POHVALIO SE I BAZENOM SJAJNIH DIMENZIJA

Katnić se malo šali, malo najavljuje tužbu: Nisam nelegalni graditelj, to su kućice za pse

GST navodi da je istina da su on i njegova porodica "od Države Crne Gore kupili tri parcele na području Danilovgradske opštine, prije više godina i to po cijeni od 8,61€/m2, nakon sprovedenog postupka javne prodaje

24980 pregleda 179 reakcija 50 komentar(a)
Katnić, Foto: Luka Zeković
Katnić, Foto: Luka Zeković

Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić tvrdi da MANS i "Vijesti" imaju za cilj da ga prikažu kao prevaranta koji javno iznosi da od države nije dobio ni centa, a koji je na podmukao način od države kupio "određenu nepokretnost".

Posjed glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića proširen je u oktobru prošle godine, nakon što je njegova supruga sa Upravom za imovinu zaključila ugovor o kupovini blizu 4.000 kvadratnih metara po cijeni od oko 22 hiljade eura, odnosno pet i po eura po kvadratu, a odluku da se državna parcela proda po toj cijeni i to u ratama, na period od 10 godina, donijela je vlada Duška Markovića u septembru prošle godine, kada je već bila u takozvanom tehničkom mandatu, pokazalo je istraživanje MANS i TV VIjesti.

Katnići su zemljište od države kupili nakon što su ga prethodno uzurpirali tako što su ga ogradili i bez dozvole na njemu izgradili nekoliko pomoćnih objekata.

"Ovu istraživačku priču MANS i Vijesti potkrepljuju navodima da smo moja porodica i ja kupili parcelu ukupne površine oko 4.000m2 koja je pašnjak VI kategorije, za iznos od po 5,5 €/m2 što ukupno iznosi oko 22.000,00 €, a prosječna vrijednost metra kvadratnog ove parcele, bi po navodima MANS-a i Vijesti iznosila 25€/m2, pa bi po njihovim tvrdnjama vrijednost ove parcele iznosila oko 100.000,00 €, što bi značilo da sam ja kao Glavni specijalni tužilac od države uzeo oko 80.000,00 €, te i ranijom kupovinom tri parcele u površini od oko 1.900m2 koje su takođe pašnjak VI kategorije,za iznos od po 8,61€/m2, što ukupno iznosi preko 16.000,00 €, iako je stvarna vrijednost metra kvadratnog i ovih parcela značajno veća, pa sam i po osnovu ove kupovine,kako to zlonamjerno insinuira istraživački centar MANS-a, državu oštetio za značajan novčani iznos", navodi Katnić u reagovanju.

Dodaje da je drugi cilj da se prikaže kao nelegalni graditelj, "jer sam po njihovim navodima na ovoj zadnjoj parceli izgradio dva nelegalna objekta odnosno poslovna prostora, kako su ranije u nekoliko navrata pogrešno objavljivale Vijesti."

"Treći cilj ove istraživačke priče je da se prikažem kao osoba koja je sve ovo realizovala preko Komisije koja je izvršila procjenu zemljišta, a na čijem čelu se nalazio D.K., kojem sam zbog izvršnih usluga omogućio da u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi u Specijalnom državnom tužilaštvu, bude pušten iz pritvora i da se da u bjekstvu", dodaje Katnić.

"Morao sam da platim i službenost prolaza"

GST navodi da je istina da su on i njegova porodica "od Države Crne Gore kupili tri parcele na području Danilovgradske opštine, prije više godina i to po cijeni od 8,61€/m2, nakon sprovedenog postupka javne prodaje na koju su imali pravo da učestvuju sva fizička i pravna lica iz Crne Gore i inostranstva, a nakon što je cijena koju sam ponudio prihvaćena od strane državnog organa koji je sprovodio postupak javne prodaje, istu sam u cjelini zajedno sa pripadajućim porezom platio."

"Kada je u pitanju cijena po kojoj sam platio predmetno zemljište ona je utvrđena od strane nadležene Komisije u skladu sa zakonom, a zahtjev za kupovinu predmetnog zemljišta, odnosno placa je podnijet prije više od dvije godine, a ne u mandatu tehničke Vlade, a i procjena koja je urađena je takođe izvršena prije mandata tehničke Vlade. Pored svega navedenog država mi je, a nije mi poznato da je na isti način postupala sa drugim licima,naplatila i službenost prolaza za plac koji mi je prethodno prodala,i za to sam dodatno platio 1.500 €, a dok cijena navedenog placa ne bude isplaćena u cjelini, od strane države je uspostavljena hipoteka kao sredstvo obezbjeđenja. Ono što želim da naglasim da niti ja, niti bilo koji član moje porodice nije imao uticaja na izvršenu procjenu predmetnih nepokretnosti, ali moram da istaknem da je procjena izvršena na način da je cijena predmetnog placa po metru kvadratnom utvrđena na gornjoj granici tržišnih cijena, a što potvrđuje i nekoliko ugovora koji se nalaze u evidenciji Uprave za nekretnine na koje upućujem građane Crne Gore, a koje ću ovom prilikom kratko izložiti:

-ugovor o prodaji UZZ 169/2012 prodavac Š.M. kupac D.V., predmet prodaje katastarska parcela br.707/7, 44m2 i katastarska parcela br.708/1 površine 256m2 KO Burdžine, cijena – 1.200 € (4€/m2);

-ugovor o prodaji UZZ 170/2012 prodavac Š.M. kupac D.J., predmet prodaje katastarska parcela br.707/6, 300m2 KO Grbe, cijena – 1.200 € (4€/m2);

-ugovor o prodaji UZZ 12/2013 prodavac R.R. kupac V.R., predmet prodaje katastarska parcela br.446/1, livada III klase 2304m2 i katastarska parcela br.447/2 šuma IV klase površine 426m2 i katastarska parcela br.1791 šuma V klase površina 946m2KO Grbe, cijena – 6.000 € (1,64€/m2);

-ugovor o prodaji UZZ 120/2013 prodavac D.V. kupac „T“ DOO, predmet prodaje ½ nepokretnosti označena kao katastarska parcela br.367/1, površine 11.583m2 KO Grb, cijena 22.000 € (3,8€/m2);

-ugovor o prodaji UZZ 419/2018 prodavac L.R. i L.G., kupac L.Ž., predmet prodaje katastarske parcele br.158/4, br.158/5, br.159/4, br.159/5 KO Grbe površine 1.000 m2, cijena – 5.000 € (5€/m2);

-ugovor o prodaji UZZ 59/2013 prodavac R.N. kupac V.S., predmet prodaje katastarska parcela br.1317, KO Novo selo površine 250m2, cijena – 1.250 € (5€/m2);

-ugovor o prodaji UZZ 129/2017 prodavac K.B. kupac Z.M., predmet prodaje katastarska parcela br.727/6, površine 1916m2 i katastarska parcela br.728/5 površine 284m2 KO Grbe, cijena – 14.500 € (6,59€/m2)", obrazlaže Katnić.

Tvrdi da su nelegalni objekti ustvari četiri kućice za pse "od kojih je jedna u površini od 6m2, a ostale 3 ukupne površine od oko 24m2".

"Moram napomenuti da su Vijesti u više navrata ranije pisale o navodno nelegalnim poslovnim objektima, a istina je da zakon ne prepoznaje i ne definiše „kućice za pse“ kao pojam, pa se sve upodobljava sa poslovnim prostorom koji zakon definiše", navodi Katnić.

Katnić ističe i da je predsjedniku Komisije, odbjeglom Draganu Kovačeviću, "koji je istovremeno i okrivljeni u postupku koji se vodi pred Specijalnim državnim tužilaštvom, zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja i iznuda putem podstrekavanja", na predlog SDT određen pritvor u trajanju do mjesec dana i po našem predlogu produžen za još 2 mjeseca.

"Po žalbi odbrane okrivljenog D.K., koju je Apelacioni sud Crne Gore uvažio, ukinuto je rješenje Višeg suda i predmet je vraćenna ponovno odlučivanje, nakon čega je Viši sud novom odlukom ukinuo pritvor okrivljenom D.K. dana 23.02.2021.godine, a rješenje o ukidanju pritvora Specijalnom državnom tužilaštvu je dostavljeno 24.02.2021.godine, kada smo i saznali za navedenu odluku, pa je sasvim jasno da ja kao Glavni specijalni tužilac i Specijalno državno tužilaštvo ni na koji način nijesmo uticali niti doprinijeli na kasniju nedostupnost državnim organima ovog okrivljenog", kaže Katnić.

GST je u reagovanju i ponudio čelnim ljudima MANS i Vijesti da od njega kupe osam hiljada kvadrata zemlje "po cijeni za koju iz MANS-a i Vijesti tvrde da je realna i iznosi 200.000 eura".

"Uz to zemljište za cijenu od 200.000,00 €, koliko oni tvrde da vrijedi, dobiće besplatno stambeni objekat koji se nalazi na zemljištu površine oko 160m2, drugi objekat sa podrumom površine oko 70m2, tri pomoćna objekta, staklenik od oko 30m2, da ne zaboravim 4 kućice za pse, bazen koji sam lično iskopao i sagradio, inače sjajnih dimenzija, bistijernu od 50m3 koju sam takođe sam iskopao i sagradio, jednu bušotinu od 80m sa vodenim stubom od 40m, kamenu ogradu koja se nalazi na polovini placa i žičanu ogradu na drugoj polovini, dva puta koja vode do placa od kojih je jedan asfaltiran, a koje sam takođe svojim radom i sredstvima izgradio, oko 300 voćaka starih preko 20 godina, tzv.“krevete za loze“, kao i kompletnu infrastrukturu - struja, voda, internet, dakle sve navedeno javno pred cjelokupnom crnogorskom javnošću im nudim na prodajupo cijeni zemljišta i to ne kako oni kažu po cijeni od 50€/m2 nego po cijeni od 25€/m2 koja je shodno njihovoj „procjeni“ prosječna", dodaje Katnić.

Katnić najavljuje da će krivično i građanski goniti MANS i VIjesti jer ono što smatra užasavajućim "jeste da su i pored saznanja, jer se o tome vodi krivični postupak pred nadležnim sudom, da je jedna kriminalna grupa izviđala i pripremala moju likvidaciju, upravo na ovim placevima i u krugu ovih objekata, dronom prije nekoliko dana snimali i dali u javnost snimak mog kompletnog porodičnog imanja, a sve kako bi omogućili i olakšali budućim izvršiocima krivičnih djela da evenutalno realizuju moju likvidaciju."

"No javnosti radi želim da kažem da ja nijesam razlog ove moje odluke već njihovo nezakonito i neovlašćeno snimanje i ugrožavanje moje porodice - ćerke, supruge i sina, kao i prijatelja koji tamo dolaze, a iznad svega mojih najvećih životnih prijatelja, već pomenutih pasa za koje su kućice izgrađene i za koje znam da dok su oni živi ni jedan izvršilac ne može doći do nas", navodi Katnić u reagovanju.

Preporučujemo za Vas