autoput bar-boljare

Utvrđene nepravilnosti u toku izvođenja radova na remedijaciji na dionici Smokovac-Uvač-Mataševo

"U cilju striktnog sprovođenja datih mjera remedijacije i zaštite rijeke Tare u narednom periodu će biti pojačane aktivnosti inspekcijskih službi"

29365 pregleda 8 komentar(a)
Foto: Epa.org.me
Foto: Epa.org.me

Agencija za zaštitu životne sredine i Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma konstatovali su određene nepravilnosti u toku izvođenja radova na remedijaciji (vraćanje u prethodno stanje) na dionici Smokovac-Uvač-Mataševo autoputa Bar-Boljare.

Kako je saopšteno iz ministarstva na nepravilnosti je skrenuta pažnja izvođaču radova.

Navodi se da su u okviru redovnih aktivnosti Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Agencije za zaštitu životne sredine, v.d. direktora Agencije za zaštitu životne sredine dr Milan Gazdić, v.d. generalnog direktora Direktorata za ekologiju Dušan Bugarin, v.d. generalnog direktora Direktorata za inspekcijske poslove Ljubiša Konatar su obišli radove na dionici Smokovac-Uvač-Mataševo auto puta Bar-Boljare.

Ispred kompanije CRBC bio je prisutan generalni direktor Hei Shiqiang sa saradnicima. Cilj kontrole bio je obilazak lokacija za koje je CRBC kompanija dobila saglasnost na plan remedijacije od strane Agencije za zaštitu životne sredine.

remedijacija autoput
foto: Epa.org.me

Postupci u kojima je Agencija, kako je saopšteno, izdala saglasnosti na dostavljene predloge mjera remedijacije su:

  • “Predlog mjera remedijacije i program praćenja stanja životne sredine nakon sprovođenja mjera remedijacije za lokaciju koja se nalazi u okviru sekcije IV izgradnje autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Uvač-Mataševo, Opština Kolašin” - Pokrenut postupak 24.07.2017. - data saglasnost 29.12.2017.
  • “Predlog mjera remedijacije i program praćenja stanja životne sredine nakon sprovođenja mjera remedijacije korita rijeke Tare u zoni mosta Uvač 4” - Pokrenut postupak 28.02.2020. - data saglasnost 20.11.2020.
  • “Predlog mjera remedijacije i program praćenja stanja životne sredine nakon sprovođenja mjera remedijacije korita rijeke Tare u zoni mostova 26 i 27” - Pokrenut postupak 25. 07. 2019. – data saglasnost 20.11.2020.
  • “Predlog mjera remedijacije i program praćenja stanja životne sredine nakon sprovođenja mjera remedijacije korita rijeke Tare u zoni mosta Tara 2” - Pokrenut postupak 15.04.2021. – data saglasnost 02.08.2021.

"Postupak remedijacije je završen samo na prvoj lokaciji, dok su radovi na ostalim lokacijama u toku. Dinamika radova na remedijaciji je u zavisnosti od tipa mjere, pojedine mjere se realizuju a postoje mjere koje ne mogu biti realizovane prije završetka svih radova na autoputu. Krajnji rok za kompletiranje svih mjera remedijacije je 2 godine od završetka radova na autoputu. Tokom kontrole, članovi tima Agencije i Ministarstva, su konstatovali određene nepravilnosti u toku izvođenja radova na remedijaciji. Na sve ove nepravilnosti je skrenuta pažnja izvođaču radova", navodi se u saopštenju.

remedijacija autoput
foto: Epa.org.me

Dodaje se da su članovi tima ministarstva i Agencije u razgovoru sa direktorom kompanije CRBC i njegovim saradnicima naglasili da radovi na remedijaciji moraju biti sprovedeni u skladu sa planom i da se moraju strogo poštovati predložene mjere i rokovi.

remedijacija autoput
foto: Epa.org.me

"U cilju striktnog sprovođenja datih mjera remedijacije i zaštite rijeke Tare u narednom periodu će biti pojačane aktivnosti inspekcijskih službi. Takođe, dogovoren je sastanak koji će se održati u toku naredne nedelje, na kome će se formirati zajednički multidisciplinarni tim koji će raditi na detaljnoj analizi aktuelnih radova na remedijaciji", navodi se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas