"zasnovano na pretpostavkama i proizvoljnosti"

Vukmanović: Netačno obrazloženje ministarke Bratić o mom razrješenju

Vukmanović je kazala da je u potpunosti postupila u skladu sa svim odredbama Zakona koji je stupio na snagu

24523 pregleda 25 reakcija 25 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock.com
Ilustracija, Foto: Shutterstock.com
Ažurirano: 19.07.2021. 19:21h

Doskorašnja direktorica barske Osnovne škole "Jugoslavija" Biljana Vukmanović kazala je "Vijestima" da je obrazloženje ministarke prosvjete, nauke kulture i sporta Vesne Bratić o njenom razrješenju netačno, zasnovano na pretpostavkama, proizvoljnosti, neodgovornom i krajnje neprofesionalnom pristupu prilikom donošenja takve odluke.

"Rješenjem o razrješenju Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta broj 04-601/21-5883/1 od 12. jula razriješena sam dužnosti direktora JU OŠ 'Jugoslavija' iz Bara, a rješenjem o imenovanju vršioca dužnosti istog ministarstva broj 04-601/21-5883/2 od 12. jula imenovana je Rada Višnjić. U obrazloženju razrješenja navodi se da 'ne izvršavam radne zadatke, odnosno vršim povredu radne obaveze.' Kao razlog se navodi neiniciranje izmjene Školskog odbora, u skladu za Zakonom o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, objavljenog u Službenom listu Crne Gore od 04. juna 2021. godine. Obrazloženje ministarke Bratić apsolutno je netačno, zasnovano na pretpostavkama, proizvoljnosti, neodgovornom i krajnje neprofesionalnom pristupu prilikom donošenja ovakve odluke", kazala je Vukmanović "Vijestima".

U prilog tome, kako je rekla, govore činjenice da je, kao direktorica koja je uvijek savjesno i odgovorno obavljala svoj posao, i ovaj put u potpunosti postupila u skladu sa svim odredbama Zakona koji je stupio na snagu.

"U skladu sa članom 153 g novog Zakona o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, u propisanom roku od 30 dana od dana stupanja na snagu, 28.06.2021. ka Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta kao direktor sam uputila zvaničan zahtjev za imenovanje dva predstavnika Ministarstva u Školski odbor JU OŠ "Jugoslavija" u Baru. Na sjednici Nastavničkog vijeća, održanoj 29.06.2021. godine zaposleni su, shodno odredbama novog Zakona, izabrali dva predstavnika zaposlenih u Školski odbor. Na sastanku Savjeta roditelja, održanom 30.06.2021. godine, predstavnici roditelja izabrali su svog predstavnika. Dakle, čekalo se imenovanje dva predstavnika od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, kako bi se stekao poslednji uslov za sazivanje konstitutivne sjednice novog Školskog odbora. Do danas, 19. jula, nisu imenovani predstavnici Ministarstva. Imajući u vidu činjenicu da Zakonom propisani rok od 30 dana ističe, a da član 153 g, stav 3, novog Zakona propisuje da postojeći Školski odbor vrši funkciju do konstituisanja novog, 07.07.2021. godine održan je sastanak još uvijek validnog Školskog odbora, na kojem su usvojene izmjene i dopune Statuta škole u skladu sa novim Zakonom, usvojen Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te oba dokumenta uredno poslata na saglasnost Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta", navela je Vukmanović.

Istakla je da navedene činjenice i zapisnici koji postoje sa svih sastanaka, a koji svjedoče o decidnom poštovanju odredbi Zakona o izmkenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, "apsolutno i u potpunosti demantuju obrazloženje ministarke Bratić", te da to otvara prostor za preispitivanje odgovornosti ministarke za donošenje ove odluke i navoda iz iste, ali i odgovornosti za nekonstituisanje Školskog odbora konkretno u JU OŠ 'Jugoslavija', gdje "jedino Ministarstvo nije odradilo svoj dio posla, shodno Zakonu".

"Takođe, postavlja se pitanje kakve konsekvence i na koji način snosi ministarka za nepoštovanje Zakona, odnosno za ovakvo brutalno kršenje zakonskih odredbi, neupućenost i neprofesionalnost? Prihvatam odgovornost ako nisam postupila u skladu sa Zakonom, ali o tome nema govora jer činjenice govore suprotno. Međutim, oni koji su imenovali ministarku na ovu važnu funkciju takođe treba da preispitaju odgovornost iste u smislu nečinjenja u skladu sa odredbama Zakona o ozmjenama i dopunama opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, koje je dovelo do onemogućavanja konstituisanja Školskog odbora u JU OŠ 'Jugoslavija' u Zakonom propisanom roku. Činjenice i dokazi govore u prilog tome. Ova odluka proizvod je višemjesečne nekomunikacije ministarke sa rukovodiocima vaspitno-obrazovnih ustanova, koja se može tumačiti i kao svojevrsni vid diskriminacije, ali i bojkota, koji rezultiraju ovakvim skandaloznim odlukama", zaključila je Vukmanović.

Povezani članci

19. Jul 2021.

Dobila otkaz pa se vratila kao v.d. direktora?