Dani dijaspore-iseljenika Crne Gore u Bijelom Polju

Đurović: Za taj “tango” za Evropom potrebno je da zajedno igramo

“Evropska unija i postati njen član ne znači da počinje bajka, ali opredjeljenje u Crnoj Gori je i te kako značajno, da prihvatimo standarde, ne u nekom inferiornom smislu, da u nekom kolonijalnom stilu dolaze ovdje da nam saopštavaju pedagogoju kako se radi i organizuje”

2751 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Jadranka Ćetković
Foto: Jadranka Ćetković

Manifestacija “Dani dijaspore – iseljenika Crne Gore u BIjelom Polju nastavljena je danas okruglim stolom na temu “Uloga dijaspore u procesu evropske integracije”.

Pozdravljajući prisutne goste i paneliste u Sali Centra za kulturu dirktor Uprave za saradnju sa dijasporom Seid Hadžić je kazao da je ambicija uprave da podignu nivo tog organa, kako bi se bavili mnogo ozbiljnijim pitanjima koja se tiču naše dijaspore i samog procesa pridruživanja EU.

“Nemjerljiva je važnost da se dijaspora Crne Gore uključi u raznovrsne vidove podrške Crnoj Gori na putu prema Evropskoj uniji. Početkom godine je ta obaveza i zvanično postala dio Vladine uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada držvne uprave, koja je eksplicitno saradnju sa dijasporom u pravcu evropske integracije svrstala u obavezne djelatnosti Uprave za saradnju sa dijasporom- iseljenicima Crne Gore, i koja je neodvojivi faktor koji aktivno učestvuje u procesu evropske integracije”, kazao je Hadžić.

dani dijaspore BP
foto: Jadranka Ćetković

On je istakao da na saradnju u upravi gledaju u dva praca, od kojih je prvi da je naša dijaspora koja živi u zemljama EU sa svojim intelektualnim i administrativnim potencijalom u stanju da podigne nivo pozitivnih informacija o Crnoj Gori, što bi u krajnjoj liniji podiglo rejting Crne Gore kod instance u EU koje odlučuju o približavanju Crne Gore Evopskoj uniju.

“I druga stvar jeste da je naša dijaspora, koja živi u zemljama EU uvijek spremna da pruži informacije i ukaže na neke bitne faktore u životu stanovnika EU, koji mogu biti od važnosti za stanovnike Crne Gore, kao buduće članice. To je priprema naših ljudi za život pod dejstvom zakonodavstva EU, a oba ova aspekta se mogu ostvariti uz osmišljenu saradnju Crne Gore i naše dijaspore, pri čemu su tu neodvojivi dio naša diplomatsko-konzularna predstavništva, kao i svi segmenti državne uprave koji imaju dodir sa procesima evropske integracije. Mi imamo razgranatu mrežu udruženja dijaspore koja djeluju u zemljama članicama EU, tako da će i preko njih ići dobar dio aktivnosti u tom pravcu. Pored udruženja imamo istaknute pojedince“, kazao je Hadžić, pozivajući sve zainteresovane da uzmu što više učešća na ovom planu.

Predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i dijasporu Miodag Lekić kazao je su susreti iseljenika jedan od najznačajnijih događaja tokom kalendarske godine.

“Taj odnos Crne Gore prema EU je uz svu podijeljenost u Crnoj Gori ima ogroman konsenzus. To je valjda jedini konsenzus koji imamo u Crnoj Gori gdje smo saglasni i koji stiže na 80 odsto, kada budemo članica EU. Evropska unija i postati njen član ne znači da počinje bajka, ali opredjeljenje u Crnoj Gori je i te kako značajno, da prihvatimo standarde, ne u nekom inferiornom smislu, da u nekom kolonijalnom stilu dolaze ovdje da nam saopštavaju pedagogoju, kako se radi i organizuje. Sigurno ne, ali sa druge strane treba prihvatiti pravila tog kluba, čija se pravila moraju poštovati a ona su i u našem interesu i taj proces pristupanja je jednako važan kao i članstvo, jer faktički mi se približavamo vrijednosno i tu je bitan jedan funkcionalni sistem demokratija, pravosuđe...“, kazao je Lekić, dodajući da ulazimo u svijet demokratskih pravila, što mora biti naša osnovna orijentacija.

dani dijaspore BP
foto: Jadranka Ćetković

Predsjednica Crnogorske panevropske unije (CPEU) podsjetila je da cijeli proces oko pridruživanja EU traje 20 godina, ali da se čini da smo tek danas svjesni koliko je on važan.

“I od Zagrebačkog samita od 2000. godine sve zemlje bivše Jugoslavije su krenule svojim putem. Neke malo sporije neke brže, ali politički to nam je naše strateško opredjeljenje i nadam se da ćemo ga za našeg radnog vijeka zaista i ostvariti. Uvijek je bilo najteže novinarsko pitanje kada ali, ipak je važnije kako. Važno je napomenuti da ovu evorpsku integraciju i kroz prizmu naše dijaspore radimo prvenstveno zbog sebe, a ne zbog toga da nam neka administracija u Briselu kaže da smo dobro uradili jedan ili drugi zadatak. U tom smislu EU je zajednica vrijednosti kojoj i mi težimo, a to je vladavina prava, suživot različitih,multikulturalnost, multikofesionalnost, prostor za sve nas i zato kažemo da je debata o Evropskoj uniji debata i o našoj budućnosti”, kazala je Đurović.

dani dijaspore BP
foto: Jadranka Ćetković

Ona je podsjetila da je ta taj naš “tango” ipak potrebno dvoje.

“I Evropa treba da “igra” tako da nas vidi zajedno a i mi treba da ispunimo dio svojih zadataka koji stoje pred nama, i tu zaista nema prečica, svako treba da učini svoj dio posla”, kazala je Đurović napominjući da je dijaspora važan dio tog procesa i da se sama debata ne zove “debata o EU, nego debata o budućnsoti Evrope, a mi jesmo dio Evrope”.

Ukazala je da EU nije keš mašina za ispostavljanje novca za naše infrasturkturne projekte, ali da jeste važna, a da njene benefite možemo vidjeti na istoku Evrope koji se značajno razvio upravo uz evropske fondove.

Prijatan boravak u Bijelom Polju gostima i panelistima je poželio i predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović.

"Kada je u pitanju pozicija nas iz Opštine Bijelo Polje, mi smo otvoreni za saradnju sa dijasporom i prepoznajemo značaj koji ona ima. Ne samo u pogledu kapitala koji vi u velikoj mjeri vraćate u domovinu, već da kroz saradnju i razmjenu iskustava. Ja sam prvi spreman da prihvatim dobre politike koje se tiču lokalnih zajednica od vas koji živite u zemljama EU, ali i sve dobre politike država poput Švajcarske, Norveške, Amerike i drugih razvijenih zemlja. Podsjetiću da se u EU sve više pitanja rješava na lokalnom i regionalnom nivou, jer je to nivo koji je najbliži potrebama građana. Zato smatram da lokalne vlasti imaju prvu i glavnu ulogu u procesu razvoja i poboljšanja životnog standarda kojem težimo, a osjećaj Evrope i evropskog načina života leži upravo u lokalnim i regionalnim razlikama, koje su u Crnoj Gori takođe prisutne, ali i u njihovoj saradnji", kazao je Smolović.