zbog njenog nepostupanja mogla bi ispaštati država Crna Gora

Armenko upozorila podgoričku Carinarnicu: Nedopustivo dalje prolongiranje spora

Ona je utvrdila da je neblagovremenim odlučivanjem u predmetu koje se tiče odobrenja za carinsko skladište, ova područna jedinica povrijedila podnosiocu pritužbe pravo na suđenje u razumnom roku, kao jedno od segmenata prava na pravično suđenje, zajemčeno Ustavom Crne Gore i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama

6910 pregleda 0 komentar(a)
Armenko, Foto: ombudsman.co.me
Armenko, Foto: ombudsman.co.me

Zamjenica zaštitnika ljudskih prava i sloboda Snežana Armenko upozorila je podgoričku Carinarnicu da bi zbog njenog nepostupanja mogla ispaštati država Crna Gora.

“Nastavljanje sa dosadašnjom praksom nepostupanja po nalozima neposredno višeg organa i nedonošenje odluka u primjerenim zakonskim rokovima, što rezultira nerazumno dugim trajanjem postupaka, može imati za posljedicu vođenje postupaka u kojima bi se razmatrala odgovornost države... i sljedstveno tome, obavezu naknade štete”, piše u upozorenju Armenko.

Ona je utvrdila da je neblagovremenim odlučivanjem u predmetu koje se tiče odobrenja za carinsko skladište, ova područna jedinica povrijedila podnosiocu pritužbe pravo na suđenje u razumnom roku, kao jedno od segmenata prava na pravično suđenje, zajemčeno Ustavom Crne Gore i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

Institucija zaštitnika ukazuje da je shodno praksi Evropskog suda za ljudska prava, ovaj spor nastao od dana podnošenja žalbe drugostepenom organu – Ministarstvu finansija, krajem decembra 2015. godine.

Prema stanju u spisima predmeta, uočeno je da iako je u konkretnoj upravnoj stvari od dana podnošenja zahtjeva (novembra 2015) do donošenja drugog ukidnog rješenja drugostepenog organa (maj 2016) prvostepeni organ blagovremeno postupao, istom je trebalo više od četiri godine da od dana preduzimanja posljednje radnje kada je u ispitnom postupku saslušan podnosilac zahtjeva i njegov punomoćnik (jun 2016) postupi po odluci drugostepenog organa, sprovede ponovni postupak i donese novu odluku.

U spisima predmeta ništa ne ukazuje da su za nepostupanje nadležnog organa po odluci drugostepenog organa u dužem vremenskom periodu postojali opravdani razlozi koji su predstavljali smetnju za preduzimanje određenih radnji i oknčanje ponovnog postupka, navodi se u mišljenju.

“Ne ulazeći u osnovanost predmetnog zahtjeva, zaštitnik ocjenjuje da nadležna PJ Carinarnica Podgorica nije djelotvorno i efikasno postupala u konkretnoj pravnoj stvari, te da je nedopustivo i neopravdano bilo kakvo dalje prolongiranje odlučivanja o predmetnoj upravnoj stvari, a time i uskraćivanje prava građana”, navodi se u dokumentu.

Zaštitnik upozorava da nastavljanje sa ovakvom praksom, odnosno svako dalje neblagovremeno postupanje može imati za posljedicu stvaranje pravne nesigurnosti za stranku i kršenje njenih prava.

Stoga je, navodi Armenko, važno podsjetiti da je prioritetna dužnost organa državne uprave i postupajućih službenih lica da vrše poslove na osnovu Ustava, zakona i drugih propisa, kao i da organizuju vršenje svojih poslova na ekonomičan i efikasan način.

Zaštitnik primjećuje i da se Carinarnica, uprkos jasnim uputima neposredno višeg organa kako da upotpuni postupak i otkloni utvrđene nedostatke, nije u potpunosti pridržavala. Takođe, uočeno je da je neposredno viši organ u svojim poništavajućim rješenjima prvostepenom organu ukazivao na različite razloge i odredbe važećih propisa koji su uticali na pravilno rješavanje slučaja.

Zaštitnik primjećuje i da Ministarstvo finansija nije koristilo svoje zakonske mogućnosti, da u konkretnom slučaju meritorno odluči. Ona je dala više preporuka Carinarnici i Ministarstvu.