Organizovana su tri obilaska ustanove u cilju obavljanja razgovora sa upravom

Ozbiljni problemi u radu Doma u Bijeloj

Zaštitnik nije uspio da utvrdi da li je dolazilo do nasilja zaposlenih nad djecom. Mijuškovićeva dala više preporuka

2816 pregleda 6 komentar(a)
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

U Dječijem domu “Mladost” u Bijeloj postoje ozbiljni problemi u funkcionisanju ustanove i pružanju usluga zaštite djece bez roditeljskog staranja na način koji obuhvata sve specifičnosti ove kategorije djece, ocijenjeno je u mišljenju zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

U podnesenoj prijavi je, između ostalog, navedeno da se u Domu kontinuirano događa nasilje nad djecom od strane vaspitača te da je to uobičajena vaspitna mjera, kao i da je učestalo psihičko i emotivno nasilje kroz vikanje, ucjene i zastrašivanje. Osim toga, zaštitniku se neposredno putem društvenih mreža obratio dječak sa primjedbom na postupanje zaposlenog u Domu, pa su obavljeni razgovori sa upravom, stručnim radnicima i vaspitačima, kao i sa dječakom u cilju prikupljanja informacija o konkretnom događaju.

Organizovana su tri obilaska ustanove u cilju obavljanja razgovora sa upravom, odgovornim licima i djecom kao i neposrednog uvida u dokumentaciju.

Dom u Bijeloj je jedina ustanova socijalnog tipa u državi koja zbrinjava djecu lišenu roditeljskog staranja i djecu čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama.

U Domu je na smještaju oko 90 djece, od kojih trećina ima određene smetnje u razvoju. Prihvatilište za zaštitu djece od nasilja u porodici konstantno je u punom kapacitetu a do pola su popunjeni i kapaciteti Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju.

Tamo radi 76 zaposlenih, u neposrednom radu sa djecom 14 stručnih radnika, 16 stručnih saradnika i tri stručna radnika na poslovima njege i 14 saradnika na poslovima njege, “ispunjavaju se tek minimalni standardi u pogledu neophodnog broja stručnih radnika”, uprava se suočava sa odlivom zaposlenih, a na raspisane oglase se ne prijavljuju kvalifikovana lica. Navodi se i da je sa ovako malim brojem stručnih radnika nemoguće realizovati individualan rad sa djecom, posebno kada se radi o djeci sa smetnjama u razvoju i sa poremećajima u ponašanju. Konstatuje se da je protekla godina u kojoj je proglašena pandemija koronavirusa bila posebno teška, da je sistem učenja na daljinu ogroman izazov za zaposlene koji su u direktnom radu sa djecom.

“Kada je u pitanju problem nasilja i neprihvatljivog postupanja zaposlenih prema djeci, Zaštitnik nije uspio da utvrdi da li je do toga dolazilo, jer su u svakom pojedinačnom slučaju zaposleni opovrgavali takve sumnje. Osim toga, i dijete bi promijenilo svoj iskaz u zavisnosti od raspoloženja,” navodi se u zaključcima zamjenice zaštitnika Snežane Mijušković.

Ona je dala niz preporuka Domu i Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, među kojima i da uspostavi mehanizam supervizije rada svih zaposlenih, ali i povjerljivog lica koji će u određenim situacijama neposredno i stručno obavljati razgovor sa djecom i vršiti procjenu u zavisnosti od konkretne situacije.