UPRAVNI ODBOR UCG

Pokrenut postupak za izbor rektora Univerziteta Crne Gore

Prijave se podnose u roku od 20 dana od dana objavljivanja konkursa

7862 pregleda 12 komentar(a)
Foto: Boris Pejović
Foto: Boris Pejović

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore pokrenuo je postupak za izbor rektora Univerziteta Crne Gore, za mandatni period 2021-2024. godine.

Odlukom Upravnog odbora UCG utvrđeni su i rokovi za izborne radnje.

Prijave na konkurs podnose se u roku od 20 dana od dana objavljivanja konkursa.

Shodno Odluci, pravo prijave na konkurs imaju lica sa akademskim zvanjem redovni profesor, u radnom odnosu na Univerzitetu Crne Gore.

Uz prijavu se podnose dokazi o ispunjavanju uslova i program razvoja Univerziteta Crne Gore. Neblagovremene i nepotpune prijave će se odbaciti.

Vršilac funkcije rektora Univerziteta Crne Gore je Vladimir Božović.

Preporučujemo za Vas