Povrijeđena prava u oblasti maloljetničkog pravosuđa, ugrožen njihov najbolji interes

Mlađi od 16 godina nisu smjeli u Spuž

”Da je maloljetnicima od strane nadležnih sudova izrečena vaspitna mjera upućivanje u ustanovu zavodskog tipa, koje se mjere izvršavaju u zatvoru, umjesto u odgovarajućoj ustanovi... da Centar ‘Ljubović’, koji je ustanova otvorenog tipa, nema mogućnosti za brigu o djeci sa psihičkim problemima i/ili zavisnicima od psihoaktivnih supstanci...”, navodi se

14768 pregleda 3 komentar(a)
Kompleks UIKS-a u Spužu, Foto: BORIS PEJOVIC
Kompleks UIKS-a u Spužu, Foto: BORIS PEJOVIC

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda konstatovala je da su trojici maloljetnika, koji su upućeni na izdržavanje vaspitne mjere upućivanje u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) u Spužu prije navršenih 16 godina, povrijeđena prava u oblasti maloljetničkog pravosuđa, a ugrožen je njihov najbolji interes.

Zamjenica zaštitnika Snežana Mijušković dala je preporuke Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, Ministarstvu zdravlja i UIKS-u.

Među utvrđenim činjenicama je da su sva tri maloljetnika prethodno bila smještena u Centru “Ljubović”, ali da su oni samovoljno napuštali pomenutu ustanovu, činili disciplinske prestupe, konzumirali psihoaktivne supstance, te pojedini ispoljavali određene psihičke probleme i imali propisanu psihijatrijsku terapiju, ali su odbijali da je uzimaju.

Utvrđeno je i da su odnosi u porodicama maloljetnika narušeni, da roditelji nemaju autoriteta, da pojedini uopšte nemaju kontakt sa njima.

”Da je maloljetnicima od strane nadležnih sudova izrečena vaspitna mjera upućivanje u ustanovu zavodskog tipa, koje se mjere izvršavaju u zatvoru, umjesto u odgovarajućoj ustanovi... da Centar ‘Ljubović’, koji je ustanova otvorenog tipa, nema mogućnosti za brigu o djeci sa psihičkim problemima i/ili zavisnicima od psihoaktivnih supstanci...”, navodi se, između ostalog, u dokumentu.

Iako maloljetnici izdržavaju mjeru u Odjeljenju za maloljetnike u kojem se izvršavaju kazne maloljetničkog zatvora, starosna dob predstavlja razlog zbog kojeg oni ne bi mogli biti smješteni u UIKS. Naime, kazna maloljetničkog zatvora može se izreći starijem maloljetniku (16-18 godina) koji je učinio krivično djelo za koje je zakonom propisana kazna zatvora preko pet godina.

”Ovakvo postupanje nije u skladu sa pravičnim i humanim pristupom djeci koja su u sukobu sa zakonom, koji treba biti usmjeren na restituciju, prevaspitanje i rehabilitaciju, uz uvažavanje specifičnih razvojnih potreba djece i zaštitu njegovih osnovnih ljudskih prava”, navodi se u mišljenju koje potpisuje Mijušković.

Data je preporuka da se maloljetnicima koji se trenutno nalaze u UIKS-u na izdržavanju vaspitne mjere upućivanje u ustanovu zavodskog tipa obezbijedi stručna psihosocijalna podrška.