ODRŽANA PREZENTACIJA

Herceg Novi: Kako tretirati otpadni mulj iz postrojenja za preradu otpadnih voda

U postrojenju u Meljinama otpadne vode biće prečiščavane mehanički i biološki, a poslije toga će ispustom, koji je ranije postavljen, dugim 1300 metara, biti ispuštane kao tehnička voda, u more
371 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 24.11.2017. 14:51h

Iako je postrojenje za preradu otpadnih voda (PPOV) koje je dio nove kolektorske mreže, pušteno u probni rad još početkom maja, još uvijek nije riješen tretmana otpadnog mulja koji nastaje u procesu prečišćavanja otpadnih voda.

Jedno od rješenja, MID-MIX tehnologija, predočeno je na današnjoj prezentaciji koju je preduzeće "Yunirisk“ održalo za predstavnike Opštine, na čelu sa predsjednikom Stevanom Katićem i potpredsjednicom Danijelom Đurović, predstavnike preduzeća „Vodovod i kanalizacija“, Društva za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture i „Komunalno stambenog“.

“MID-MIX tehnološki postupak omogućava da se mulj iz PPOV trajno transformiše u materijal sa novom upotrebnom vrijednošću -, koji može da se koristi kao sirovina ili da se bezbjedno, u skladu sa EU propisima, odlaže na sanitarnoj deponiji, tako da se u potpunosti eliminiše bilo kakvo dalje ugrožavanje prirode i životne sredine. Način fukncionisanja objašnjen je na primjeru MID-MIX postrojenja u Koprivnici, u Hrvatskoj koje je koristi istu tehnologiju prerade otpadnih voda kao PPOV u Herceg Novom”, saopšteno je iz lokalne uprave.

Katić je istakao da je namjera Opštine Herceg Novi da se odluči za ekološki i ekonomski najprihvatljivije rješenje, a Đurović dase sa problemom mulja iz postrojenja suočava više crnogorskih opština i da bi trebalo razmišljati o saradnji sa susjednim opštinama i zajedničkom ulaganju u rješenje koje se pokaže kao najbolje.

Fabrika bi trebalo da radi narednih 40 godina

Na površini od oko 17 hiljada kvadarata, turski izvođač Maš Gintaš izgradio je modernu fabriku u čijem krugu su upravna zgrada, kompresorska stanica , zgrade uguščivača mulja i dehidrataciju mulja, sva mehanička i elektro oprema. Postrojenje je opremljeno SBR tehnologijom za biološko-hemijsko tretiranje otpadnih voda. Trebalo bi da do 2058 godine zadovolji potrebe 65 hiljada stanovnika .

U postrojenju u Meljinama otpadne vode biće prečiščavane mehanički i biološki, a poslije toga će ispustom, koji je ranije postavljen, dugim 1300 metara, biti ispuštane kao tehnička voda, u more. Ekolozi Boke tvrde da nije uradjena procjena rizika u slučaju ne funkcionisanja postrojenja, kada će morati sva kanalizacija Herceg Novog da neprečišćena odlazi podmorskim ispustom u more i ispušta se ispred Meljina.

Galerija

Preporučujemo za Vas