Dva mjesta za NVO u Etičkom odboru MUP-a

Cilj Kodeksa je očuvanje i unapređenje dostojanstva i ugleda policijskih službenika i jačanje povjerenja građana

4716 pregleda 1 komentar(a)
Foto: BORIS PEJOVIC
Foto: BORIS PEJOVIC

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) uputilo je poziv za predlaganje dva predstavnika nevladinih organizacija u Etički odbor, koji prati primjenu Kodeksa policijske etike.

Poziv se odnosi na nevladine organizacije čije je područje djelovanja vezano za oblast zaštite ljudskih prava u vezi sa radom policije.

Resor na čijem je čelu Sergej Sekulović donio je Kodeks policijske etike, koji je stupio na snagu sredinom mjeseca.

”Cilj ovog kodeksa je očuvanje, afirmacija i unapređenje dostojanstva i ugleda policijskih službenika i jačanje povjerenja građana u rad policije”, navodi se u ovom dokumentu.

Praćenje primjene Kodeksa vrši Etički odbor, koji ima sedam članova. Osim dva člana iz reda NVO, čine ga dva predstavnika Ministarstva, predstavnik sindikata zaposlenih u policiji, kao i dva predstavnika iz reda policijskih službenika, od kojih je najmanje jedan sa najvišim policijskim zvanjem, koje predlaže direktor policije.

NVO imaju 10 dana da podnesu prijave za dva mjesta u Etičkom odoboru.

Pored nadležnosti propisanih Zakonom o unutrašnjim poslovima, Etički odbor daje mišljenje u vezi sa primjenom Kodeksa, prati primjenu, inicira izmjene i dopune propisa u oblasti policijske etike, ali i promoviše etičke standarde i pravila ponašanja u policiji.

Starješina policije ili službenik koga on ovlasti dužan je da upozna lice koje prvi put zasniva radni odnos u zvanju policijskog službenika sa odredbama Kodeksa.

”Policijski službenik je dužan da neposrednom rukovodiocu, odnosno starješini policije, prijavi povredu ovog kodeksa od strane drugih policijskih službenika. Ako policijski službenik smatra da se od njega zahtijeva da postupa na način koji je suprotan ovom kodeksu, dužan je da o tome obavijesti neposrednog rukovodioca, odnosno starješinu policije”, navodi se, između ostalog, u Kodeksu.