Reagovanje sekreterake za planiranje prostora

Rakočević: Đukićeve tvrdnje maliciozne, vrlo proizvoljne i neutemeljene

U vrijeme izrade odluke, podsjeća Rakoćević, sa ostalim kolegama ona je sugreisala „da bi, u cilju efikasnijeg rada svih Sekretarijata, trebalo drugačije raspodijeliti nadležnosti“. No tada je, tvrdi, „ upravo Đukić bio protiv, obrazlažući svoj stav “političkom kvotom“.

9097 pregleda 14 komentar(a)
Rakočević, Foto: Privatna arhiva
Rakočević, Foto: Privatna arhiva

Sekretarka za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj u kolašinskoj Opštini Ljiljana Rakočević rekla je da je predsjednik SO Milan Đukić, gvoreći o učincima sekreterijata na čijem je čelu ona, „obmanu javnost“. Rakočević je, reagujući na Đukićeve kritike kazala da ne želi da polemiše s njim, već da želi da precizno informiše javnost o svom radu, nakon što je „viiše puta tendenciozno uputio kritike na njen rad“.

„Smatram odgovornim da građanima pojasnim situaciju u realnom svijetlu, kako se ne bi stvarala lažna slika o meni I mom radu zarad nekih jeftinih političkih poena I manevrisanja u susret predstojećim lokalnim izborima...Važeću Odluku o organizaciji rada lokalne samouprave u opštini Kolašin uređivao je Milan Đukić je, zajedno sa koalicionim partnerima na političkom nivou, ne uzimajući u obzir realne potrebe niti stvarno stanje u opštini. Zbog toga, sada čudi njegova “naknadna“ pamet i predlog o izmjeni odluke. Da je htio ili znao mogao je tada reagovati i dati drugačiji pedlog“, kazala je ona.

U vrijeme izrade odluke, podsjeća Rakoćević, sa ostalim kolegama ona je sugreisala „da bi, u cilju efikasnijeg rada svih Sekretarijata, trebalo drugačije raspodijeliti nadležnosti“. No tada je, tvrdi, „ upravo Đukić bio protiv, obrazlažući svoj stav “političkom kvotom“.

„Pri tom, ne vodeći računa o tome da li će se raspodjelom nadležnosti dobiti efikasna lokalna saomuprava ili ne, bitno je bilo zadovoljiti “političke apetite”. Možemo govoriti i o njegovim nezakonitim predlozima oko osnivanja službi. Ja sam, za razliku od Djukića, diplomirani inženjer građevinarstva sa diplomom državnog Građevinskog fakulteta iz Podgorice, i kao neko ko je znanje sticao predanim učenjem, kontinuiranom edukacijom i dugogodišnjim radom u ovoj oblasti. Dobro sam upoznata sa svim problemima urbanističkim, komunalnim, saobraćajnim i drugim, sa kojima se opština Kolašin suočava, decenijama unazad, ali kako isti nijesu nastali od juče ne mogu ni biti riješeni za kratko vrijeme. Da bi se došlo do nivoa kritike mora se dobro razumjeti određena oblast, a iz svih njegovih pređašnjih navoda I optužbi na račun mojeg rada jasno se vidi koliko ne razumije ovu oblast niti ove poslove“, kaže sekreteraka za planiranje prostora.

Svi problemi iz resora na čijem je čelu Rakočević, kako je rekla, „posljedica su loših planskih rješenja iz ranijih perioda“. Ona tvrdi da su „ ti isti planovi su i dalje u primjeni, a zbog neizgrađene infrastrukture realizaciju istih ne prati adekvatna komunalna opremljenost“

„Prvi infrastrukturni projekat kojim se, jedan od važećih planova , privodi namjeni u opštini Kolašin je rekonstrukcija Ulice vojvode Mine i dijela Trga borca, sa izgradnjom komunalne infrastrukture. Komplet tehnička dokumetacija, tenderska procedura I sve što prati relizaciju ovog projekta sprovodi se u skladu sa zakonom I uskoro počinju radovi.Upravo sam ja insistirala da se sve faze rade u skladu sa zakonom I pravilima struke. Dalja izgradnja infrastrukture u Kolašinu tek predstoji i za to će trebati dosta novca (kojeg opština nema dovoljno), dosta rada, truda i vremena. Zbog toga i ne čude problemi sa kojima se susrećemo svakodnevno u radu, posebno od kada su se pojavila interesovanja brojnih investitora“, tvrdi Rakočević.

Oba objašnjava da se „zbog neizgrađene infrastrukture u naselju Breza gdje se gradi više hotela koji su na Vladinoj listi razvojnih projekta moralo se pristupiti donošenju odluka od lokalnog značaja“. Postojeća infrastruktura je, tvrdi ona, „ nezadovoljavajuća odnosno neuskladjena sa DUP-om“.

„Netačne su tvrdnje Đukića o selektivnom pristupu, svi investitori su isti pred zakonom i u pogledu prava i u pogledu obaveza. Odgovorno tvrdim da ja ,kao i službenici Sekretarijata kojim rukovodim, I pored niza nadležnosti i problema u svakoj oblasti, koji datiraju od prije 30 i više godina, vrlo efikasno, posvećeno i, nadasve u skladu sa zakonom, obavljamo poslove iz djelokruga rada Sekretarijata, nema predmeta koji čekaju na obradu. O radu svakog Sekretarijata najbolje govore činjenice a to su prije svega broj obrađenih zahtjeva, donesenih odluka, završenih projekata, te su Djukićeve ocjene maliciozne , vrlo proizvoljne i neutemeljene“, kaže sekretarka.

Prema njenim riječima Programa uredjenja prostora nastoje da relizuju „ u skladu sa finansijskim mogućnostima a nijedna opština ga ne realizuje u potpunosti, te se nerealizovane stavke prenose u narednu godinu“.

„U vezi navoda o raskopavanju postojećih ulica, plan se privodi namjeni u skladu sa zakonom na određenim urbanističkim parcelama, a to što ga Opština nije privela namjeni u ranijem periodu (DUP ,,Centar” je usvojen 2009.godine) i nije rekonstruisala ulice u skladu s planom izazvalo je manja oštećenje pojedinih ulica i iste će biti vrlo brzo sanirane“, kazala je Rakočević.

Ona je rekla da "Đukiću stoji na raspolaganju da preduzme sve pravne radnje i procesuira me pred nadležnim organima ako posjeduje bilo koji dokaz da je radila suprotno zakonu“

„Ako to ne učini, jasno je da je da je ovo još jedna u nizu njegovih predstava za javnost. Poručila bih Đukiću da pokuša da se bavi svojim poslom i onim u šta se razumije, te da unaprijedi rad lokalnog parlamenta i isti izdigne na viši institucionalni i kulturni nivo, jer građani itekako znaju na kom se trenutno nalazi. U krajnjem na raspolganju ima više mogućnosti pa i tu da ne prijeti praznom puškom od 30. avgusta prošle godine, već testira koliko povjerenje uživa u narodu“ zaključuje Rakočević.