MINISTARSTVO PROSVJETE, NAUKE, KULTURE I SPORTA NE ODGOVARA NA PITANJA

Direktore osnovnih škola postavljaju i mimo zakona?

Prema zakonu, za direktora osnovne škole može da bude birana osoba koje ispunjava uslove za nastavnika razredne nastave, odnosno obaveznog nastavnog predmeta

31971 pregleda 33 reakcija 35 komentar(a)
OŠ “Savo Pejanović”, Foto: OŠ Savo Pejanović
OŠ “Savo Pejanović”, Foto: OŠ Savo Pejanović

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta krši zakon kada za vršioce dužnosti direktora osnovnih postavlja prosvjetne radnike iz srednjih škola, koji predaju predmete koji se ne izučavaju u osnovnim školama, ocjenjuju sagovornici “Vijesti”.

To se do sada desilo u najmanje dvije podgoričke osnovne škole, a najslikovitiji primjer je odluka resora Vesne Bratić da za v. d. direktora OŠ “Savo Pejanović” u Podgorici imenuje Zorana Đukića, nastavnika mašinske grupe predmeta.

Đukić je predavao u podgoričkoj Srednjoj stručnoj školi “Ivan Uskoković”, a imenovan je umjesto dosadašnje direktorice Biljane Krivokapić.

Iz Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta nisu odgovorili na pitanje “Vijesti” da li je imenovanje Đukića u skladu sa zakonom.

Prema Zakonu, za direktora osnovne škole može da bude birano lice koje ima najmanje VII1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacije i ispunjava uslove za nastavnika razredne nastave, odnosno nastavnika obaveznog nastavnog predmeta ili stručnog saradnika (psiholo, pedagog...).

U obrazloženju odluke koje potpisuje ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta, stoji da je Krivokapićeva razriješena “jer ne izvršava radne zadatke, odnosno vrši povredu radne obaveze”. Prema obrazloženju, Krivokapićeva navodno nije postupila u skladu sa izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, i nije inicirala izmjenu školskog odbora, koji bi kasnije izvršio izmjene i dopune školskih akata, kako bi se stvorili zakonski uslovi za ispunjavanje novih zakonskih obaveza.

To je tipska odluka Ministarstva prosvjete koju su poštom dobili skoro svi razriješeni direktori, a veći dio njih najavio je i da će pravdu potražiti kod nadležnih organa, s obzirom na to da je Opštim zakonom predviđeno da “ako se školski odbor ne konstituiše u roku od 30 dana nakon isteka mandata, ministar na predlog direktora ili nadležne inspekcije može imenovati novi školski odbor”.

Školski odbor prema novom propisu, među ostalim članovima, ima i dva predstavnika ministarstva, a za koje saglasnost daje taj resor.

Novi v. d. u OŠ “Savo Pejanović” Zoran Đukić je, kako se navodi u rješenju ministarke Bratić, nastavnik mašinske grupe predmeta. Prema njegovom profilu na Linkedinu, Đukić je profesor mašinske i saobraćajne grupe predmeta u podgoričkoj Mašinskoj školi.

Imaćemo i ljekare specijaliste na čelu OŠ?

Saradnik na programima u Centru za stručno obrazovanje (CGO) Damir Suljević ističe da rješenje Ministarstva, kojim se predviđa imenovanje Đukića za v.d. direktora OŠ “Savo Pejanović”, “po svemu sudeći, nije donešeno u skladu sa odredbama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju”.

“Zakon jasno precizira uslove za izbor direktora osnovnih škola, a koji su obavezni i za vršioce dužnosti direktora. Zakon propisuje da direktor, odnosno v.d. direktora, pored uslova koji se odnose na licencu za rad u vaspitno-obrazovnim ustanovama i obaveznog radnog iskustva u nastavi od najmanje pet godina, mora posjedovati najmanje VII-1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, odnosno ispunjavati uslove za nastavnika razredne nastave, nastavnika obaveznog nastavnog predmeta ili stručnog saradnika (pedagog, psiholog ili defektolog). S obzirom na to da je Đukić u SSŠ ‘Ivan Uskoković’ držao nastavu iz stručnih predmeta, blisko vezanih za mašinsku struku, što i odgovara njegovoj stručnoj kvalifikaciji, ne može se sa sigurnošću reći da se radi o osobi koje ispunjava uslove za imenovanje na funkciju v.d. direktora OŠ, jer ti predmeti ne odgovaraju, niti se izučavaju u osnovnim školama. To je Ministarstvo, osim ukoliko se ne radi o namjernom propustu, moralo znati. Takođe, ukoliko je Đukić ispunio neophodne uslove da predaje neki od obaveznih predmeta iz osnovne škole, kao što su matematika, fizika ili informatika, to bi Ministarstvo trebalo obznaniti. U suprotnom, ovim potezom se, na primjer, otvara prostor da ubrzo za v.d. direktora neke osnovne škole bude imenovan ljekar specijalista koji je do sada u Srednjoj medicinskoj školi predavao medicinsku grupu predmeta, ili ekonomista, odnosno pravnik koji je u Srednjoj ekonomskoj školi koji je držao nastavu iz ekonomske ili pravne grupe predmeta. Opšti zakon sa razlogom predviđa ova ograničenja, jer se radi o najodgovornijoj poziciji u osnovnoj školi i potrebno je na te pozicije afirmisati lica kojima je rad sa mlađom populacijom značajno bliži, nego što je to ovdje slučaj”, poručio je Suljević.

Suljević
Suljevićfoto: CGO

Prema njegovim riječima, imenovanje Đukića za v.d. direktora te škole, osim toga što je upitno sa aspekta zakonitosti, “sporno je i iz razloga što predstavlja odraz nebrige koju uporno demonstrira Ministarstvo”.

“Rješenje kojim je razriješena dosadašnja direktorica te škole, pripremljeno je u tipskoj formi, koji je primjenjivana i na druge slučajeve razrješenja direktora u Crnoj Gori. To ne bi smjela biti praksa i to ukazuje na nedostatak pažnje koju je to Ministarstvo moralo imati u sagledavanju ličnih dometa u radu svakoga od razriješenih direktora škola. Ovim se potvrđuje i da rad razriješenih direktora i direktorica nije bio udostojen adekvatnog obrazloženja i odgovarajuće argumentacije, što stvara indicije da će se pitanja oko najvećeg broja ovih slučajeva otvarati i pred nadležnim sudovima, a na šta je CGO i ranije upozoravao”, zaključio je on.

Savović: Poštar uvijek zvoni dva puta

Komentarišući ovo imenovanje, predsjednik podgoričkog Gradskog odbora Sindikata prosvjete Slobodan Savović je “Vijestima” rekao da je “njegov lični stav u vezi sa izmjenama direktora skola više puta javno objašnjen i samoj ministarki i njenim saradnicima”.

Kazao je i da slučaj OŠ “Savo Pejanović” nije usamljen, bar ne u Podgorici.

“Političko oslobađanje škola ne može vršiti dekretima iz raznih kabineta i savjetničkih klubova. To mi sve liči na revolucionarnu pravdu u ime obespravljenih prosvjetnih radnika, a to je opasno. Vrlo je opasno i nezakonito postavljenje za v. d. direktora osnovnih škola kolega iz srednjih škola, koji predaju predmete koji se ne izučavaju u osnovnim. Osim što je nezakonito, takvo ponašanje Ministarstva obesmišljava čitav proces ozdravljenja rukovodećeg kadra ako im je to bila namjera”, kazao je Savović.

Savović
Savovićfoto: Printscreen YouTube

Prema njegovim riječima, masovna smjena direktora u julu već je ugrozila početak nove školske godine.

“Sad je pitanje da li će nam jesen donijeti sudske tužbe i nove podjele? Revolucija nikome nikad nije donijela ništa dobro. Umjesto analiza i novih projekata, dobili smo poštare koji uvijek zvone dva puta”, rekao je Savović.

Agencija za sprečavanje korupcije objavila je nedavno mišljenje prema kojem posljednje izmjene Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, koje su poslanici izglasali krajem maja, sadrže nepreciznosti i neodređenosti normi koje otvaraju mogućnost narušavanja transparentnosti i integriteta u oblasti obrazovanja. ASK je pozvala resor prosvjete da prilikom pripreme novog zakonskog teksta u toj oblasti izmijeni proceduru za izbora direktora, tako da iste ne imenuje ministar, već da nadležnost izbora i razrješenja direktora bude jedna od nadležnosti školskog, odnosno upravnog odbora.

Preporučujemo za Vas