AGENCIJA DONIJELA MIŠLJENJE O VLADINOJ ODLUCI

ASK: Podjelom stanova narušena nezavisnost drugih grana vlasti

"Posebno imajući u vidu da predviđaju diskreciona ovlašćena koja prevazilaze svrsishodnost, a nedostatak kriterijuma otvara prostor za eventualne zloupotrebe ovlašćenja i suštinski sukob interesa koji može da dovede do potencijalnih rizika od ugrožavanja javnog interesa," navodi se u mišljenju Perović

40549 pregleda 284 reakcija 28 komentar(a)
Foto: Savo Prelević
Foto: Savo Prelević

Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da odredbe Odluke o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba funkcionera nose povećani rizik za nastanak korupcije.

"Posebno imajući u vidu da predviđaju diskreciona ovlašćena koja prevazilaze svrsishodnost, a nedostatak kriterijuma otvara prostor za eventualne zloupotrebe ovlašćenja i suštinski sukob interesa koji može da dovede do potencijalnih rizika od ugrožavanja javnog interesa," navodi se u mišljenju koje potpisuje direktrica Agencije Jelena Perović.

Agencija je mišljenja da bi navedenu odluku trebalo staviti van snage, do iznalaženja adekvatnog modela po kome bi dodjele stanova i kredita za rješavanje stambenih potreba funkcionera i zaposlenih u javnoj upravi, kao svojevrstan stimulans za privlačenje najboljeg kadra bio transparentan, pravičan i zasnovan na zaslugama.

"Pravni okrvir koji daje mogućnost da se u okviru jedne grane vlasti rješava stambeno pitanje predstavnika drugih grana vlasti, kao i direktora agencija i drugih nezavisna tijela koja se osnivaju Zakonom, imajući u vidu član 1 Odluke, u kome je definisan opseg lica čije stambene potrebe mogu biti rješavane njenom primjenom, narušava osnovni ustavni princip podjele vlasti, koji garantuje samostalnost i nezavisnost sve tri grane vlasti i potkopava poželjnu demokratsku ravnotežu potrebnu za funckionisanje i razvoj modernog građanskog društva," navodi se u mišljenju.

Vladina Komisija za stambena pitanja dijelila je stanove ili stambene kredite, između ostalog, poslanicima Skupštine Crne Gore, sudijama i tužiocima, čelnicima tih institucija, kao i direktorima više nezavisnih agencija, među kojima i same Agencije za sprečavanje korupcije.

Preporučujemo za Vas