"cilj nam je da se zavod prepozna kao sigurno mjesto"

Žalili su se sudu na odluku o kamerama

“Svima su nam poznati nemili događaji koji su obilježili rad naše ustanove u prošlosti. Nažalost, govorilo se i o nestajanju korisnika, zatvaranju i vezivanju”, kazao je Dušaj, navodeći da je cilj zaštita korisnika i zaposlenih

9660 pregleda 6 komentar(a)
Dušaj, Foto: Savo Prelevic
Dušaj, Foto: Savo Prelevic

Cilj nam je da društvo prepozna Zavod “Komanski most” kao sigurno mjesto za jednu posebno ranjivu kategoriju, poručio je direktor Vaselj Dušaj.

Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka (AZLP) nije dao saglasnost Zavodu da, pored 38 kamera, postavi još tri u prostorijama u kojima se sprovode radne terapije za štićenike.

“Na odluku AZLP uložili smo žalbu Upravnom sudu i čeka se presuda po kojoj će se dalje postupati,” kazao je Dušaj.

“Vijesti” su u subotu objavile da se iz dokumentacije, po ocjeni Savjeta AZLP-a, ne mogu procijeniti objektivni razlozi za još tri kamere, pa se stiče utisak da je “svrha uvođenja video-nadzora isključivo kontrola zaposlenih”.

Direktor je “Vijestima” kazao da podnošenje zahtjeva za saglasnost za ugradnju dodatne tri kamere proističe iz želje da se korisnicima obezbijedi puna zaštita.

“Svima su nam poznati nemili događaji koji su obilježili rad naše ustanove u prošlosti. Nažalost, govorilo se i o nestajanju korisnika, zatvaranju i vezivanju. Sporadično, i posljednjih godina su pokretani disciplinski postupci i vođeni sudski procesi protiv zaposlenih a koji su se mogli izbjeći da je prostor bio pokriven video-nadzorom,” kazao je on.

On je dodao da su svjesni obaveze poštovanja privatnosti zaposlenih i korisnika, te u skladu sa tim postoje prostorije koje “nijesu i neće” biti pokrivene video-nadzorom. Smatra da za pojačanim nadzorom u pomenutim prostorijama itekako ima potrebe, a da pri tom nikako ne služi za kontrolu i mobing zaposlenih od strane direktora.

“Jedini cilj nam je puna transparentnost, što su i zahtjevi kako principa pružanja usluga socijalne i dječje zaštite, tako i EU standarda... Bilo kakve oblike nehumanog ponašanje ili naznake postojanja istog ne tolerišem, već se odmah preduzimaju potrebne mjere i tako će biti i ubuduće. Kamere, u radu koji se sprovodi odgovorno, humano i u skladu sa procedurama nikako ne mogu biti smetnja. Naprotiv, svima mogu koristiti, čak i biti zaštita, posebno u pomenutim prostorijama u kojima korisnici provode veliki dio vremena”, kazao je Dušaj, odgovarajući na navode o zloupotrebama od strane direktora.

On je poručio i da svi zaposleni koji se osjete ugroženim mogu prijaviti mobing u skladu sa procedurama ustanove, ali ističe da “ovakvih prijava do sada nije bilo”.

U reagovanju na mišljenje Savjeta, on je pitao predstavnike kako je dobijena saglasnost za postavljanje 38 kamera, a sada po istom postupku i uslovima ne mogu dobiti saglasnost za dodatne tri. On ih je pozvao da lično posjete ustanovu.

On je kazao i da su pomenutu saglasnost tražili uz poštovanje svih kriterijuma koje AZLP propisuje, a u skladu je i sa preporukama Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja - CPT koji kontroliše rad Zavoda, a čiji je stav da je u prostoru u kojem borave korisnici potrebno postojanje video-nadzora.

Zavod je počeo sa radom prije 45 godina, kao ustanova za djecu i omladinu sa umjerenim, težim i teškim smetnjama u intelektualnom razvoju.

Postepeno se broj djece u Zavodu smanjivao, tako da je prerastao u ustanovu za zbrinjavanje odraslih osoba sa ozbiljnim ograničenjima u socijalnom funkcionisanju zbog mentalnih teškoća, ili drugih kombinovanih smetnji u razvoju, navodi se na njihovom sajtu.