Traže natrag Citadelu nakon tri decenije

Od zaštitnika imovinsko pravnih interesa Opština Budva zatražila da hitno pokrene postupak poništenja ugovora, kojim je srednjovjekovna tvrđava prešla u vlasništvo privatne kompanije

46832 pregleda 29 reakcija 23 komentar(a)
Citadela u Budvi, Foto: Vuk Lajović
Citadela u Budvi, Foto: Vuk Lajović

Sekretarijat za zaštitu imovine Opštine Budva uputio je zahtjev zaštitniku imovinsko pravnih interesa Crne Gore da hitno pokrene postupak poništenja ugovora kojim je srednjovjekovna tvrđava i kulturno-istorijski spomenik Citadela u Starom gradu prešla u vlasništvo privatne kompanije.

Nakon punih 30 godina od kada je tadašnje Ministarstvo odbrane, koje je bilo vlasnik srednjovjekovnog utvrđenja, odlučilo da ga razmijeni sa budvanskom kompanijom “Imobilia” na ime stambenih prostora u Tivtu od nekih 700 kvadrata, Opština Budva sada želi da se ispita cijeli slučaj, te osim da se utvrdi da li je došlo do kršenja zakona prilikom zaključenja ugovora ispita i na koji način su kompaniji “Imobilia” pripale i nepokretnosti koje nijesu bile u ugovoru, kao što su plato i trgovi…

Sekretarijat kojim rukovode kadrovi Demokrata, u dopisu u koji su “Vijesti” imale uvid traži “zaštitu prava i interesa Opštine Budva i države Crne Gore u vezi sa imovinom u Starom gradu - objekat Citadela”.

”Nepokretnost je vlasništvo preduzeća Citadela DOO Budva. Značaj ovog objekta za kulturni i društveni razvoj Budve je nemjerljiv, o čemu govori činjenica da je Citadela u Starom gradu upisana u Registar nepokretnih spomenika kulture od 30. oktobra 1961. godine. Citadela predstavlja jedna od najznačajnijih fortifikacionih objekata srednjeg vijeka na Crnogorskom primorju u okviru koga se nalaze bedemi, ostaci srednjovjekovne crkve Svete Marije, kapije više platoa i zgrade nekadašnje kasarne”, navodi se u dopisu zaštitniku imovinsko pravnih intersa Crne Gore

Kako se navodi, taj izuzetno značajan kulturno-istorijski spomenik bio je u nadležnoj katastarskoj evidenciji evidentiran kao vlasništvo Savezne Republike Jugoslavije - Ministarstvo odbrane VP 4212 Podgorica.

”Oni su Citadelu otuđili ugovorom o razmjeni nepokretnosti koji je 16. decembra 1992. zaključen za preduzećem ‘Imobilia Construction Consalting’ Sveti Stefan. Nakon navedenog, Opština je pokušala da zaštiti svoje prava podnošenjem tužbe za poništaj pravnog posla, nakon čega je uslijedila protivtužba ‘Imobilia Construction Consaltinga’, da bi na kraju bilo zaključeno poravnanje kojim se Opština Budva odrekla svog tužbenog zahtjeva, čime je postupak pravosnažno okončan”, navodi se u dopisu.

Imajući u vidu da prije zaključenja ugovora o razmjeni nepokretnosti, tadašnje Ministarstvo odbrane nije ponudilo Citadelu na prodaju Opštini Budva kao imaocu zakonskog prava preče kupovine, a shodno odredbi člana 77 stav 2 tada važećeg Zakona o zaštiti spomenika, da je ugovor zaključen mimo imperatvne zakonske odredbe, Sekretarijat za zaštitu imovine traži da se pokrene postupak utvrđivanja ništavosti ugovora sa pozivom na ranije važeči Zakon o obligacionim odnosima.

Zaštitnik imovinsko pravnih interesa Crne Gore, nakon što mu je dostavljen zahtjev, zatražio je od Opštine da joj dostavi kompletnu dokumentaciju, kao i spise predmeta radi sveobuhvatne analize sporne situacije.

Ugovor o razmjeni nepokretnosti zaključen prije gotovo tri decenije, u ime tadašnjeg Ministarstva odbrane potpisao je pukovnik Dragomir Ostojić, dok je preduzeće “Imobilia Construction Consalting” zastupao Branko Ćupić.

Kako se navodi, Ministarstvo odbrane iz svoje imovine izdvaja i prenosi na preduzeće “Imobilia” pravo raspolaganja i korišćenja i upravljanja na nepokretnostima - stare austrougarske kasarne površine 615,88 kvadrata, zapadne kule 56,01 kvadrat, suterenski prostor ispod velikog platoa površune 12,5 kvadrata. Ukupna neto površina, kako se navodi u ugovoru, je 684,39 kvadrata.

Preduzeće “Imobilia”, kako piše u ugovoru, obavezuje se da na ime naknade izgradi i na Ministarstvo dobrane prenese pravo raspolaganja, korišćenja i upravljanja na dijelu stanova na lokaciji “Delfin” Tivat neto korisne površine 684,39 kvadrata.

Gregović se u ime Opštine odrekao prava na tvrđavu

Opština Budva se odrekla prava na tužbu i poništenje ugovora, nakon što je u februaru 1998. zaključila vansudsko poravnanje sa kompanijom “Imobilia”.

Potpis na vansudsko poravnanje potpisao je tadašnji gradonačelnik Budve Rade Gregović, koji je kasnije bio i ministar zaštite životne sredine i uređenja prostora u Vladi.

”Opština Budva izjavljuje da povodom objekta Citadela i ugovora o razmjeni nepokretnosti zaključenog zmeđu Ministarstva odbrane i preduzeća “Imobilia” nema nikakvih pravnih zahtjeva i da nikakve zahtjeve neće u budućnosti postavljati prema ‘Imobiliji’, piše u vansudskom poravnanju.

Bonus video: