reagovanje ministra unutrašnjih poslova

Sekulović: Zakon je evropski i reformski

Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović reagovao je na tekst “Politički desant na policiju”

28659 pregleda 15 komentar(a)
Foto: MUP
Foto: MUP

Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović reagovao je na tekst “Politički desant na policiju”.

“Zakon o unutrašnjim poslovima je usvojen 3/5 većinom u Skupštini Crne Gore. Dakle, za njega su digli ruke i poslanici vladajuće koalicije i parlamentarne opozicije, ukupno njih 49. Na ovu činjenicu smo posebno ponosni.

Tekst Zakona je prolazio ekspertize, konsultacije, javne rasprave, skupštinske odbore i plenum. Najblaže rečeno, neobično je da se, koliko do juče, Zakon hvali kao reformski, a onda preko noći u njemu ništa ne valja.

Čitajući tekst i analize, stičem utisak da je koliko do juče policija funkcionisala profesionalno, depolitizovano i da je postojalo određeno zadovoljstvo da se sistem unaprijedi na način što će se sjedjeti u Radnoj grupi pet godina nezavršenog posla.

No, možda je taj sistem odgovarao i to ostavljam za pravo na lični utisak.

Da li je Zakon savršen? Naravno da nije. Da li je evropski i reformski? Naravno da jeste. Da li sam po sebi štiti od zloupotrebe, koncentracije moći i politizacije? Naravno da ne. Nijedan zakon ne može to garantovati, jer zakone primjenjuju ljudi. Da li gradi jedan zdrav i koherentan sistem? Sigurno da da.

Odnos između izvršne i zakonodavne vlasti, pogled na politički sistem, kako je u tekstu dato, najblaže rečeno je amaterski. Vidi se jedno nepoznavanje političkih procesa i političkog sistema.

Ne mogu sve da riješe evaluacioni listići i zamišljeni, idealni kriterijumi. Naravno da je kritički osvrt uvijek dobrodošao, samo bi bilo poželjno da se razdvoje lična politička ubjeđenja i afiniteti od kritike zasnovane na stručnim argumentima. Sigurno da je dugogodišnje članstvo u radnoj grupi doprinijelo da se određeni stručni potencijali uobliče. Zakon o unutrašnjim poslovima predviđa da budući Etički odbor ima dva predstavnika nevladinih organizacija, i lično bih volio da se na taj oglas javi što veći broj lica iz nevladinog sektora. Kako je zakon postavio temelje za buduću reformu, ovim putem pozivam nevladine organizacije da se uključe i daju doprinos i u izradi Strategije razvoja Uprave policije, Nacionalne strategije za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma.

I na kraju, niti ministar funkcioniše u bezvazdušnom prostoru, bez odgovornosti prema bilo kome, niti tu poziciju ima bilo ko u sistemu, pa takvu poziciju ne može imati ni direktor policije. Osim ako se prethodno stanje ne doživljava kao adekvatno i za njim se žali.

Odgovornost direktora mora biti višestruka, ali u operativnu nezavisnost policije se niko ne smije miješati.

Dok sam ja ministar, tako će i biti”, navodi se u Sekulovićevom reagovanju.

Niti ministar funkcioniše u bezvazdušnom prostoru bez odgovornosti prema bilo kome, niti tu poziciju ima bilo ko u sistemu, pa takvu poziciju ne može imati ni direktor policije. Osim ako se prethodno stanje ne doživljava kao adekvatno i za njim se žali. Odgovornost direktora mora biti višestruka, ali u operativnu nezavisnost policije se niko ne smije miješati. Dok sam ja ministar, tako će i biti", navodi se u Sekulovićevom reagovanju.

Povezani članci

02. Jul 2021.

Politički desant na policiju