Detalji iz Izvještaja o radu Sudskog savjeta za 2020.

Jačaće nezavisnost, ali im fali prostor za rad

Iz Savjeta su konstatovali da i dalje kubure sa istim problemom o čemu su u više navrata ukazivali - nedostajućim prostorom, kako za rad sudova, tako i Sudskog savjeta i Sekretarijata

3720 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Sudski savjet je, kao i prethodnih godina, prema svojim ustavnim i zakonskim nadležnostima sprovodio misiju obezbjeđivanja nezavisnosti, samostalnosti, odgovornosti i profesionalnosti sudova i sudija.

To piše u izvještaju o radu Sudskog savjeta Crne Gore za prošlu godinu.

“Vladavina prava kao jedan od najvećih izazova na putu ka članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji ostaje prioritet u daljem radu. Ovo posebno iz razloga što su poglavlja 23 ‘Pravosuđe i ljudska prava’ i 24 ‘Pravda, sloboda i sigurnost’, ključna u oblasti u pregovorima naše zemlje sa EU, te da su reforme u oblasti pravosuđa, prepoznate kao jedno od privremenih mjerila u oblasti vladavine prava. Pred Crnom Gorom i njenim institucijama je ispunjavanje preostalih obaveza u ovoj oblasti i sve institucije koje čine pravosudni sistem, pa i Sudski savjet, moraju se posvetiti ispunjavanju postavljenih mjerila za zatvaranje navedenih poglavlja”, navodi se u tekstu.

Dodaju da će Savjet nastojati da ispunjava zadate strateške i operativne ciljeve, utvrđene i Strategijom o reformi pravosuđa 2019-2022, daljim unapređenjem nezavisnosti i profesionalizma kroz punu implementaciju sistema izbora sudija, ocjenjivanje rada i napredovanja sudija, jačanjem stručnih i kadrovskih kapaciteta, kao i finansijske nezavisnosti sudova.

Najavili su da će, kroz preporuke eksperata Savjeta Evrope i EUROL-a 2, nastaviti proces unapređenja funkcionisanja Savjeta i Sekretarijata, posebno u dijelu finansijske nezavisnosti sudova u procesu planiranja i izvršenja budžeta.

“I pored pandemije koronavirusa i otežanih uslova rada, sudovi su pokazali dobru efikasnost u radu. Sudovi su sproveli mnoge aktivnosti s ciljem poboljšanja ažurnosti u rješavanju predmeta i generalno rada sudova, a samim tim i djelotvornijeg pristupa pravdi. Ističemo da će sudovi i dalje biti posvećeni rješavanju starih predmeta, čiji je broj smanjen u poređenju sa ranijim periodom, što će doprinijeti većoj ažurnosti i efikasnosti sudova, a samim tim i podizanju povjerenja javnosti u crnogorsko pravosuđe”.

Iz Savjeta su konstatovali da i dalje kubure sa istim problemom o čemu su u više navrata ukazivali - nedostajućim prostorom, kako za rad sudova, tako i Sudskog savjeta i Sekretarijata: “Koji nemaju adekvatne uslove rada i smještajne kapacitete, što se kao dodatni problem nametnulo tokom 2020. godine i okolnostima organizacije rada u vrijeme pandemije”.

Navodi se da su u toku aktivnosti na uspostavljanju novog informacionog sistema, te da će se raditi na unapređenju takozvanih “pametnih” sudnica, od kojih su neke već opremljene modernom informacionom tehnologijom, uz upotrebu digitalnih dokaza.

“Iako je rad crnogorskog sudstva ukupno, kao i Sudskog savjeta bio u velikoj mjeri ograničen zbog pandemije izazvane koronavirusom, ipak su realizovane sve aktivnosti u datim rokovima, a sudovi su postigli dobar rezultat. Savjet je tokom pandemije donio i mjere za rad sa strankama i raspored rada za zaposlene u Sekretarijatu Sudskog savjeta, koje su u najvećoj mogućoj mjeri poštovane, a posebno ako se ima u vidu da Savjet nema sopstveni prostor, nego koristi prostor koji je u vlasništvu Centralne banke Crne Gore”, stoji u izvještaju.

Preporučujemo za Vas