NVO Media tim: Problem narkomanije u Nikšiću moguće tretirati jedino kroz zajedničko djelovanje društva, institucija...

"Neophodno povećati broj vršnjačkih edukatora među mladima u cilju preventivnog djelovanja u borbi protiv bolesti zavisnosti”

2675 pregleda 0 komentar(a)
Sa projekta, Foto: Svetlana Mandić
Sa projekta, Foto: Svetlana Mandić

“Problem narkomanije u Nikšiću moguće je tretirati jedino kroz zajedničko djelovanje institucija, škola, organizacija civilnog društva i građana. Potrebno je poboljšati međusektorsku saradnju između nadležnih institucija na lokalnom i državnom nivou kroz implementaciju jasne i održive nacionalne strategije u borbi protiv droga u Crnoj Gori”, kazala je Snežana Danilović, projekt koordinatorka NVO “Media tim” u Nikšiću, tokom okruglog stola "Zajednička strategija djelovanja protiv droga u Nikšiću".

Ona je predstavila i rezultate ankete koja je sprovedena u periodu od novembra prošle godine do aprila ove, i koju je popunilo 225 nikšićkih srednjoškolaca.

“Od ukupnog broja anketiranih, njih 54. je došlo u kontakt ili probalo neki od narkotika, a od tog broja njih 22 i dalje uživa neku drogu. Ono što zabrinjava je drastičan trend rasta konzumenata narkotika kod mladih u Nikšiću u odnosu na naša prethodna istraživanja sprovedena sa istom ciljnom grupom, što treba da ozbiljno zabrine nadležne subjekte u našem gradu”, poručila je Danilović.

Uvodno izlaganje je imala Ljubica Abramović, rukovodilac Kancelarije za prevenciju narkomanije u Nikšiću, koja je iznijela podatke o radu Kancelarije i problemima sa kojima se susreću mladi vezano za konzumiranje opojnih droga u vrijeme pandemije virusa Covid-19.

“Istakla je da je neophodno povećati broj vršnjačkih edukatora među mladima u cilju preventivnog djelovanja u borbi protiv bolesti zavisnosti”, stoji u saopštenju “Media tima”.

Dr Aleksandra Marjanović, iz Instituta za javno zdravlje, istakla je da je urušen sistem vrijednosti u društvu, da je potrebno više razgovarati sa omladinom i vršiti češća istraživanja među ovom populacijom o upotrebi droga kako bi se pratili i kontrolisali trendovi zavisnosti od narkotika među mladima.

Cilj okruglog stola, kome su prisustvovali predstavnici Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Crnogorske fondacije za HIV iz Podgorice, Kancelarije za prevenciju narkomanije Opštine Nikšić, Uprave policije Nikšić, predstavnici JU Prve srednje škole Nikšić, Omladinskog kluba mladih Nikšić, predstavnici udruženja roditelja i medija, kao i više nevladinih organizacija koji se bave prevencijom borbe protiv bolesti zavisnosti kod mladih u Nikšiću, je poboljšanje strateškog djelovanja među organizacijama i institucijama koji se bave prevencijom bolesti zavisnosti kod mladih.

Kao doprinos boljoj komunikacionoj strategiji u zajedničkom djelovanju medju udruženjima koje se bave prevencijom I borbom protiv bolesti zavisnosti, Medija tim je potpisao Memorandum o saradnji sa crnogorskom Fondacijom za HIV i virusne hepatitise iz Podgorice.

“Uspješnom realizacijom ovog projekta dali smo doprinos smanjenju zloupotreba droga kod mladih u Nikšiću i povećali svijest zajednice o problemu i posljedicama koje narkomanija donosi sa sobom”, stoji u saopštenju.

Okrugli sto, organizovan je u susret Međunarodnom danu borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge, 26. junu, a u sklopu završetka realizacije projekta "Podizanje svijesti mladih Nikšića u borbi protiv droge".

Direktnu ciljnu grupu, na koju se projekat odnosio, činili su 400 nikšićkih srednjoškolaca, uzrasta od 14 do 18 godina. Kao i 100 mladih RE populacje iz tri RE naselja u Nikšiću.Indirektnu ciljnugrupu činili su :roditelji, nastavnici, institucije sistema koje se bave prevencijom borbe protiv bolesti zavisnosti, mediji, kao i šira javnost.

Tokom realizacije projekta organizovano je 11 radionica sa učenicima srednjih škola o prevenciji i borbi protiv droga, tri radionice sa mladima RE zajednice, dvije tribine za roditelje na temu borbe protiv bolesti zavisnosti. Podijeljeno je 500 flajera i letaka sa porukama protiv droge, distribuitano 500 primjeraka Informatora, ažutiran prvi sait protiv droge (https://www.narkomanija-ne.com/444049031).

Projekat "Podizanje svijesti mladih Nikšića u borbi protiv droge " realizuje “Medija tim”, a finansijski je podržan od strane Ministarstva zdravlja Vlade Crne Gore.