planiraju da uzmu kredit kod NLB banke

Glavni grad se za autobuse zadužuje pet miliona eura

Odluka o kreditnom zaduženju naći će se na dnevnom redu sjednice Skupštine Glavnog grada za 30. jun

7539 pregleda 20 reakcija 20 komentar(a)
Autobusi na ulicama Podgorice dotrajali, Foto: Boris Pejovic
Autobusi na ulicama Podgorice dotrajali, Foto: Boris Pejovic

Glavni grad će za kupovinu novih autobusa kreditno da se zaduži pet miliona eura kod NLB banke.

Kako je navedeno u Odluci o kreditnom zaduženju za kupovinu autobusa, ukupan rok otplate sa grejs periodom je deset godina.

U dokumentu piše da je kamata 2,15 odsto, a da se kredit vraća u tromjesečnim anuitetima.

Odluka o kreditnom zaduženju naći će se na dnevnom redu sjednice Skupštine Glavnog grada za 30. jun.

Pored toga Glavni grad je u aprilu objavio javni oglas za povjeravanje obavljanja linijskog prevoza putnika u gradskim i prigradskim naseljima Podgorice, na period od deset godina.

Oglas traje do 22. juna, a predviđeno je da zainteresovano privredno društvo sa svojstvom pravnog lica ili preduzetnik u 2018. i 2019. godini treba da je ostvario prihod koji za dvije godine u zbirnom iznosu nije manji od 500.000 eura, što se utvrđuje iz finansijskih iskaza.

Kako se navodi, modernizacijom linijskog prevoza putnika izvršila bi se ulaganja u nova, modernija prevozna sredstva, zamjena dotrajalih i zastarjelih prevoznih sradstava novim autobusima i na taj način povećala bi se efikasnost i funkcionalnost, odnosno kvalitet i nivo zadovoljenja potreba građana za ovom vrstom usluge.

Ranije je bilo najave da će Glavni grad osnovati svoje autobusko preduzeće, ali se od toga odustalo.

Gradonačelnik Ivan Vuković je naveo da je Glavni grad odustao od ideje da formira svoje gradsko preduzeće i obrazložio to time da javni prevoz u svim gradovima regiona, Evrope i šire predstavlja čist trošak, ne postoji preduzeće toga tipa koje je profitabilno.

“I zato smo za sada, imajući ukupan ambijent, odustali od ideje organizacije novog preduzeća. To bi podrazumijevalo angažovanje određenog broja ljudi koji bi radili u administraciji i mnogo veće troškove. Opredijelili smo se da raspišemo novi javni poziv za dodjelu linija ljudima koji se bave tim poslom. Nadam se na kvalitetniji način od onoga što je do sada bio slučaj. Mi ćemo povećati nivo subvencija značajno u odnosu na ovu godinu i to će biti jedan vid podrške tim ljudima. Uporedo sa tim procijenili smo da je najbolji način da pomognemo tu priču nabavkom novih autobusa za šta nijedna od tih kompanija nije finansijski ili kreditno sposobna. Tako da ćemo mi najprije završiti javni poziv, a u perspektivi, do kraja godine ja se nadam, biti u prilici da Podgorica dobije nekih recimo potpuno 40 novih autobusa”, naveo je Vuković.

On je više puta rekao da je veoma nezadovoljan trenutnim stanjem u javnom prevozu i da to nije nešto što treba da služi na čast glavnom gradu jedne države.

Preporučujemo za Vas