EU o novom Zakonu o unutrašnjim poslovima i izboru čelnika UP: Bez političkog uticaja u reformi policije

Više građanskih aktivista osudilo je novo uplitanje politike u budući izbor direktora UP, dok je ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović juče ocijenio da Zakon nije savršen, ali da je svakako evropski i reformski

25444 pregleda 17 komentar(a)
Sjedište Uprave policije u Podgorici, Foto: Boris Pejovic
Sjedište Uprave policije u Podgorici, Foto: Boris Pejovic

Evropska unija snažno ohrabruje Crnu Goru da poštuje sistem uzajamne kontrole i ravnoteže između izvršne i zakonodavne vlasti, što je suštinsko načelo vladavine prava.

To je Vijestima saopšteno iz Delegacije EU u Crnoj Gori, a povodom novousvojenog Zakona o unutrašnjim poslovima, odnosno članovima koji regulišu izbor prvog čovjeka Uprave policije.

Tim aktom, između ostalog, propisano je da Vlada ubuduće neće moći da postavi direktora policije bez pozitivnog mišljenja Skupštine, odnosno Odbora za bezbjednost i odbranu, a moraće i da ga smijeni u slučaju da se tom skupštinskom tijelu ne svidi izvještaj o radu Uprave policije.

“Upoznati smo s nedavno usvojenim izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima, koje predviđaju uključivanje parlamenta u imenovanje i razrješenje direktora policije. Iako ne postoji standardni postupak za imenovanje šefa policije u državama članicama Unije, EU snažno ohrabruje Crnu Goru da poštuje sistem uzajamne kontrole i ravnoteže između izvršne i zakonodavne vlasti, što je suštinsko načelo vladavine prava. Imenovanja zasnovana na zaslugama i proceduralne zaštitne mjere protiv političkog uticaja moraju biti vodeći princip i u reformi policije”, rečeno je Vijestima iz Delegacije EU.

Više građanskih aktivista osudilo je novo uplitanje politike u budući izbor direktora UP, dok je ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović juče ocijenio da Zakon nije savršen, ali da je svakako evropski i reformski...

Članom Zakona koji 3. jula stupa na snagu, propisano je da Vlada postavlja direktora UP na osnovu usvojenog pozitivnog mišljenja Skupštine, a na predlog Odbora za bezbjednost i odbranu. U slučaju da je ono negativno, Vlada, kako piše, neće postaviti direktora i raspisuje se novi konkurs.

Propisano je i da prvi čovjek policije dva puta godišnje, kao i do sada, Odboru podnosi poseban izvještaj o rezultatima policije u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije najkasnije 1. juna i 1. decembra.

“Ako Odbor za bezbjednost i odbranu ne prihvati izvještaj... o tome će obavijestiti ministra koji može pokrenuti postupak razrješenja direktora policije prije isteka vremena na koje je postavljen. Ako Odbor za bezbjednost i odbranu povodom izvještaja iz stava 2 ovog člana zatraži razrješenje direktora policije, Vlada je dužna da u roku od 30 dana razriješi dužnosti direktora policije”.

Starim zakonom bilo je propisano da direktora, na osnovu javnog konkursa, imenuje i razrješava Vlada, na predlog ministra unutrašnjih poslova.

Predlog za imenovanje Vlada je takođe dostavljala Skupštini, odnosno Odboru, ali njihovo mišljenje nije bilo obavezujuće.

Bonus video: