Okončan zastoj u radovima na priključenju Herceg Novog na regionalni vodovodni sistem

"Napominjemo da će Regionalni vodovod projektom priključenja opštine Herceg Novi na regionalni vodovodni sistem obezbijediti isporuku 200 l/s vode visokog kvaliteta za područje hercegnovske rivijere, i to 130 l/s za dio od Svete Neđelje do Zelenike, te dodatnih 70 l/s za dio poluostrva Luštica"

3585 pregleda 1 komentar(a)
Đurašković, Foto: Regionalni vodovod Crnogorsko primorje
Đurašković, Foto: Regionalni vodovod Crnogorsko primorje

Završetak radova na projektu spajanja opštine Herceg Novi na regionalni vodovodni sistem (RVS), kao jedine preostale opštine na Crnogorskom primorju koja još uvijek nije direktno priključena na sistem Regionalnog vodovoda, nakon gotovo godinu dana kašnjenja, je konačno izvjestan, saopštio je direktor Regionalnog vodovoda, Josip Đurašković. Na sastanku koji je Đurašković održao sa vlasnicima društva "Primorje " Hotel & restaurants AD Tivat, a shodno izraženom prijateljskom stavu i težnji obje strane da se, u obostranom interesu i želji da se ne ugrozi javni interes, dođe do zajedničkog rješenja višemjesečnog spora, uspješno je postignut Sporazum u postupku isplate pravične naknade za nepotpunu eksproprijaciju pred Upravom za katastar i državnu imovinu PJ Tivat.

Time je okončan postupak po Rješenju Uprave za katastar i državnu imovinu PJ Tivat o izvršenju nepotpune eksproprijacije, tj. po žalbi koju je na ovo Rješenje izjavio vlasnik katastarske parcele 71 KO Tivat, a preko čijeg zemljišta, u dužini od oko 35m, prolazi trasa regionalnog vodovoda na dionici PK Podkuk - Jadranska magistrala – Opatovo, koji je u velikoj mjeri bio uzrokovan tvrdim i nepopustljivim stavom po ovom pitanju koji je zastupala prethodna uprava Regionalnog vodovoda u međusobnim kontaktima sa vlasnikom predmetnog zemljišta.

"Nakon uspješno postignutog dogovora i potpisanog Sporazuma, konačno su se stekli svi uslovi za nesmetani nastavak i završetak obustavljenih radova na projektu povezivanja Herceg Novog, a time i za završetak izgradnje prve faze regionalnog sistema za vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja“, istakao je Đurašković.

Sporazumom koji je potpisan sa vlasnicima "Primorje " Hotel & restaurants AD Tivat, ovo društvo se obavezalo da povuče predmetnu žalbu i saglasilo se da se na dijelu navedenih parcela 71/1 i 71/2 u površini od 64 m2 tj. 30 m2, uspostavi službenost postavljanja i upotrebe cjevovoda, optičkog kabla primorje i prateće infrastrukture u korist DOO "Regionalni Vodovod Crnogorsko primorje" Budva, i omogući nesmetan pristup motornim vozilom i radnim mašinama ili licima koja Regionalni Vodovod ovlasti.

Za uzvrat, DOO "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje" se ovim Sporazumom obavezao da, u roku od 15 dana od dana zaključenja ovog Sporazuma, isplati pravičnu novčanu naknadu za nepotpunu eksproprijaciju u iznosu od 3.554 eura na račun "Primorje " Hotel & restaurants AD Tivat, koja je utvrđena Odlukom Vlade Crne Gore o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijacu nepokretnosti radi izgradnje regionalnog vodovodnog sistema za Crnogorsko primorje broj 08-3099, od 15.12.2016. godine, te Potvrdom Ministarstva finansija broj 07-9138/1 od 13.6.2017. godine, da su obezbijeđena finansijska sredstva za isplatu naknade vlasniku zemlje, a shodno prihvaćenom izvještaju o procjeni vrijednosti nepokretnosti koji je izradio sudski vještak i ovlašćeni procjenitelj.

Kako prethodna uprava Regionalnog vodovoda nije uspjela da u dužem roku postigne dogovor sa predstavnicima "Primorja" i Upravom za katastar PJ Tivat, ovo je uzrokovalo zastoj u radovima na povezivanju opštine Herceg Novi na Regionalni vodovod, koji su počeli u maju 2020. godine i čiji je rok završetka bio 180 dana, shodno Ugovoru sa izvođačem, konzorcijumom „Indel Inženjering-Ramel-Civil Engineer“ – Podgorica. Obustavom radova je ovom državnom preduzeću pričinjena šteta po više osnova.

"Naime, planiranim završetkom radova bi se spriječili potencijalni dodatni troškovi na koje, po ovom osnovu, a shodno ugovoru o izgradnji, Izvođač radova ima pravo. Osim toga, Regionalni vodovod je ovim onemogućen da ostvari dodatni prihod tokom ljetnje sezone 2021. godine, kada bi opština Herceg Novi, da je bila direktno priključena na RVS u predviđenom roku, svakako imala podršku iz regionalnog vodovodnog sistema, te se ne bi suočila sa nestašicom vode i restrikcijama tokom špica turističke sezone i ogromnog priliva turista. Pored direktne štete, nezavršeno „gradilište“ na dijelu Jadranske magistrale je u velikoj mjeri otežavalo normalno funkcionisanje i život stanovnicima Tivta, kao i brojnim gostima".

"Napominjemo da će Regionalni vodovod projektom priključenja opštine Herceg Novi na regionalni vodovodni sistem obezbijediti isporuku 200 l/s vode visokog kvaliteta za područje hercegnovske rivijere, i to 130 l/s za dio od Svete Neđelje do Zelenike, te dodatnih 70 l/s za dio poluostrva Luštica. Radovi podrazumijevaju izgradnju 3,2 km novog cjevovoda i optičke infrastrukture na teritoriji opštine Tivat, čime će se na sistem povezati ranije izgrađeni dio Regionalnog vodovoda iz ‘80-tih godina prošlog vijeka (oko 9 km cjevovoda na području opštine Herceg Novi, rezervoar „Zelenika“, kao i podvodni cjevovod ka poluostrvu Luštica). Finansijsku podršku u vidu kredita za razvojne projekte Regionalnog vodovoda, uključujući i ovaj projekat, obezbijedila je EBRD, a Regionalni vodovod je u prethodnom periodu za pripremu i relizaciju projekta povezivanja opštine Herceg Novi na RVS uložio i 400.000 eura sopstvenih sredstava", saopšteno je službe za odnose s javnošću Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje.