"očekuju da će proces biti realizovan tokom jula mjeseca"

Sekulić: Ministarstvo zdravlja implementira EU standarde za pripremu Digitalnog Kovid Sertifikata

"Direktorat za digitalno zdravlje radi i na implementaciji softverskog rješenja - mobilne aplikacije koja će biti nosilac samog sertifikata"

5715 pregleda 0 komentar(a)
Sekulić, Foto: PR Centar
Sekulić, Foto: PR Centar

Ministarstvo zdravlja implementira EU standarde za pripremu Digitalnog Kovid Sertifikata, saopštio je direktor Direktorata za digitalno zdravlje u Ministarstvu zdravlja, Aleksandar Sekulić.

Sekulić je kazao da je u skladu sa prioritetima u odgovoru na krizu izazvanu pandemijom koronavirusom, Ministarstvo zdravlja u finalnoj fazi pripreme infrastrukture i izvora podataka koji će biti nosioci Digitalnog Kovid Sertifikata (DCC).

Tokom ovog procesa, dodao je on, Ministarstvo je pratilo potrebne parametre koji bi bili kompatibilni sa standardima koje će zahtijevati DCC u zemljama članicama Evropske Unije.

"Takođe, paralelno sa pripremom objedinjenih informacija o vakcinalnom statusu, datumu eventualnog obolijevanja od SARS-COV-2 virusa i datuma PCR testiranja, što su ključni podaci koji čine Digitalni Covid Sertifikat, Direktorat za digitalno zdravlje radi i na implementaciji softverskog rješenja - mobilne aplikacije koja će biti nosilac samog sertifikata", saopštio je Sekulić.

On je takođe pojasnio da sa bezbjedonosnog aspekta, ključna osobina DCC će biti enkripcija otvorenim ključem u vidu QR koda, koji, sa jedne strane, omogućava širok spektar upotrebe sertifikata u svakodnevnom životu ili kod putovanja, a sa druge strane garantuje visok nivo bezbijednosti podataka.

Ovakav digitalni alat će biti validan samo uz važeći identifikacioni dokument, ličnu kartu ili pasoš, a kako kaže, očekuju da će proces biti realizovan tokom jula mjeseca.

"22. Juna 2021. putem video linka, održan je Tehnički sastanak Evropske Komisije sa zemljama Zapadnog Balkana i Turskom na temu EU DCC. Predstavnici EK podijelili su informacije o mogućnosti da i pozvane zemlje ispune određene uslove kako bi mogle integrisati svoj sistem sa sistemom EU", kazao je on.

Namjera Vlade Crne Gore i Ministarstva zdravlja jeste da, uz partnerski odnos sa EU, u narednom periodu Crne Gora pristupi zajedničkom DCC Evropske Unije, "što smatramo značajnim sa aspekta bezbijednosti građana, ali i dostupnosti praćenja kretanja epidemije i efikasnog i cjelovitog odgovora na dalji tok same pandemije"

Sekulić smatra da će Digitalni Kovid Sertifikat omogućiti, kako sistemu, tako i svakom pojedincu, osjećaj sigurnosti i bezbijednosti.

"Uz napore koje Ministarstvo zdravlja ulaže kako bi u Crnoj Gori uvijek bilo dovoljno bezbijednih i kvalitetnih vakcina, kao i opredijeljenost da se što većim obuhvatom testiranja građana tokom turističke sezone prati doslovce svaki slučaj zaražavanja, jasno je da će alat kao što je DCC biti ključni element u namjeri da se što prije vratimo normalnim životnim navikama", navodi se u njegovom saopštenju.