Član Žirija za idejno urbanističko rješenje hotelskog rizorta “Miločer" za "Vijesti"

Mitrović: To što se gradi u Miločerskom parku ne odgovara onom što je žiri dozvolio

Gabariti i kompozicija osnove bitno se razlikuju i značajno odstupaju od inicijalnog rješenja hotela “Kraljičina plaža“ sa depadansima, koji se gradi u Miločerkom parku, tvrdi član žirija, arhitekta Branislav Mitrović

37887 pregleda 181 reakcija 48 komentar(a)
Radovi na "Kraljičinoj plaži", Foto: Vuk Lajović
Radovi na "Kraljičinoj plaži", Foto: Vuk Lajović

Hotel „Kraljičina plaža“ sa depadansima, stanovima za tržište, koji se gradi u Miločerskom parku, nije u skladu sa konkursnim arhitektonskim rješenjem.

To je za “Vijesti“ kazao arhitekta, profesor Branislav Mitrović, koji je bio jedan od članova žirija koji su izabrali najbolja rješenja na konkursu za idejno urbanističko rješenje hotelskog rizorta “Miločer“.

Gradnja nove “Kraljičine plaže“, na samom ulazu u Miločerski park sa depadansima, izazvala je veliki revolt lokalne zajednice, a nova opštinska uprava Budve suprotstavlja se betonizaciji i izgradnji stanova za tržište u stoljetnom parku. Ipak, sedmoetažna građevina je ugrubo završena, a pored insistiranja administracije Marka Carevića, kao i njegovog prethodnika Dragana Krapovića da se preispita građevinska dozvola, te spriječi gradnja, budući kompleks je dobio svoje obrise i praktično izmijenio izgled Pržna.

Ministarstvo odrižvog razvoja i turizma na čijem je čelu bio Branimir Gvozdenović raspisalo je 9. juna 2015. konkurs za idejno rješenju budućeg rizorta. Prethodno je Vlada premijera Mila Đukanovića iste godine u martu usvojila programski zadatak za raspisivanje javnog konkursa od opšteg interesa za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja hotelskog rizorta “Miločer”, kojim je predviđena izgradnja duplo više kapaciteta na obali od Miločera do Svetog Stefana.

Đukanović i Gvozdenović
Đukanović i Gvozdenovićfoto: Filip Roganović

Tim dokumentom firmi “Adriatic properties” grčkog biznismena Petrosa Statisa omogućeno je da na najekskluzivnijoj turističkoj lokaciji - stoljetnom Miločerskom parku izgradi 88 apartmana - 66 u novom hotelu “Kraljičina plaža” i 12 apartmana naspram grad-hotela Sveti Stefan, kao i rekonstrukcija i dogradnja pet starih vila, čija će kvadratura biti utrostručena, a koje će, takođe, biti ponuđene na tržištu.

U oktobru 2015. žiri je na svečanoj konferenciji za novinare predstavio da nema prvonagrađenog rada, već da dva rada dijele ravnopravno drugu nagradu, a da je jedan rad dobio treću nagradu. Tada su članovi žirija jednoglasno zaključili “da je potrebno voditi računa kod implementacije nagrađenih radova u planski dokument, te poštovati njihov urbanistički koncept, spratnosti, građevinske zone i ključne elemente arhitektonskog koncepta”.

Statis
Statisfoto: Boris Pejović

„Kao član žirija na konkursu organizovanom za hotelski objekat u Miločerskom parku, moram konstatovati da objekat koji se trenutno radi - izvodi na tom prostoru nije u skladu sa konkursnim arhitektonskim rješenjem, a koje je prema tadašnjem stavu i obećanjima raspisivača bio imperativni i obavezujući uslov za sve sljedeće projektantske korake. Izvedeni gabariti i kompozicija osnove, po mojoj gruboj procjeni, bitno se razlikuju i značajno odstupaju od inicijalnog rješenja. To se može potvrditi provjerom spratnih visina, brojem etaža i samom pozicijom izvedenih - i glavnog korpusa, a naročito aneksa. Naglašavam da dio aneksa koji se pruža pored zida uz pješački prolaz, a prema kućama Kažanegra i Mitrovića nije postojao u konkursnom rješenju”, kazao je Mitrović za “Vijesti”.

Kako je naglasio, sve to je veoma lako provjeriti prostim upoređivanjem arhitektonskog rješenja sa konkursa i Projekta za građevinske dozvolu.

“Kao član žirija, arhitekta, a naročito neko ko je odrastao uz Miločerski park i cio ambijent, pa shodno tome i imao povjerenje mještana u tako osjetljivoj prostornoj raboti, dužan sam da prethodno konstatujem. Posebno iz razloga što je nedvosmisleno najavljeno, kao dio obaveze žirija, da ćemo učestvovati u svakom sljedećem koraku izrade tehničke dokumentacije za ovaj objekat”, naglasio je Mitrović

Novi hotel “Kraljičina plaža” prema projektu će imati dvije podzemne etaže sa 137 parking mjesta, prizemlje i četiri sprata. U objektu će biti 126 smještajnih jedinica, od čega 60 soba i 66 apartmana, u okviru kojih će se nalaziti 262 kreveta. Površine hotelskih soba biće od 30 do 70 kvadrata i projektovane su kao jednokrevetne i dvokrevetne. Apartmani će biti veličine 62 do 317 kvadrata, a projektovani su kao dvokrevetni, trokrevetni, četvorokrevetni, petokrevetni i šestokrevetni. Apartmani će imati trpezariju, dnevni boravak, dvije do četiri spavaće sobe sa kupatilom i garderoberom, radnu sobu, prostoriju za osoblje, kuhinju i terasu sa zelenilom.

Kompanija “Adriatic properties”, koja je investitor, dugoročni je zakupac hotela Sveti Stefan i Miločer, kao i hotela “Kraljičina plaža”. Statisova firma zakupila je hotele na period od 30 godina. Aneksima zaključenim januara 2013. produžen je zakup hotela Sveti Stefan i Miločer sa 30 na 42 godine, dok je zakup hotela Kraljičine plaže, produžen sa 30 na 42, odnosno 90 godina

Opština Budva donijela je Deklaraciju o zaštiti Miločerskog parka i neposrednog zaleđa ostrva Sveti Stefan u budvanskoj Skupštini kojom se ne podržava izgradnja novih, već samo rekonstrukcija postojećih objekata u postojećim gabaritima.

Objekat koji se trenutno radi - izvodi na tom prostoru nije u skladu sa konkursnim arhitektonskim rješenjem, a koje je prema tadašnjem stavu i obećanjima raspisivača bio imperativni i obavezujući uslov za sve sljedeće projektantske korake. Izvedeni gabariti i kompozicija osnove, po mojoj gruboj procjeni, bitno se razlikuju i značajno odstupaju od inicijalnog rješenja. To se može potvrditi provjerom spratnih visina, brojem etaža i samom pozicijom izvedenih - i glavnog korpusa, a naročito aneksa. Naglašavam da dio aneksa koji se pruža pored zida uz pješački prolaz, a prema kućama Kažanegra i Mitrovića nije postojao u konkursnom rješenju.

Šta predstavljaju “kućice”, možda skriveni novi sprat?

Mitrović dodaje da njega lično niko nikada više nije pozvao.

“Uprkos mom interesovanju, a smatrao sam i obavezi. Veoma je jasno da je svaka intervencija, u ovako osjetljivom i zaštićenom prostoru, između stogodišnjeg parka i neprocjenjivog prirodnog ambijenta prema istorijskom urbanom miljeu Pržna, sa starim kamenim kućama odmjerenih dimenzija - posebno osjetljiv čin. Iz toga razloga je bio potreban nadzor nad svakim sljedećim korakom. Konkursno rješenje je u osnovi (tlocrtu) imalo formu latiničnog slova L, koje je svojim kracima ‘pokrivalo’ poziciju starog hotela ‘Vila Miločer’ i nekadašnji pravac drvoreda čempresa uz kolsku saobraćajnicu. Može se reći da je glavni visinski korpus bio postavljen spoljnom ivicom lokacije, najviše moguće udaljenom od postojećih kuća. Na taj način je srednji dio parcele (nekadašnje bašte Miločera), sa bazenima i terasama bio parterno organizovan i formirao jedan slobodni međuprostor prema naselju i dijelu kuća uz miločerski zid. Riječju, taj međuprostor je bio distanca prema postojećim objektima. Izvedena građevinska struktura taj prostorni ‘prelaz’ više nema. Napominjem da su svi krovovi i terase bili izvedeni kao zelene bašte, što je bio dodatni alibi za taj projekat. Zato nije jasno što sada predstavljaju one ‘kućice’ na krovu koje sigurno nisu liftovske, ako nisu najava još jednog sakrivenog - novog sprata “, ocijenio je Mitrović i napomenuo “da je sve ovo veoma lako provjeriti prostim poređenjem dva rješenja i pregledom instrukcija i primjedbi žirija, koje se odnose na sljedeće korake”.