Krivična prijava protiv Purišića i Todorovića zbog povrede ravnopravnosti OSI

Zgrada centra za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva ni nakon dvije godine od pravosnažnosti presude nije prilagođena za osobe sa invaliditetom

4469 pregleda 2 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Izvršna direktorica Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), Miroslava–Mima Ivanović, podnijela je krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru protiv bivšeg ministra rada i socijalnog staranja, Kemala Purišića, i direktora JU Centra za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva, Vasilija Todorovića, zato što se ni nakon više od dvije godine pravosnažnosti presude Osnovnog suda u Kotoru, nije učinilo ništa da se zgrada tog Centra prilagodi za osobe s invaliditetom.

"Tom prilikom je i od strane samog Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru pretpjela diskriminaciju po osnovu invaliditeta, zbog toga što je platforma za pristup i kretanje korisnika invalidskih kolica bila u kvaru, te je Krivična prijava podnijeta na Zapisnik u prostorijama Osnovnog suda u Kotoru", navodi se u saopštenju I MI Boke.

Podsjećaju da su Ivanović i još jedna osoba s invaliditetom (obje korisnice invalidskih kolica) protiv Centra za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva i Ministarstva rada i socijalnog staranja još 2016. podnijele grupnu tužbu, nakon što je u decembru 2015. ispred tog Centra obavljen pregled prvostepene socijalno-ljekarske komisije, u postupku odlučivanja o njihovom pravu na ličnu invalidninu.

"Taj slučaj je jedan u nizu koje OSI trpe svaki dan, a na koje niko ne reaguje, čak ni osnovna državna tužilaštva koja bi povredu ravnopravnosti učinjenu prema OSI trebala da gone po službenoj dužnosti. Presuda Osnovnog suda u Kotoru, koja je postala pravosnažna i izvršna 6. aprila 2018. godine, je obavezala JU Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva i Ministarstvo rada i socijalnog staranja da obezbijede uslove za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad OSI u zgradi ovog Centra u skladu sa važećim propisima, kao i da im obezbjedi prilaz objektu na glavnom ulazu, ukoliko je to tehnički izvodljivo. Osim izrade idejnog projekta prilagođavanja i pregovora sa Delegacijom EU u Crnoj Gori za obezbjeđivanje finansijskih sredstava, ništa konkretno na terenu nije učinjeno da se Centar za socijalni rad u Kotoru prilagodi za OSI", dodaje se u saopštenju.

Ovim su, kako se navodi, bivši ministar Purišić i direktor Centra Todorović počinili više produženih krivičnih djela u sticaju. "I to: povreda ravnopravnosti iz člana 159 stav 1 i 3, neizvršenje sudske odluke iz člana 395 stav 1, nesavjestan rad u službi iz člana 417 stav 2 a u vezi stava 1, i rasna i druga diskriminacija iz člana 443 stava 1 Krivičnog Zakonika Crne Gore".

Iz I MI Boke navode da će Ivanović, ukoliko do kraja godine zgrada Centra ne bude prilagođena shodno presudi kotorskog suda, istu krivičnu prijavu podnijeti i protiv aktuelnog ministra finansija i socijalnog staranja, "koji je svakako imao manje vremena da izvrši pomenutu Presudu od bivšeg ministra".

"Očekuje se da će Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru odlučiti po podnijetoj Krivičnoj prijavi u zakonskom roku, te da će po službenoj dužnosti samo pokrenuti krivične postupke protiv rukovodećih lica javnih institucija koje krše ljudska prava OSI. Ukoliko to ne bude slučaj, i protiv nadležnih osnovnih državnih tužilaca Miroslava-Mima Ivanović će pokrenuti odgovarajuće postupke", navodi se u saopštenju.

Iz I MI Boke su pozvali sve osobe s invaliditetom da zaštitu i ostvarivanje svojih prava štite pred nadležnim institucijama u svim dozvoljenim pravnim postupcima, uključujući i krivični postupak, te da im u tome mogu dati podršku.

Bonus video: