MUP FORMIRA POSEBNU JEDINICU

Jedinica za antikorupciju kontrolisaće životni stil policajaca

Predrag Tanjević bi trebalo da bude na čelu posebne Jedinice za antikorupciju koja će se obračunavati sa "prljavim" službenicima

34781 pregleda 320 reakcija 48 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Filip Roganovic
Ilustracija, Foto: Filip Roganovic

Ministarstvo unutrašnjih poslova formiraće posebnu Jedinicu za antikorupciju (JAK) koja će kontrolisati prihode službenika, njihov životni stil, ali i životni stil, prihode i imovinu njihovih bračnih i vanbračnih supružnika, djece, kao i osoba sa kojima su povezani, ali i testirati kolege na poligrafu ako bude potrebno.

Više izvora potvrdilo je “Vijestima” da se očekuje da ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović na čelo JAK-a imenuje dugogodišnjeg policijskog funkcionera Predraga Tanjevića.

Jedan od sagovornika “Vijesti” objasnio je da se ta Jedinica formira kako bi se bavili tenderina, javnim nabavkama, imovinskaim kartonima policajaca...

Formiranje JAK-a predviđeno je novim Zakonom o unutrašnjim poslovima.

Takva jedinica prvi put se uvodi u Crnoj Gori, a službenici i Tanjević koji je predviđen za šefa JAK-a direktno odgovaraju ministru.

Sagovornik iz tog Vladinog resora objasnio je da će im zadatak biti da se bave antikorupcijom u MUP-u i Upravi policije.

On je kazao i da će, nakon provjera, a u slučaju da životni stil i imovina ne korenspodiraju sa stvarnom imovinom, JAK sprovoditi mjere i procesuirati takve pojedince. Takođe, provjeravaće tendere i zakonitost u sprovođenju istih. Kao jedan od instrumenata u svom radu imaće i poligrafsko testiranje policijskih službenika.

“Cilj uspostavljanja ove jedinice je čišćenje Uprave policije i MUP-a od korumpiranih i prljavih kadrova”, rekao je isti sagovornik.

Zakonom o unutrašnjim poslovima propisano je koji će sve mehanizmi biti na raspolaganju službeniku zaduženom za kontrolu rada u Ministarstvu i kontrolu imovine, prihoda i životnog stila policijskih službenika i njihovih porodica.

Osim toga, predviđeno je da kontroliše i službenike Ministarstva koji vrše poslove javnih nabavki i da nadzire sprovođenje zakona, ali i da jača integritet zaposlenih.

Ukoliko bude imenovan, Tanjevićevo zaduženje biće i da preduzima preventivne i operativne mjere i radnje na otkrivanju i suzbijanju krivičnih djela sa elementima korupcije i drugih oblika koruptivnog ponašanja službenika Ministarstva, izvršenih na radu ili u vezi sa radom, kao i da prevenira korupciju.

Nakon što ga imenuju na tu poziciju, dobiće ovlašćenja da ostvaruje uvid u spise, dokumentaciju i zbirke podataka koje u skladu sa svojim nadležnostima pribavlja, sačinjava ili izdaje Ministarstvo, privremeno oduzme dokumentaciju, predmete i druge stvari nastale u radu ili u vezi sa poslovima koji su predmet kontrole, koje su neophodne radi utvrđivanja činjeničnog stanja...

Takođe, moći će i da uzima izjave od službenika koji vrše poslove koji su predmet kontrole i drugih lica, zahtjeva od njih izvještaje u roku od pet dana, ukaže na utvrđene nepravilnosti i odredi rok za njihovo otklanjanje, ali i da naredi preduzimanje odgovarajućih mjera i radnji u roku koji odredi.

Propisano je i da je ovlašćen da inicira pokretanje krivičnog, disciplinskog ili prekršajnog postupka protiv službenika koji vrše poslove koji su predmet kontrole, obraća se tužilaštvu radi dobijanja podataka u vezi sa osumnjičenim, odnosno okrivljenim službenikom koji vrši poslove koji su predmet kontrole, u svim fazama krivičnog postupka.

Preporučujemo za Vas