iz MUP saopšteno:

Po prvi put u Crnoj Gori: Uspostavljen Registar stvarnih vlasnika

"Shodno Pravilniku, unos podataka u Registar kao i pristup podacima iz Registra vrši se upotrebom crnogorske elektronske lične karte ili certifikata za kvalifikovani elektronski potpis, u skladu sa Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu"

5787 pregleda 2 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Registar stvarnih vlasnika po prvi put u Crnoj Gori uspostavljen je 1. avgusta ove godine, saopšteno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

"Registar stvarnih vlasnika je elektronska baza podataka o stvarnim vlasnicima koju vodi Uprava prihoda i carina, a kojoj pristup imaju obveznici prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, zatim Finansijsko obavještajna jedinica, kao i organi koji shodno pomenutom zakonu vrše nadzor nad obveznicima. Kako bi se omogućio rad Registra, te način pristupa istom i unos podataka u Registar MUP je 24. decembra 2020. godine donio Pravilnik o načinu vođenja Registra stvarnih vlasnika, prikupljanju, unosu i rokovima unosa i ažuriranju podataka koji se vode u Registru, kao i načinu pristupa tim podacima", ističe se u saopštenju MUP.

Iz tog Vladinog resora su dodali da je za pristup ovom Registru potrebno da osoba po Zakonu ima pravo pristupa i da ima svoj korisnički nalog koji mu otvara Uprava prihoda i carina po podnošenju zahtjeva za otvaranje, suspenziju, ažuriranje i ukidanje korisničkog naloga.

"Shodno Pravilniku, unos podataka u Registar kao i pristup podacima iz Registra vrši se upotrebom crnogorske elektronske lične karte ili certifikata za kvalifikovani elektronski potpis, u skladu sa Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu", piše u saopštenju.

Iz MUP su naveli da na osnovu člana 21a Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma privredna društva, pravna lica, udruženja, ustanove, političke partije, vjerske zajednice, umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruženja poslodavaca, fondacije ili drugi poslovni subjekti, pravno lice koje prima, upravlja ili raspoređuje sredstva u određene svrhe, strani turist, strana institucija ili sličan subjekt stranog prava, koji prima, upravlja ili vrši raspodjelu imovinskih sredstava za određene namjene dužni da u Registar stvarnih vlasnika unose podatke o stvarnim vlasnicima i promjenama vlasnika u roku od osam dana od dana upisa ovih pravnih subjekata u privredni ili poreski registar, odnosno u roku od osam dana od promjene podataka o vlasniku.

"Poznavanje stvarnog vlasnika je jedan od ključnih elemenata u sistemu sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, stoga je uspostavljanje Registra stvarnih vlasnika od izuzetnog značaja, te znatno olakšava rad subjekata koji preduzimaju mjere u cilju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Takođe, novim Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, čije je donošenje planirano za četvrti kvartal ove godine, ovo pitanje će biti još detaljnije uređeno, a sve u skladu sa pravnom tekovinom EU", zaključuje se u saopštenju MUP.