Zamjenica zaštitnika mišljenja je da treba razmotriti uzroke i odgovornost

Zabrinjava ravnodušno posmatranje dječjeg nasilja

Povod za mišljenje bio je snimak iz Bara u kojem su učestvovali maloljetnici

5847 pregleda 1 komentar(a)
Više dječaka posmatralo nasilje, ali nije reagovalo, Foto: Shutterstock
Više dječaka posmatralo nasilje, ali nije reagovalo, Foto: Shutterstock

Institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda zapaža da je nasilja među djecom sve više i da treba razmotriti koji su uzroci tome i ko snosi odgovornost.

”Zaštitnik ističe da roditelji odnosno porodica imaju najznačajniju ulogu u razvoju djece, te da nakon što problem eskalira i porodica ga sama ne može prevazići, govorimo o nadležnostima odgovarajućih institucija. Dobra saradnja roditelja i institucija, preduslov je za prevenciju nasilja i prevazilaženje problema,” navodi se, između ostalog, u mišljenju zamjenice zaštitnika Snežane Mijušković.

Povod za mišljenje bio je snimak iz Bara u kojem su učestvovali maloljetnici.

Naime dva 13-godišnjaka zadala su više udaraca jednom vršnjaku, a tuču je mobilnim telefonom snimao jedan dječak, a trojica posmatrala.

Zamjenicu zaštitnika zabrinjava činjenica da se ovakvi slučajevi vršnjačkog nasilja događaju, naročito što se konkretan događaj desilo među djecom uzrasta 13 godina, da nije spriječen ili zaustavljen, te da su ga druga djeca mirno posmatrala.

”Postavlja se pitanje razloga za ravnodušno posmatranje nasilja, bez želje da se pomogne žrtvama nasilja. Smatramo da je neophodno sprovoditi aktivnosti među djecom, kako bi uvidjeli i shvatili da svojim djelovanjem mogu spriječiti nasilje u školi ili van nje,” navodi se u mišljenju Mijušković, u kojem se dodaje i da djeca traba da znaju šta je nasilničko ponašanje, da budu svjesni i dijela svoje odgovornosti i posljedica koje njihovo ponašanje može da ima na žrtvu nasilja.

O spornom slučaju su obaviješteni barski Centar bezbjednosti, osnovni državni tužilac i Centar za socijalni rad Bar.

Majka jednog od dječaka koji je snimljen kako tuče vršnjaka, žalila se instituciji zaštitnika na izrečenu mjeru povremenog odlaska u Centar “Ljubović”.

Mijušković je dala preporuke, među kojima je Centru za socijalni rad da nastavi rad sa svim učesnicima ovog događaja, u cilju pružanja pomoći i podrške kako žrtvi nasilja, tako i počiniocima i posmatračima, kao i savjetodavni rad sa njihovim roditeljima.

Preporuka barskoj Opštini je da izradi lokalni akcioni plan za prevenciju i borbu protiv vršnjačkog nasilja sa ciljem identifikacije trenutnog stanje i da predloži konkretne aktivnosti u cilju stvaranja sigurnog i podsticajnog okruženja za djecu i učenike.