razmatrao prijave na konkurs

Savjet ACV donio odluku o imenovanju direktora

Ovo je prvi put da se dešava da je izabran direktor neke institucije, a da Odbor direktora neće da saopšti ime kandidata.

10950 pregleda 4 komentar(a)
ACV, Foto: Savo Prelević
ACV, Foto: Savo Prelević

Savjet Agencije za civilno vazduhoplovstvo (ACV) na 2. sjednici razmatrao je dostavljene prijave na konkurs, na osnovu podataka iz dostavljenih prijava i CV kandidata, kao i na osnovu obavljenog neposrednog razgovora sa prijavljenim kandidatima u vezi sa prezentacijom njihovog viđenja eventualnog rukovođenja radom Agencije i organizacije poslova, i donio odluku o imenovanju direktora, saopšteno je "Vijestima" iz tog Savjeta.

Ovo je prvi put da se dešava da je izabran direktor neke institucije, a da Odbor direktora neće da saopšti ime kandidata.

U Odboru direktora su Dženan Kolić, predsjednik, i članovi Vladislav Vlahović, Radoje Karadžić, Dejan Stojanović i Tatjana Perović.

"Pored velikog broja kredibilnih kandidata Savjet se odlučio za kandidata kojeg su stručnost, refenrence i višegodišnje iskustvo prpeuričile za rukovodeće mjesto. U skladu sa članom 10 stav 1 tačka 5 Zakona o vazdušnom saobraćaju, Savjet je dostavio Odluku o imenovanju direktora Agencije za civilno vazduhoplovstvo i dostavio istu, Ministarstvu kapitalnih investicija radi davanja saglasnosti", saopšteno je iz Savjeta.