AGENCIJA za zaštitu prirode i životne sredine ČEKA PODATKE CETI-JA

Koliki je stepen zagađenja vazduha zbog požara znaće se tek sredinom septembra

Da li će se emisije zagađujućih materija u vazduhu povećavati ili smanjivati, ističu u Agenicji, u najvećoj mjeri zavisi od intenziteta, pravca i smjera vjetra, prisustva padavina, atmosferskog pritiska

18376 pregleda 216 reakcija 4 komentar(a)
Foto: Screenshot
Foto: Screenshot

Veliki broj požara koji su bili aktivni na teritoriji Crne Gore, posebno u prvoj polovini avgusta, negativno su uticali na kvalitet vazduha u Crnoj Gori.

Iz Agencije za zaštitu prirode i životne sredine su saopštili da su u periodu od 1. do 17. avgusta, 10 dana evidentirane visoke srednje satne vrijednosti PM10 čestica.

"Srednje dnevne ćemo znati nakon laboratorijske analize uzoraka primjenom referentne metode. Napominjemo da su ovo indikativni podaci sa instrumenata, koji nijesu servisirani i kalibrisani", saopšteno je iz Agencije.

Kažu da su očekivana prekoračenja granične vrijednosti ovog polutanta, imajući u vidu meteorološke prilike, velike površine koje su bile zahvaćene požarima i višednevne kontinuirane emisije ovog polutanta koji je u konkretnom slučaju rezultat sagorijevanja biljne mase, najviše niskog rastinja i trave.

"Najveće satne koncentracije PM10 čestica u vazduhu tokom pomenutog perioda su izmjerene u Nikšiću 11. i 16. avgusta, i kretale su se od 204,0 µg/m3 (mikrograma po metru kubnom) do 257,4 µg/m3. Osim toga izmjerene su visoke vrijednosti srednje satne koncentracije i 3., 4., 5., 8., 9., 10.,11., 15.,16., i 17. ovog mjeseca. Podatke sa svih mjernih stanica dobićemo nakon laboratorijske obrade uzoraka u okviru mjesečnog izvještaja o kvalitetu vazduha za avgust", saopštili sui z Agencije.

Tvrde da ovom trenutku ne mogu sa sigurnošću utvrditi u kojem gradu je najveći stepen zagađenja vazduha, dok prethodno ne dobiju podatke od CETI-ja primjenom referentne metode mjerenja za PM čestice.

"Pomenute podatke dobićemo sredinom narednog mjeseca u okviru mjesečnog izvještaja", napominju iz Agencije.

Da li će se emisije zagađujućih materija u vazduhu povećavati ili smanjivati, ističu u Agenicji, u najvećoj mjeri zavisi od intenziteta, pravca i smjera vjetra, prisustva padavina, atmosferskog pritiska.

Podsjećaju da svaka lokalna uprava, shodno važećim propisima može organizovati monitoring praćenja kvaliteta vazduha na svojoj teritoriji, što je njihova preporuka opštinama u Crnoj Gori, pogotovo onim gdje se monitoring vazduha još uvijek ne realizuje.

Apelovali su na građane da se pridržavaju preporuka Instituta za javno zdravlje:

Visoko zagađenje vazduha (satna koncentracija PM10 čestica između 90 i 180 µg/m3):

preporučuje se svima, a naročito osjetljivim grupama stanovništva (djeca, trudnice, stari, hronični bolesnici) da smanje boravak na otvorenom, naročito u blizini prometnih saobraćajnica kao i za vrijeme prisutnog dima i magle u vazduhu. Treba ograničiti izvođenje fizički zahtjevnih aktivnosti pri kojima se diše brze ili dublje (trčanje, vježbanje i sl.) na otvorenom.

Veoma visoko zagađenje vazduha (satna koncentracija PM10 čestica veća od 180 µg/m3):

preporučuje se svima da izbjegavaju boravak, a naročito izvođenje fizički zahtjevnih aktivnosti pri kojima se diše brđe ili dublje (trčanje, vježbanje i sl.) na otvorenom do poboljšanja kvaliteta vazduha”, navodi se na kraju saopštenja Agencije za zaštitu prirode I životne sredine.

Preporučujemo za Vas