Manjinski akcionari: „Sloboda“ Solane će državu koštati 200 miliona eura

Manjinski akcionari nijesu nezadovoljni odlukom Savjeta za privatizaciju, tvrde da su sa akcijama kupili i zemljište i da će to dokazati na sudu

9275 pregleda 10 komentar(a)
Foto: Vijesti
Foto: Vijesti

Manjinski akcionari ulcinjske solane pozdravili su odluku Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte da imovina najstarije ulcinjske fabrike bude u državnom vlasništvu i poručili da će taj projekat državu koštati preko 200 miliona eura.

„Ovim putem pozdravljamo donošenje odluke, nakon 10 godina vijećanja Savjeta za privatizaciju u vezi konačnog rješavanja statusa vlasništva nad zemljištem Solane Bajo Sekulić AD. Naime u prethodnom periodu kroz medije kao i kroz razne dopise i neposredne kontakte smo ukazivali na mogućnost donošenja političke odluke, koja u kranjem ishodu državu može koštati i preko 200 miliona eura. Takav scenario se upravo dogodio, umjesto da se riješio dijalogom između akcionara gdje bi cifra koja treba da se plati, bila neuporedivo manja”, stoji u dopisu Vijestima koje potpisuje predsjednik manjinskih akcionara Vladan Gačević.

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte, postupajući po zahtjevu Solana "Bajo Sekulić", Ulcinj u stečaju od 2.11.2011, za davanje mišljenja da je Solana u postupku privatizacije za nepokretnost platila tržišnu vrijednost, danas je jednoglasno utvrdio da se nijesu stekli uslovi za davanje mišljenja za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine, zbog nespornog državnog vlasništva nad zemljištem preduzeća.

"Uvidom u cjelokupnu dokumentaciju dostavljenu od strane podnosioca zahtjeva, kao i dokumentaciju koju je Komisija za procjenu tržišne vrijednosti imovine pribavila od strane nadležnih državnih organa, a naročito dokumentacije iz perioda transformacije Preduzeća, dokumentacije o privatizaciji društva Solana „Bajo Sekulić“ AD i dokumentacije iz stečajnog postupka, utvrđeno je, pored ostalog, da je na zemljištu iz l.n.182 ukupne površine 14.524.051m² upisana – svojina Crne Gore, a da pravo korišćenja nosi Solana", navodi se u saopštenju nakon sjednice Savjeta.

Gačević tvrdi da postojeća dokumentacija jasno pokazuje da su akcionari Solane AD, uz kupovinu akcija kupili i zemljište.

“Dakle, danas je Vlada jasno priznala da je izdala akcije bez pokrića i iste prodala akcionarima, odnosno gradjanima, njima oko 20 hiljada i investitore dovela u zabludu. U svakom slučaju, mi smo zadovoljni i takvom odlukom jer sada imamo jasan pravni put da pravdu potrazimo na sudu”, stoji u dopisu Gačevića.

Solana AD, tvrdi Gačević, ne gubi pravo korišćenja i pored ovakve odluke što znači, kako je pojasnio, da će se na raspolaganje zemljištem još čekati.

Bonus video: