OPSTRUKCIJA DRŽAVE?

Opština Herceg Novi tužila Ministarstvo održivog razvoja i turizma zbog neizdavanja dozvole za sanitarnu deponiju Duboki do

Vijesti iz Ministarstva održivog razvoja i turizma do danas nisu dobile odgovore na pitanja o sanitranoj deponiji Duboki do
77 pregleda 2 komentar(a)
Ažurirano: 17.11.2017. 10:56h

Neizvjesno je kada će početi izgradnja nove sanitarne deponije Duboki do u zaleđu  Herceg Novog , jer prema mišljenju lokalne vlasti Država vrši opstrukciju, jer “koči” izdavanje građevinske dozvole.   Pokrenuli su i tužbu protiv Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Glavni projekat je urađen prije četiri , a građevinska dozvola izdata prije dvije godine. Na nju su se žalili iz Opštine Kotor i mjesne zajednice Morinj, zbog navodnog uticaja buduće deponije na morinjski sliv, zbog čega je građevinska dozvola poništena.

Naknadna dodatna geotehnička i hidrogeološka istraživanja na tom području, koja su podrazumijevala ubacivanje markera u bušotine,  pokazala su da se obojena voda nije nigdje pojavila, što znači da se otpad sa nove deponije neće “cijediti” u zemlju i zagađivati podzemne vode.  

“Onda kada se očekivalo da su svi pravni elementi iskorišćeni i da logično treba da uslijedi izdavanje nove građevinske dozvole, Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je Zaključak kojim se prekida postupak izdavanja građevinske dozvole, i to iz razloga „preispitivanja uticaja Lokalne studije lokacije za sanitarnu deponiju Duboki do, na izuzetnu univerzalnu vrijednost, prirodno i kulturno-istorijskog područja Kotora, upisanog na listu svjetske kulturne baštine UNESKO-a, u postupku izdavanja dokaza utvrđenih posebnim propisom, pred nadležnim organom Ministartsvom kulture – Upravom za zaštitu kulturnih dobara“, objašnjava potpredsjednica Opštine Danijela Đurović.

Uvjerena je da je riječ o opstrukciji države prema opštini u kojoj je opozicija na vlasti.

“Cijeneći da su lokalni izbori u Herceg Novom održani 07. maja 2017. godine, kada je bilo jasno da će na osnovu rezultata vlast činiti političke partije i grupacije koje su opozicija na državnom nivou, nikako drugačije se ne može okarakterisati odluka Ministarstva održivog razvoja i turizma o prekidu postupka izdavanja građevinske dozvole donijeta sedmicu poslije izbora -, 15. maja, a naročito ako znamo da se više od pola godine čekalo na donošenje nove građevinske dozvole”, tvrdi Đurović.

Opština Herceg Novi je u junu ove godine pred Upravnim sudom Crne Gore pokrenula tužbu protiv Ministarstva održivog razvoja i turizma zbog prekida postupka  izdavanja građevinske dozvole. Za sanitarnu deponiju Duboki do. Potpredsjednica opštine kaže da se “od tada  Upravni sud nije oglašavao po ovom predmetu”, a ministar Pavle Radulović je u oktobru obećao da će postupak biti ubrzan i da će biti izdata građevinska dozvola. Međutim, do sada nije bilo nikakvog pomaka u tom smjeru”, kazala je Đurović

Vijesti iz Ministarstva održivog razvoja i turizma do danas nisu dobile odgovore na pitanja o sanitranoj deponiji Duboki do.

Kazne umjesto podsticaja

Novljani sada otpad odlažu na privremenoj deponiji Tisove grede  čije je zatvaranje u toku  , jer ne ispunjava  standarede. Zakonom o upravljanju otpadom predviđeno je da će opštine koje ne koriste sanitarne deponije morati plaćati 10 eura po toni komunalnog otpada odloženog na privremenim lokacijama. “Ovaj izdatak samo za Opštinu Herceg Novi iznosio bi oko 180.000 eura na godišnjem nivou, što su značajna sredstva koja bi mogla da budu uložena u novu sanitarnu deponiju, umjesto da se u vidu kazne uplaćuju u državni budžet”, navodi Đurović

“Stručna javnost i Udruženje komunalnih preduzeća Crne Gore pobunili protiv ove zakonske odredbe, cijeneći da ona ne predstavlja ništa osim kaznene politike i ne utiče na stvaranje povoljnih uslova i prostornih kapaciteta za izgradnju sanitarnih deponija, a što je obaveza države shodno pregovaračkom poglavlju 27”, tvrdi Đurović.

Nova deponija po standarima EU

Nova deponija Duboki  do  trebalo bi da bude izgrađena po  najsavremenijim tehnološkim principima i uz sve mjere ekološke zaštite predviđene evropskim standardima . Projektovana je za period od 25 godina, sa mogućnošću proširenja.Ukupna vrijednost investicije procijenjena je na 6,5 miliona eura.

Iz lokalne iprave navode da je u  periodu dok je tekao postupak izdavanja građevinske dozvole bila obezbijeđena finansijska konstrukcija iz međunarodnih fondova. Kako  realizacija projekta još nije počela imaće obavez ponovnog aktiviranja i dodatnog pregovaranja.

Galerija

Preporučujemo za Vas