kontinuirano preduzimaju razne akcije na podizanju nivoa svijesti javnosti

U Tivtu značajno smanjene količine smeća prošle godine

Korona, pored brojnih negativnih ekonomskih, u Tivtu imala i jedan po ekologiju pozitivan efekat

12156 pregleda 3 komentar(a)
Detalj iz Tivta, Foto: Siniša Luković
Detalj iz Tivta, Foto: Siniša Luković

Tokom prošle godine Komunalno preduzeće Tivat sakupilo je i iz grada na sanitarnu deponiju Možura kod Bara odvezlo ukupno 7.474 tone miješanog komunalnog otpada, što je za oko 20 odsto manje u odnosu na prvobitno očekivane količine.

To se navodi se u Izvještaju o realizaciji lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za teritoriju opštine Tivat za 2020. godinu, koji će se naći pred odbornicima na narednoj sjednici lokalnog parlamenta.

U Izvještaju se navodi da je do osjetnog smanjenja količine sakupljenog i odnesenog miješanog komunalnog otpada lani došlo usljed pandemije koronavirusa, koja je uzrokovala katastrofalno lošu prošlogodišnju turističku sezonu i otkazivanje brojnih velikih javnih dešavanja poput koncerata, bazara i dočeka Nove godine na otvorenom.

Što zbog kovida, a što zbog prisustva sve većeg broja osoba koje se nelegalno bave prikupljanjem tih vrsta reciklabilnog otpada, Komunalno je lani sakupilo i značajno manje količine raznih vrsta otpada koji se može ponovno upotrijebiti.

Tako je lani prikupljeno ukupno 157,55 tona papira i kartona, 4,5 tona raznih miiješanih metala, 1,2 tone plastike, dvije tone starih automobilskih guma, 12,1 tonu PET ambalaže i 0,2 tone aluminijumskih limenki. Zelenog otpada iz vrtova i parkova lani je sakupljeno ukupno 3.650 tona, od čega je jedan dio prerađen u kompostani Komunalnog preduzeća Kotor u Kavču.

Korona i sa njom uzrokovane smanjene ekonomske aktivnosti u prošloj godini, nisu se međutim odrazile na smanjenje građevinskih aktivnosti u Tivtu, što je rezultiralo dodatnim značajnim porastom sakupljenih količlina raznih frakcija građevinskog otpada. Tivatski komunalci tako su lani iz grada odvezli ukupno 1.932,4 tone raznog građevinskog otpada.

U Izvještaju, međutim, nema ni riječi o nelegalnom deponovanju čak oko 15.000 tona neopasnog građevinskog otpada od izgradnje nekoliko kilometara dugačkog nedostajućeg kraka Regionalonog vodovoda kroz Tivat za povezivanje na taj sistem opštine Herceg Novi, a kojima je lani bivša DPS vlast Tivta zatrpala velike površine nekadašnjeg poljoprivrednog dobra Montepranzo preko puta aerodroma, koje sada koristi Komunalno preduzeće Tivat.

Inače, usluge organizovanog sakupljanja komunalnog otpada, Komunalno preduzeće Tivat lani je pružalo za ukupno 8.734 korisnika iz kategorije domaćinstava, i 564 korisnika iz kategorije pravnih lica, od čega su 64 bili sezonski biznisi. Procenat naplate ovih usluga iznosio je 67.27 odsto kod građana, odnosno 77.54 odsto kod privrede.

Lani je nastavljano sa širenjem i dodatnim uređivanjem mreže stanica za prikupljanje otpada, pa je tako Komunalno uložilo 3.850 eura u izgradnju devet novih kontejnerskih stanica za smještaj po dva do četiri kontejnera za smeće, 2.250 eura za izradu 14 novih metalnih mreža kapaciteta od 1 do 3 kubika za odlaganje kartona i papirne ambalaže, kao i izradu 4 nove metalne mreže-kocke kapaciteta po kubik, za sakupljanje PET ambalaže.

Komunalno je lani dobilo i donaciju kompanije Porto Montenegro vrijednu 2.750 eura u vidu deset novih metalnih kontejnera za smeće kapaciteta po 1,1 kubik.

U Izvještaju stoji i da se kontinuirano preduzimaju razne akcije na podizanju nivoa svijesti javnosti o potrebi odgovornijeg odnosa građana prema životnoj sredine, kao i svijesti o potrebi selektivnog odlaganja reciklabilnog otpada, ali da veliki problem Komunalnom preduzeću za njegov rad i postizanje boljih rezultata u gazdovanju otpadom predstavlja činjenica da u Tivtu ne postoji adekvatno opremljeno reciklažno dvorište u kojem bi se na propisan način vršila selekcija otpada.

Preporučujemo za Vas