Onlajn sastanak Zajednice opština i Komiteta regiona EU

Razvoj ruralnog turizma šansa za sjever

„U tom kontekstu pozivamo EU da omogući još veće i snažnije učešće opština u procesu integracije, i da se kreiraju novi ili modifikuju postojeći mehanizmi direktne i veće podrške lokalnim samoupravama“

3130 pregleda 4 komentar(a)
Smolović, Foto: Opština Bijelo Polje
Smolović, Foto: Opština Bijelo Polje

Značaj sjevera Crne Gore za razvoj turizma je veliki kako u smislu planinskih tako i skijaških kapaciteta, kao i velikog broja velikog broja nacionalnih parkova i pećina, kazao je predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović u svojoj diskusiji juče, na onlajn sastanku Zajedničkog savjetodavnog odbora između Komiteta regiona EU i Crne Gore se razgovaralo o održivom oporavku na lokalnom nivou i postpandemijskom turizmu u Crnoj Gori i EU.

“Za nas je veoma značajno da se završe kapitalni infrastrukturni projekti koji su osnova razvoja turizma na sjeveru i izražavam očekivanje da će Vlada Crne Gore završiti započete projekte”, kazao je predsjednik Smolović.

Predsjednik Opštine Mojkovac Ranko Mišnić je istakao da smo se u vremenu izazova uzrokovanih svjetskom pandemijom, morali prilagoditi novonastalim uslovima i iskoristiti maksimum iz onoga što kao društvo imamo na raspolaganju, ali i stvarati nove vrijednosti.

“Tako je Opština Mojkovac šansu vidjela u razvoju ruralnog turizma gdje je prepoznat veliki potencijal, kreiran i realizovan set aktivnosti i mjera, a jedna od njih je i poseban budžet za razvoj i unapređenje ove oblasti”, rekao je Mišnjić.

Institucije Evropske unije trebalo bi da imaju na umu da lokalne uprave, kao servisi građana, u procesu proširenja moraju imati zapaženu ulogu, jer su upravo one ključne za reforme koje se sprovode, ali i za socio-ekonomski razvoj i oporavak, ocjenio je gradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Kašćelan, koji je kopredsjedavao 15. sastankom Zajedničkog savjetodavnog odbora između Komiteta regiona EU i Crne Gore (ZSO).

„U tom kontekstu pozivamo EU da omogući još veće i snažnije učešće opština u procesu integracije, i da se kreiraju novi ili modifikuju postojeći mehanizmi direktne i veće podrške lokalnim samoupravama“, kazao je Kašćelan.

Kako su saopštili, osvrćući se na politički sporazum koji je postignut između EP i Savjeta o IPA III programu, Kašćelan je izrazio nadu da će se uskoro usvojiti odgovarajuća regulativa i da će zvanična implementacija IPA III programa otpočeti što prije, kako bi se obezbjedio kontinutet reformskih procesa uz finansijsku podršku EU.

Zamjenica šefa Jedinice za Crnu Goru DG NEAR Barbara Hesus-Himeno naglasila je da EU želi da podstakne dugoročni oporavak regiona i da je u tu svrhu pripremljen ekonomski i investicioni plan za zapadni Balkan vrijednosti 29 milijardi eura – ove investicije bi trebalo da dovedu do održivog ekonomskog rasta i da podrže reforme potrebne za napredak na putu ka EU i približavanju zapadnog Balkana jedinstvenom tržištu EU.

„Da bi imala koristi od raspoloživog novca, Crna Gora će morati da pripremi kredibilne i tehnički ispravne projekte. To znači da je potrebno ubrzati pripremu projekata, osigurati dobru koordinaciju, sprovesti transparentne javne konsultacije i imati prave ljude sa pravim znanjem i iskustvom“, naglasila je Hesus-Himeno.

Predsjednik UO Zajednice opština i predsjednik opštine Bar Dušan Raičević , pozvao je Komitet regiona EU da posreduje i zagovara proces uključivanja lokalnih vlasti zapadnog Balkana u diskusije u okviru Konferencije o budućnosti Evrope, kako bi i zemlje zapadnog Balkana doprinijele oblikovanju zajedničke evropske budućnosti.

Iz Prijestonice naglašavaju da je savjetnik glavnog pregovarača Crne Gore sa EU Bojan Vujović je naglasio da je „pregovarački proces Crne Gore s Evropskom unijom značajno potpuniji uz snažnu ulogu lokalnih samouprava.

“U ovom kontekstu treba imati u vidu implementaciju kriterijuma u poglavlju 27 – Životna sredina i klimatske promjene, pogotovo u oblasti upravljanja otpadom i tretmana otpadnih voda. Važnost lokalnih samouprava ogleda se u mogućnosti izgradnje infrastrukture i jačanju kapaciteta za zaštitu životne sredine“, kazao je on.

Ukazujući na podatke iz Srednjoročne eksterne evaluacije korišćenja IPA fondova kojima je konstatovan limitirani pristup lokalnih samouprava fondovima Vanja Starovlah pomoćnica generalnog sekretara Zajednice opština za evropske integracije, je rekla „da sada zajedno moramo djelovati da se ovi nedostaci isprave kroz implementacione regulative i buduće raspodjele sredstava.

“Jer, za crnogorske opštine, naročito u vremenu negativnih posledica pandemije, IPA III predstavlja nadu za realizaciju strateških projekata i važnih javnih politika u lokalnim zajednicama“, ukazuje Starovlah.

Zatvarajući sastanak, predsjednik regiona Veneto i ko-predsjedavajući ZSO Roberto Ćambeti je rekao da je današnji sastanak ZSO „događaj od izuzetne važnosti koji je označio važan korak u dijalogu, a kvalitet obrađenih tema, uprkos poteškoćama koje proizilaze iz pandemijske situacije, je ipak dao zanimljiv uvid u pitanja od velike važnosti za socijalni i ekonomski oporavak”.

Na sastanku su učestvovali i Igor Golubović, predsjednik Opštine Pljevlja i Vladimir Jokić, predsjednik Opštine Kotor.

Preporučujemo za Vas