odluka sa sjednice vlade

Krivokapić na čelu Savjeta za praćenje izrade Prostornog plana Crne Gore

Savjet se fomira u cilju praćenje toka i dinamike izrade Prostornog plana Crne Gore, predlaganja mjera radi njegove efikasnije i sadržajnije izrade, te praćenja implemantacije sektorskih politika Vlade u Planu

5951 pregleda 5 komentar(a)
Sa sjednice, Foto: Saša Matić/Vlada Crne Gore
Sa sjednice, Foto: Saša Matić/Vlada Crne Gore

Vlada je na današnjoj sjednici, kojom je predsjedavao premijer Zdravko Krivokapić, donijela odluku o obrazovanju Savjeta za praćenje izrade Prostornog plana Crne Gore.

Savjet, na čijem čelu će biti predsjednik Vlade, fomira se u cilju praćenje toka i dinamike izrade Prostornog plana Crne Gore, predlaganja mjera radi njegove efikasnije i sadržajnije izrade, te praćenja implemantacije sektorskih politika Vlade u Planu.

"U diskusiji je ocijenjeno da dinamični razvoj iziskuje i promptni odgovor u cilju sihronizacije politike razvoja i prostornog planiranja, što predstavlja osnovni razlog za formiranje Savjeta", saopšteno je nakon sjednice Vlade.