"ISPOVIJEDANJE VJERE JE LJUDSKO PRAVO, ALI I odluka pojedinca"

CŽL pisao Bratić: Uvesti seksualno obrazovanje u obrazovni sistem, a ne vjeronauku i vraćanje u srednji vijek

"Na osnovu praktičnog dvodecenijskog rada sa žrtvama nasilja i seksualnog zlostavljanja smatramo da bi uvođenje seksualnog vaspitanja unutar nastavnog plana i programa uz predhodna sistemska rješenja doprinjelo efikasnijoj i stručnoj edukaciji a time i vece zaštite đece i mladih od seksualnog zlostavljanja i nasilja"

2381 pregleda 13 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Crnogorski ženski lobi (CŽL) saopštio je danas da je predao dopis ministarki prosvjete, nauke, kulture i sporta, Vesni Bratić kao "inicijativu za uvođenjem seksualnog obrazovanja u crnogorski obrazovni sistem, a ne vjeronauke i vraćanje u srednji vijek djece i mladih".

"Ovih dana kao i par mjeseci unazad aktuelizuje se ponovo predlog da se vjeronauka uvede u obrazovni sistem Crne Gore. Ni do sada nije bilo nikakvih prepreka niti ograničenja da sva djeca i mladi po sopstvenom izboru ili u konsultaciji sa roditeljima nezavisno od redovnog školskog programa pohađaju neko od mnogobrojnih religiskih škola i obrazuju i stiču znanja o vjeri. Ispovijedanje vjere jeste ljudsko pravo ali i lična, intimna stvar i sopstvena odluka svakog pojedinca/ke koju niko nema pravo zloupotrebljavati u bilo kakve svrhe posebno kada su u pitanju djeca i mladi adolescent", ističe se u dopisu CŽL koje potpisuje izvršna direktorica Aida Petrović.

U dopisu se dodaje da se CŽL obraća Bratić sa predlogom za koji vjeruju da koji će ministarka pažljivo razmotriti i da će "uzeti u obzir sve dobre i pozitivne strane koje se odnose na prevenciju, edukaciju i očuvanje zdravlja djece i mladih ljudi uvođenjem sekaualnog vaspitanja kao dio nastavnog plana i programa".

"Na ozbiljnost rasprostranjenosti seksualnog zlostavljanja ukazuju i slučajevi koji se dešavaju i u crnogorskom društvu ali većina ostaje neprijavljena pa se samim tim žrtvi seksualnog zlostavljanja ne može pomoći, a počinioci ovih gnusnih djela ostaju nekažnjeni. U našoj zemlji nažalost ne postoje statistički podaci niti baza podataka nasilnika koji seksualno zloupotrebljavaju djecu i mlade ali višegodišnja kampanja Savjeta Evrope "Jedno od petoro" ukazuje na porazne podatke da je jedno od petoro djece doživjelo seksualno zlostavljanje", piše u dopisu.

Navodi se i da je nedavno Crnu Goru posjetila ekspertkinja Ujedinjenih nacija za ljudska prava, koja je kako piše u dopisu snažno preporučila da Crna Gora mora da preduzme odlučne korake na osnaživanju sistema zaštite i efikasnije borbe i odgovora na seksualnu zloupotrebu djece .

"Na osnovu praktičnog dvodecenijskog rada sa žrtvama nasilja i seksualnog zlostavljanja smatramo da bi uvođenje seksualnog vaspitanja unutar nastavnog plana i programa uz predhodna sistemska rješenja doprinjelo efikasnijoj i stručnoj edukaciji a time i vece zaštite đece i mladih od seksualnog zlostavljanja i nasilja. Znanje i informisanost predstavljaju preduslov da đeca i mladi imaju svijest o ličnoj bezbijednosti ,da prepoznaju pravovremeno seksualno zlostavljanje, zatraže pomoc i podršku i ukažu na zlostavljača kako bi bio procesuiran i sankcionisan", piše u dopisu.

Iz CŽL poručuju i da je "seksualno vasitanje u obrazovnom sistemu neophodnost i zbog nedovoljng znanja djece i mladih o osnovnim činjenicama vezanim za: saznanja kada početi sa seksualnim odnosima, upotrebu kontraceptivnih sredstava i zaštite od neželjene trudnoće, očuvanje reproduktivnog zdravlja, zaštitu od polno prenosivih bolesti, seksualno nasilje, koje uglavnom prate bolesti zavisnosti - narkomanija i alkoholizam".

"Djeca i mladi, posebno djevojčice su izloženi i opasnostima seksualne zloupotrebe i nasilja koje dolazi sa interneta na koje ni sami roditelji najčešce nisu u stanju da adekvatno odgovore ako im se dijete povjeri i ukaže na taj oblik nasilja . Sva međunarodna istraživanja pokazuju da je sistemsko uvođenje seksualnog obrazovanja, ali i razvoj savjetovališta za mlade i djecu neophodno za preventivno djelovanje, normalan rast i razvoj i očuvanje zdravlja emotivnog, psihičkog, reproduktivnog", piše u dopisu.

Navodi se da "osim uključivanja obrazovnog sistema kroz uvođenje seksualnog vaspitanja kao model podrške, pomoći i zaštite mladih od seksualnog zlostavljanja i nasilja, podrazumijeva se i aktivna uloga roditelja u saradnji sa nastavnim kadrom, medijma i cjelokupnom društvenom zajednicom".

"Iako živimo u 21. vijeku, zablude u vezi sa seksualnim vaspitanjem i dalje postoje što je odlika konzervativnih i patrijarhalnih pojedinaca, grupa i društva u cjelini. Jedna od mnogih predrasuda koje prate uvođenje seksualnog obrazovanja u obrazovni proces jeste da će edukacija djece i mladih o seksualnosti rezultovati njihovom ranom seksualnom aktivnošću. Iskustva iz drugih evropskih zemalja pokazuju da mladi koji su imali seksualnu edukaciju, prosječno kasnije postaju seksualno aktivni uz primjenu znanja i informacija stečenih kroz programe seksualnog obrazovanja . Najniža stopa maloljetničkih trudnoća je ostvarena u zemljama koje imaju osmišljene i sveobuhvatne programe zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja mladih kroz obrazovni sistem", poručuje se u dopisu.

Iz CŽL poručuje i da se nadaju da će Bratić "prepoznati važnost i neophodnost zaštite zdravlja i života djece i mladih kroz obrazovni sistem i da će kao ministarka prosvjete pozitivno reagovati na inicijativu CŽL, tako što će u najskorije vrijeme kroz obavezni dio nastavnog programa uvesti seksualno obrazovanje mladih i djece, počevši od nivoa osnovne škole pa do kraja srednje škole".

"Vjeronauka pripada sveštenim licima da se njome bave u sveštenim objektima I vjerskim školama mimo obrazovnog sistema koji ne treba vracati u srednji vijek , vec ga unaprijediti prevencijom, edukacijom i zaštitom mladih i djece kako bi se adekvatno upznali sa mogućnošću da im se desi neki oblik seksualnog nasilja i zlostavljanja", zaključuje se u dopisu.

Preporučujemo za Vas