pers konferencija organizacije kvir montenegro

"Vladi 'jedinica' u odnosu na prava LGBT osoba, LGBT zajednica ostaje otvorena za popravni ispit"

Kalezić je kazao da Vlada svojim postupanjem direktno blokira primjenu Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola

2298 pregleda 8 komentar(a)
Sa pres konferencije, Foto: PR Centar
Sa pres konferencije, Foto: PR Centar

Generalna ocjena rada Vlade Crne Gore u odnosu na osnovna ljudska prava LGBT osoba je jedinica, a LGBT zajednica ostaje otvorena za popravni ispit i zahtijeva hitnu punu posvećenost Vlade rješavanju svih obaveza koje ima prema LGBT građanima i građankama naše zemlje.

To je poručeno na pres konferenciji Kvir Montenegra na kojoj su, kako prenosi PR Centar, predstavljeni nalazi monitoringa rada Vlade Crne Gore u odnosu na ljudska prava LGBTIQ osoba i najavljen protest dijela LGBTIQ zajednice ispred Vlade i Skupštine.

Predstavnik Kvir Montenegra, Danijel Kalezić, istakao je da u Crnoj Gori poštovanje osnovnih ljudskih prava LGBTIQ osoba ide unazad.

“Nažalost, svjedočimo izostanku političke volje donosilaca odluka da se postignuti nivo ljudskih prava i sloboda održi i evidentnom trendu tihog postupanja u pravcu toga da se on unazadi. Od samog formiranja 42. Vlade Crne Gore aktivnosti usmjerene ka zaštiti osnovnih ljudskih prava LGBTIQ osoba su iznutra opstruirane različitim metodama i načinima”, poručio je Kalezić.

Pojasnio je da je Kvir Montenegro uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske realizovalo aktivnost „Praćenje opšteg stanja LGBTI ljudskih prava tokom prvih 100+ dana rada Vlade Crne Gore“.

“Ovim monitoringom daje se objektivan nalaz na djelovanje Vlade Crne Gore u odnosu na LGBTIQ zajednicu, u toku 181 dan rada Vlade, odnosno u periodu od 4. decembra prošle do 4. juna ove godine”, naveo je Kalezić.

Uzevši u obzir ukupne političke i društvene okolnosti, ali i sam zahtjev premijera koji je uputio javnosti, kako pojasnio, Vladi su dali 81 dan više u odnosu na standardnih 100 dana koje se uobičajeno daju za ocjenu rada Vlada po njihovom uspostavljanju svuda u svijetu.

Kalezić je kazao da Vlada svojim postupanjem direktno blokira primjenu Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola.

“Ovaj zakon treba da stupi na snagu 15. jula, a Vlada do tada treba da uskladi ostale zakone i podzakonske akte kako bi stvorila uslove za njegovu primjenu. U periodu od 4. decembra prošle godine, pa do 4. juna, Vlada nije usaglasila nijedan zakon niti podzakonski akat sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola”, jasan je Kalezić.

U prilog ocjeni da Vlada namjerno blokira proces primjene Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola ide, kako je naveo, činjenica da je u dosadašnjem radu Vlada pokrenula postupke izmjena i dopuna određenih zakona, između ostalog i zakona koje je potrebno usaglasiti sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola.

“Predložene su izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakona o registrima prebivališta i boravišta i Krivičnog zakonika Crne Gore. Iako su izmjene pokrenute, a Vlada bila upoznata sa potrebom usaglašavanja propisa sa Zakonom o životnom parterstvu lica istog pola, navedeni zakoni za koje je pokrenut postupak usaglašavanja, nijesu obuhvatili izmjene kojima bi se stvorili uslovi za implementaciju Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola”, saopštio je Kalezić.

Podsjetio je da su Kvir Montenegro, Juventas i Asocijacija Spektra 15. aprila uputile premijeru Zdravku Krivokapiću Inicijativu za obezbjeđivanje uslova za primjenu Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola kao i Analizu crnogorskog normativnog okvira u pogledu usaglašenosti sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola s osvrtom na potrebne izmjene i dopune zakona i podzakonskih akata.

“U odnosu na ovo, jedino što je Vlada konkretno uradila je formiranje međusektorske radne grupe za izradu podzakonskih akata koji proizilaze iz Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola kreirane od strane MUP-a. Međutim, ova Radna grupa je u potpunosti ograničena trenutnom legislativom i nema mandat za iniciranje dopuna ostalih zakona iz nadležnosti MUP-a”, objasnio je Kalezić.

Predstavnica NVO Juventas Jelena Čolaković poručila je da je krajnji cilj djelovanja ove i drugih okupljenih organizacija demokratsko, antifašističko, sekularno društvo socijalne pravde.

“Ta naša želja, a posebno činjenje dio je ustaljene prakse koju smo imali i tokom Vladinih prethodnih sastava i mandata: da skrećemo pažnju na osnovna ljudska prava zajednica sa kojima radimo, te dajemo predloge konkretnih rješenja u odnosu na poboljšanje njihovog položaja u društvu”, kazala je Čolaković.

Ocijenila je da je današnja crnogorska društvena i kulturna realnosti nešto na šta su ranije upozoravali i da “pucamo“ po šavovima nacionalnih, vjerskih i političkih podjela.

„Blagostanje i jednakost, nepolarizovano društvo, bez antagonizama, čini se kao mnogo posla, kojim se, nažalost, moramo reći, najmanje bave institucije sistema. Duboko zabrinuti zbog ovakvog stanja, pozivamo da se razumije da ako zanemarimo potrebe neke zajednice, neznanje i nesvjesnost stvaraju jaz, a zemlja nam je plodna za sijanje diskriminacije iz koje lako proklijaju mržnja, netrpeljivost i nasilje”, poruka je Čolaković.

Smatra da posebno u ovom izazovnom vremenu državna administracija mora imati kapaciteta da se fokusira na obezbjeđivanje blagostanja i jednakosti svim članovima društva.

“Još jednom napominjemo da u našim organizacijama ima jakog partnera koji posjeduje potrebna znanja stečena dugogodišnjim radom. Ponavljamo, vrijeme je da se insititucije, a posebno one čiji se rad odnosi na ljudska prava LGBTI osoba, probude iz hibernacije, pregrupisavanja ili resistematizacija i profunkcionišu, jer životi ljudi, koji zavise od njihovog djelovanja, ne mogu više biti na pauzi”, jasna je Čolaković.

Predstavnica Spektre, Marija Jovanović, najavila je da će se dio LGBT zajednice zajedno sa saveznicama i saveznicima u četvrtak okupiti kako bi iskazali nezadovoljstvo i protest povodom izostanka rada Vlade i Skupštine Crne Gore u odnosu na obezbjeđivanje uslova za primjenu Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola.

“Okupljanjem ispred zgrade Vlade skrenućemo pažnju na činjenicu da zajednica očekuje i zahtijeva pravovremenu mogućnost primjene ovog Zakona, te da odbijamo da naša prava budu dalje marginalizovana. Zajednica u Crnoj Gori se već deceniju ponosno, hrabro i neumorno bori za ostvarenje osnovnih ljudskih prava i poštovanje istih, stoga ćemo poručiti da je krajnje vrijeme da imamo mogućnost da ostvarimo i ovo pravo”, rekla je Jovanović.

Posjetiće kako je kazala i zgradu Skupštine, gdje će predstavnicima i predstavnicama poslaničkih klubova podijeliti "Inicijativu za obezbjeđivanje uslova za primjenu Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola" kao i "Analizu crnogorskog normativnog okvira u pogledu na usaglašenosti sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola s osvrtom na potrebne izmjene i dopune zakona i podzakonskih akata”.

Jovanović je dodala, da će skup biti održan uz puno poštovanje svih mjera za prevenciju širenja virusa COVID-19, te da će mu u skladu sa propisima prisustvovati najviše 20 ljudi.