PODGORIČKO TUŽILAŠTVO PODNIJELO OPTUŽNI PREDLOG

Lakićević Đuranović u sudnici zbog još jednog plagijata

Po prijavi Centra za građansko obrazovanje, Lakićević Đuranović se tereti da je 2014. godine kao svoj izložila rad Danila Spahića, na osnovu čega je birana u nastavno-naučno zvanje

20613 pregleda 309 reakcija 14 komentar(a)
Suđenje zbog plagijata rada Đorđija Drinčića u toku: sa jednog od ročišta, Foto: SAVO PRELEVIC
Suđenje zbog plagijata rada Đorđija Drinčića u toku: sa jednog od ročišta, Foto: SAVO PRELEVIC

Podgoričko Osnovno državno tužilaštvo podnijelo je optužni predlog Osnovnom sudu u Podgorici protiv suspendovane profesorice Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore Bojane Lakićević Đuranović za krivično djelo povreda moralnih prava autora i interpretatora, za koje je propisana kazna zatvora do četiri godine.

To je epilog krivične prijave Centra za građansko obrazovanje, u kojoj se Lakićević Đuranović, između ostalog, sumnjiči da je pod svojim imenom djelimično objavila tuđe autorsko djelo, na osnovu čega je birana u nastavno-naučno zvanje, jer je, na naučnom skupu, na Pravnom fakultetu Univerziteta u istočnom Sarajevu, 25. oktobra 2014. godine, javno izložila kao svoj rad studenta Danila Spahića pod naslovom “Jedinstveni institucionalni okvir Evropske unije”.

”Okrivljenoj se stavlja na teret da je pod svojim imenom djelimično objavila tuđe autorsko djelo, na osnovu čega je birana u nastavno-naučno zvanje, jer je, na naučnom skupu, na Pravnom fakultetu Univerziteta u istočnom Sarajevu, 25. oktobra 2014. godine, javno izložila kao svoj rad sa naslovom ‘Jedinstveni institucionalni okvir Evropske unije’ i u procentu od 98 odsto, a bez njegove dozvole, učinila dostupnim javnosti djelove istoimenog diplomskog rada oštećenog D. S., koji ga je, pod njenim mentorstvom, odbranio na Međunarodno-pravnom smjeru Specijalističkih studija na Pravnom fakultetu UCG, da bi, 25. decembra 2018. godine, i na osnovu tog rada, bila izabrana u zvanje vanrednog profesora Pravnog fakulteta, za oblast međunarodno-pravnu”, saopštio je juče državni tužilac i portparol Osnovnog državnog tužilaštva Vukas Radonjić.

Radonjić
Radonjić foto: Savo Prelević

On je i posebni tužilac za krivična djela protiv intelektualne svojine u podgoričkom ODT.

Pravnik Danilo Spahić ranije je potvrdio “Vijestima” da je u septembru 2014. odbranio specijalistički rad “Jedinstveni institucionalni okvir Evropske unije”, ali nije htio detaljnije da komentariše.

Istakao je tada da je to za njega “novost”, te da živi i radi u inostranstvu, zbog čega nema potpune informacije.

Lakićević Đuranović je već optužena da je rad studenta Đorđija Drinčića iz 2018. predstavila kao svoj u beogradskom stručnom časopisu “Pravni život” i suđenje pred podgoričkim Osnovnim sudom je u toku.

Viša pravna savjetnica CGO Snežana Kaluđerović pozdravila je odluku Osnovnog državnog tužilaštva da i u ovom slučaju, a “imajući u vidu nesporne dokaze koji slijede iz krivične prijave koju je CGO podnio u decembru 2019, podnese optužni predlog protiv prof. dr Bojane Lakićević Đuranović”.

”Ne ohrabruje činjenica da je, i pored očiglednog postojanja krivičnog djela, ovaj slučaj bio predugo u fioci tužilaštva, ali se nadamo da će njegovo dalje procesuiranje ići efikasno. CGO podsjeća javnost da se ovdje, za razliku od prvog slučaja, koji se odnosi na plagiranje specijalističkog rada Đorđija Drinčića, radi o kvalifikovanom obliku krivičnog djela za koji je zaprijećena veća kazna, a iz razloga što je na osnovu ovog plagijata ostvaren izbor u više akademsko zvanje, shodno posljednjim izmjenama Krivičnog zakonika u ovom segmentu koje je CGO inicirao”, kazala je Kaluđerovićeva “Vijestima”.

Kaluđerović
Kaluđerovićfoto: CGO

Ona ističe da još jedan optužni prijedlog u vezi sa istim krivičnim djelom protiv iste osobe potvrđuje da se ne radi o izolovanom slučaju i nepažnji u akademskom i pedagoškom radu Lakićević Đuranović, već da je to “njen modus operandi, odnosno pristup koji ona ima u svom radu”.

”Ovo treba biti podsticaj i Osnovnom sudu u Podgorici da što prije okonča postupak po prvom slučaju koji traje gotovo dvije godine od prvog ročišta u tom predmetu i pola godine od kada je trebalo da budu izrečene samo završne riječi odbrane. Ovaj postupak se neobjašnjivo dugo odugovlači, a zbog čega je CGO u više navrata apelovao na predsjednicu Osnovnog suda da isprati efikasnost postupajućeg sudije. Konačno, ovo bi moralo da bude i podsjetnik novom rukovodstvu Univerziteta Crne Gore (UCG) da je Bojana Lakićević Đuranović i dalje, iako pod suspenzijom, u radnom odnosu sa tom ustanovom. UCG još nije preduzeo odgovarajuće mjere u cilju detaljne analize njenog dosadašnjeg naučnog rada, niti pokazao dovoljnu spremnost da se suoči sa ovim ili drugim sličnim slučajevima plagijata među svojim akademskim osobljem”, zaključila je Kaluđerovićeva.