DANAS SJEDNICA LOKALNOG PARLAMENTA

Budva opet uvodi takse za reklame na privatnim objektima?

Ustavni sud ranije poništio odluke da lokalne vlasti mogu naplaćivati takse za reklame na privatnim objektima

10931 pregleda 10 komentar(a)
Foto: Vuk Lajović
Foto: Vuk Lajović

Na dnevnom redu sjednice Skupštine opštine Budva koja danas počinje nalazi se i predlog Odluke o osnovama cjenovne politike za pružanje usluga reklamiranja, koja uvodi taksu po kvadratu izloga i reklama postavljenih na objektima u privatnoj svojini, što je već ranije osporio Ustavni sud.

To je predlog odluke koju je usvojio odbor direktora opštinskog preduzeća “Mediteran reklame” u prethodnom sazivu i na koji saglasnost treba da daju odbornici. Reklamom se u ovom smislu smatra i izlog ili prozor ako se na njemu nalazi ime, logo ili drugo prepoznatljivo obilježje tog preduzeća, ili dio zida/fasade objekta koji je ofarban u boje ili logo preduzeća. Plaćanjem takse bile bi obuhvaćene sve reklame u ovom smislu čija je veličina veća od 0,2 kvadratna metra, što je površina od 50 sa 40 centimetara.

Ovakva vrsta dažbine, prema informacijama poslodavaca, koji su kontaktirali sa “Vijestima”, sada ne postoji ni u jednoj drugoj opštini jer je slične odluke ranije ukinuo Ustavni sud, kao da ni ovaj predlog odluke nije u skladu s novim Zakonom o lokalnim komunalnim taksama.

Oni navode da je novi zakon donijet nakon više odluka Ustavnog suda koji je utvrdio da Opština ne može naplaćivati reklame na privatnim objektima jer se time grubo zadire u pravo svojine vlasnika tih objekata. Nakon ove odluke Ustavnog suda izmijenjen je Zakon, a opštine su izmijenile svoje odluke što je uradila i Opština Budva prošle godine.

Međutim, sada več bivši odbor direktora “Mediteran reklame” donosi novu sličnu odluku smatrajući da je ona sada nezavisna od one koju je poništio Ustavni sud.

Privrednici koji su se žalili upozoravaju Opštinu da će i ovu odluku, ukoliko bude usvojena, ponovo poništiti Ustavni sud, a da će se Budva suočiti sa sudskim postupcima za obeštećenje zbog naplate nezakonite takse i sudskih troškova.

Iz “Mediteran reklame” kazali su “Vijestima” da je Ustavni sud ukinuo Odluku o lokalnim komunalnim taksama, a ne i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama, kao i da je nova odluka predložena na osnovu Odluke o oglašavanju na teritoriji Opštine Budva koja je usklađena i sa Zakonom o komunalnim djelatnostima.

U toj odluci, kako navode, piše: “Za isticanje naziva firme putem oglasne poruke na javnim površinama, čija je oglasna površina veća od 0,20 m2, plaća se lokalna komunalna taksa”, kao i da je “zabranjeno postavljati oglasne površine veće od 0,20 m2 na poslovnim i drugim objektima, odnosno fasadama stambenih zgrada, bez odobrenja nadležnog organa lokalne samouprave odnosno DOO ‘Mediteran reklame’ Budva”.

“U skladu s navedenim, svako fizičko i pravno lice koje postavi oglasnu poruku površine veće od 0,20 m2 na poslovnim i drugim objektima, kao i fasadama stambenih zgrada, bez odobrenja ovog Društva kao nadležnog organa, krši odredbe pomenute Odluke i ulazi u prekršajnu zonu”, naveli su iz ovog opštinskog preduzeća.

Za one koji imaju reklame, a ne plate taksu ili postave reklamu bez ugovora sa “Mediteran reklamom”, propisana je novčana kazna od 500 do 10.000 eura.

Preporučujemo za Vas