primjer, profesionalnom vojnom licu prestaje služba, između ostalog, utvrđivanjem da postoje bezbjednosne smetnje ili ako je postojala smetnja koju je ono prikrilo ili je dalo neistinite podatke koji su od značaja za prijem u službu ili za određivanje čina.

Profesionalnom vojnom licu se u aktu o prestanku službe naznačava da je otpušteno uz “nečastan otpust” ako se utvrdi postojanje bezbjednosne smetnje.

Kada je Pravilnik u pitanju, u dokumentu koji je dostupan u “Službenom listu” kao prva na listi bezbjednosnih smetnji navedena je veza ili održavanje veze sa licima koja neovlašćeno prikupljaju tajne i druge podatke, teroristima, saboterima, članovima organizovanih kriminalnih grupa za koja se osnovano sumnja da pripadaju takvim grupama.

Zatim slijede neovlašćeni kontakt i saradnja sa obavještajno-bezbjednosnim ili vojnim strukturama drugih država, a potom pripadnost, podržavanje ili bliska veza sa pripadnicima organizacija koje ugrožavaju suverenitet i teritorijalni integritet države, bezbjednost MO i VCG, međunarodnih organizacija čija je Crna Gora članica, poštovanje ljudskih prava i sloboda, multikulturalnost, demokratiju i vladavinu prava.

Jedna od smetnji je i povreda propisa o tajnosti podataka ili pokušaj neovlašćenog odavanja tajnih podataka.

Bezbjednosnim smetnjama smatraju se takođe i korišćenje opojnih droga i sklonost prekomjernom uživanju alkohola, postojanje bolesti zavisnosti ili drugih bolesti koje bi mogle ugroziti sistem odbrane, podložnost ucjenama ili uticaju zbog neprimjerenog ponašanja, prekomjerna zaduženost koja ukazuje na mogućnost ucjene ili drugih oblika pritisaka na provjeravano lice.

U kategroiju smetnji navedeni su i nasilničko ponašanje i izazivanje težih sukoba u svojoj radnoj i životnoj sredini, kao i iskazivanje ekstremizma, šovinizma, nelojalnosti i nepouzdanosti u svakodnevnom postupanju.

Predstavnici OBD dužni da podnose imovinske kartone

Ministarka odbrane takođe je potpisala pravilnik o sadržaju izvještaja o prihodima i imovini ovlašćenih službenih lica u Obavještajno-bezbjednosnom direktoratu (OBD) MO.

Oni su dužni da prijavljuju ne samo svoju nego i prihode i imovinu njihovih bračnih i vanbračnih supružnika i djece koja žive u zajedničkom domaćinstvu.

Ova obaveza propisana je Zakonom o vojno-obavještajnim i bezbjednosnim poslovima, koji je donijet prije nepunih godinu.

Zakonom je propisano da se imovinski karton dostavlja Obavještajno-bezbjednosnom direktoratu do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu. O podacima iz kartona ovaj direktorat vodi evidenciju.

Osim visine mjesečne zarade, oni uključuju informacije o članstvu u radnim tijelima, pravu svojine i pravu zakupa na nepokretnostima i na pokretnim stvarima za koje je propisana obaveza registracije, depozitima u bankama i drugim finansijskim institucijama, gotovini i hartijama od vrijednosti u iznosu višem od 3.000 eura...

Zakonom o sprečavanju korupcije propisana je obaveza javnih funkcionera da dostavljaju imovinske kartone, a ovu obavezu imaju i pojedine kategorije službenika.

Preporučujemo za Vas