Centar za socijalni rad

Kolašin: Prijavljeno 17 slučajeva porodičnog nasilja

Kada su u pitanju djeca, broj žrtava u Kolašinu je 21, od kojih je 16 žrtava muškog, a pet ženskog pola

3232 pregleda 31 reakcija 4 komentar(a)
Foto: Dragana Šćepanović
Foto: Dragana Šćepanović

Tokom 2020. godine Centru za socijalni rad Kolašin prijavljeno je ukupno 17 slučajeva porodičnog nasilja kod odraslih, a žrtve u slučajevima porodičnog nasilja su uglavnom žene.

To se navodi u nacrtu Lokalnog plana socijalne i dječje zaštite, koji je na javnoj raspravi do 1. oktobra.

”Kada su u pitanju djeca, broj žrtava djece je 21, od kojih je 16 žrtava muškog pola, a pet žrtava su ženskog pola. Od ukupnog broja žrtava djece, fizičko nasilje je bilo prisutno u četiri slučaja, seksulno u dva i jedno zanemarivanje od roditelja. Djeca su bila svjedoci u 14 slučajeva porodičnog nasilja”, piše u nacrtu Lokalnog plana socijalne i dječje zaštite.

Prema podacima SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, lani je 12 poziva upućeno iz opštine Kolašin.

Žrtve rodno zasnovanog i nasilja u porodici su i nacrtom Lokalnog plana definisane kao jedna od prioritetnih grupa.

Tim dokumentom predviđene su i aktivnosti, koje bi doprinijele unapređenju stepena zaštite od zlostavljanja i zanemarivanja. Između ostalog, do 2025. godine, planirano je obezbjeđivanje prihvatilišta-skloništa pri hitnim intervencijama. Taj projekat Opština bi trebalo da realizuje uz pomoć Centra za socijalni rad i donatora. Takođe, u naredne četiri godine trebalo bi da se organizuju kampanje u cilju informisanja žena i djece o porodičnom nasilju.